แสดง 1 ถึง 31 จาก 31 ผลลัพธ์

ทะเบียนถนนทั้งหมด
#รหัสสายทางชื่อสายทางชั้นทางในฯชั้นทางนอกฯระยะทาง (กม.)คสล.ราดยางลูกรังไหล่ทางทางเท้าเขตทางกว้าง(ม.)ลงทะเบียนเมื่อปี พ.ศ.ที่สร้างผู้รับผิดชอบRoad Url
1มค.ถ28-001บ้านดอนโด หมู่ที่ 9 - บ้านเม่นใหญ่ หมู่ที่ 4,14-51.600.000.006.00-0.0062558-10-21--http://localroadregis.drr.go.th/lrd_regis/show_map_regis.php?way_id=9900250868
2มค.ถ28-002บ้านโนนหัวฝาย หมู่ที่12 - บ้านดอนโด หมู่ที่ 9-53.304.000.000.001.00-2.000.005.00-6.002558-10-21--http://localroadregis.drr.go.th/lrd_regis/show_map_regis.php?way_id=9900250872
3มค.ถ28-003บ้านหนองจิก หมู่ที่ 10 - บ้านเม่นใหญ่ หมู่ที่ 4,14-52.204.000.000.0020.0062558-10-21--http://localroadregis.drr.go.th/lrd_regis/show_map_regis.php?way_id=9900250879
4มค.ถ28-004บ้านท่าแร่วัฒนา หมู่ที่ 17 - บ้านเม่นใหญ่ หมู่ที่ 4,14-52.904.000.000.001.00-2.000.005.00-6.002558-10-21--http://localroadregis.drr.go.th/lrd_regis/show_map_regis.php?way_id=9900250882
5มค.ถ28-005บ้านดอนตูม หมู่ที่ 1,16 - บ้านเม่นใหญ่ หมู่ที่ 4,14-54.504.000.006.0010.005.00-6.002558-10-21--http://localroadregis.drr.go.th/lrd_regis/show_map_regis.php?way_id=9900250891
6มค.ถ28-006บ้านกุดโปร่ง หมู่ที่ 2 - บ้านแก่งเลิงจาน หมู่ที่ 13-52.104.000.006.0010.005.00-6.002558-10-21--http://localroadregis.drr.go.th/lrd_regis/show_map_regis.php?way_id=9900250896
7มค.ถ28-007บ้านแก่งเลิงจาน หมู่ที่ 13 - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 219-41.100.006.000.0010.0072559-09-08--http://localroadregis.drr.go.th/lrd_regis/show_map_regis.php?way_id=9900250903
8มค.ถ28-008บ้านแก่งเลิงจาน หมู่ที่13 - เชื่อมทางหลวงแผ่นดิน23-51.030.000.006.00-0.0062559-09-08-http://localroadregis.drr.go.th/lrd_regis/show_map_regis.php?way_id=9900256383
9มค.ถ28-009บ้านแก่งเลิงจาน หมู่ที่13 - เชื่อมทางหลวงแผ่นดิน291-50.756.000.000.000.50.00152559-09-08--http://localroadregis.drr.go.th/lrd_regis/show_map_regis.php?way_id=9900256389
10มค.ถ28-010บ้านหนองจิก หมู่ที่6 - บ้านเก่าน้อย หมู่ที่6-61.324.000.006.000.50.0032559-09-08--http://localroadregis.drr.go.th/lrd_regis/show_map_regis.php?way_id=9900256392
11มค.ถ28-011บ้านดอนตูม หมู่ที่1 - เชื่อมอ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน-61.264.000.000.00-0.0032559-09-08--http://localroadregis.drr.go.th/lrd_regis/show_map_regis.php?way_id=9900256396
12มค.ถ28-012บ้านหนองจิก หมู่ที่10 - บ้านเม่นน้อย หมู่ที่7-61.454.000.004.000.50.0032559-09-08--http://localroadregis.drr.go.th/lrd_regis/show_map_regis.php?way_id=9900256400
13มค.ถ28-013บ้านหนองจิก หมู่ที่10 - บ้านท่าแร่วัฒนา หมู่ที่17-61.834.000.004.000.50.0032559-09-08--http://localroadregis.drr.go.th/lrd_regis/show_map_regis.php?way_id=9900256403
14มค.ถ28-014บ้านหนองจิกร่วมใจ หมู่ที่15 - บ้านเม่นน้อย หมู่ที่7-61.430.000.004.00-0.0032559-09-08--http://localroadregis.drr.go.th/lrd_regis/show_map_regis.php?way_id=9900256405
15มค.ถ28-015บ้านกลาง หมู่ที่8 - เชื่อมทางหลวงแผ่นดิน 23-62.374.000.004.000.50.0032559-09-08--http://localroadregis.drr.go.th/lrd_regis/show_map_regis.php?way_id=9900256408
16มค.ถ28-016สายวัดป่าท่าแร่ - เชื่อมทางหลวงแผ่นดิน 23-61.024.000.005.000.50.0032559-09-08--http://localroadregis.drr.go.th/lrd_regis/show_map_regis.php?way_id=9900256409
17มค.ถ28-017บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่3 - บ้านหัวช้าง หมู่ที่11-61.404.000.003.000.50.003.00-3.502559-09-08--http://localroadregis.drr.go.th/lrd_regis/show_map_regis.php?way_id=9900256412
18มค.ถ28-018บ้านโนนหัวฝาย หมู่ที่ 12 - บ้านเม่นน้อย หมู่ที่ 7-63.644.000.004.000.50.0032559-09-08--http://localroadregis.drr.go.th/lrd_regis/show_map_regis.php?way_id=9900256416
19มค.ถ28-019บ้านหัวช้าง หมู่ที่ 11 - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23-61.744.000.003.500.50.0032559-09-08--http://localroadregis.drr.go.th/lrd_regis/show_map_regis.php?way_id=9900256418
20มค.ถ28-020ถนนรอบที่สาธารณประโยชน์โคกหนองผักแว่น - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23-61.944.000.003.500.50.0032559-09-08--http://localroadregis.drr.go.th/lrd_regis/show_map_regis.php?way_id=9900256419
21มค.ถ28-021บ้านแก่งเลิงจาน หมู่ที่ 13 - เทศบาลเมืองมหาสารคาม-61.825.000.004.000.50.0032559-09-08--http://localroadregis.drr.go.th/lrd_regis/show_map_regis.php?way_id=9900256420
22มค.ถ28-022บ้านแก่งเลิงจาน หมู่ที่ 13 - อ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน-61.204.000.006.000.50.0032559-09-08--http://localroadregis.drr.go.th/lrd_regis/show_map_regis.php?way_id=9900256421
23มค.ถ28-023บ้านหนองจิก หมู่ที่ 6 - ลำห้วยคะคาง-61.194.000.004.000.50.0032559-09-08--http://localroadregis.drr.go.th/lrd_regis/show_map_regis.php?way_id=9900256422
24มค.ถ28-024บ้านหนองจิก หมู่ที่ 9 - ตำบลหนองโน-60.644.000.000.000.50.003-2559-09-08-http://localroadregis.drr.go.th/lrd_regis/show_map_regis.php?way_id=9900256423
25มค.ถ28-025บ้านหนองจิกร่วมใจ หมู่ที่ 15 - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23-60.664.000.000.000.50.003-2559-09-08-http://localroadregis.drr.go.th/lrd_regis/show_map_regis.php?way_id=9900256424
26มค.ถ28-026บ้านเม่นใหญ่ หมู่ที่ 14 - ลำห้วยปอปิด-61.203.000.003.000.50.002.5-2559-09-08-http://localroadregis.drr.go.th/lrd_regis/show_map_regis.php?way_id=9900256428
27มค.ถ28-027บ้านเม่นใหญ่ หมู่ที่ 4 - ลำห้วยปอปิด-61.024.000.004.000.50.002.5-2559-09-08-http://localroadregis.drr.go.th/lrd_regis/show_map_regis.php?way_id=9900256429
28มค.ถ28-028บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 3 - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23-61.850.000.005.00-0.003-2559-09-08-http://localroadregis.drr.go.th/lrd_regis/show_map_regis.php?way_id=9900256430
29มค.ถ28-029บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 3 - ตำบลบ่อใหญ่-62.840.000.004.00-0.003-2559-09-08-http://localroadregis.drr.go.th/lrd_regis/show_map_regis.php?way_id=9900256431
30มค.ถ28-030บ้านดอนตูมหมู่ที่ 1 - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 208-61.354.000.000.000.50.002.50-5.00-2559-09-08-http://localroadregis.drr.go.th/lrd_regis/show_map_regis.php?way_id=9900256432
31มค.ถ28-031บ้านดอนโด หมู่ที่ 9 - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 208-61.374.000.006.000.50.003.00-4.00-2559-09-08-http://localroadregis.drr.go.th/lrd_regis/show_map_regis.php?way_id=9900256433