ทั้งหมด | ปีงบ 2564 | ปีงบ 2563 | ปีงบ 2562 | ปีงบ 2561 | ปีงบ 2560 |

รายการซ่อมไฟฟ้า ทั้งหมด
แสดง 1 ถึง 664 จาก 664 ผลลัพธ์

รายการซ่อมทั้งหมด
#วันที่รับแจ้งหมูที่ตำบลอำเภอรายละเอียดรับแจ้ง/บริเวณวิธีซ่อมวันที่ซ่อมเสร็จผู้ซ่อมการดำเนินการ
10000-00-0016แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามทางเข้าหมู่บ้านดอนตูมสามัคคีเปลี่ยนหลอด2020-02-27นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
20000-00-0012แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนางอำพร ลันสีเปลี่ยนหลอด 2020-06-04นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
32016-02-0414แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามบ้านเม่นใหญ่ จำนวน 8 จุดไฟไม่ติด2016-02-10นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
42016-02-161แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนายอำนวย พลศรีไฟไม่ติด2016-02-18นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
52016-02-161แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนายไพบูลย์ จันทร์ลุนไฟไม่ติด2016-02-18นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
62016-02-161แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามปากทางเข้าหมู่บ้านไฟไม่ติด2016-02-18นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
72016-02-2416แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าวัดป่าดอนตูมสามัคคีไฟไม่ติด2016-02-26นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
82016-02-2416แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าศาลา SMLไฟไม่ติด2016-02-26นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
92016-03-016แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามปากทางเข้าหนองโนสายนิวตรอนขาด2016-03-03นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
102016-03-016แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามข้างบ้านชวลิตค้าไม้ปรับหลอดออกทางถนนใหญ่2016-03-01นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
112016-03-048แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามบ้านนางไวไฟไม่ติด2016-03-07นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
122016-03-048แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามข้างวัดไฟไม่ติด2016-03-07นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
132016-03-048แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามบ้านนายบุญเรืองไฟไม่ติด2016-03-07นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
142016-03-072แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนางจันสี นามบุดีไฟไม่ติด2016-03-08นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
152016-03-159แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนายวิจักร์ พิมพ์ศรีไฟไม่ติด2016-03-17นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
162016-03-159แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนายทองแดง ขันแก้วเปลี่ยนจากหลอดโคมเหลืองเป็นหลอดฟลูออเรสเซนส์เดี่ยว2016-03-17นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
172016-03-159แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามระหว่างบ้านนางสุภาพร สุริยะและนางคำจันทร์ สุริยะติดตั้งหลอดเพิ่ม 1 หลอด2016-03-17นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
182016-03-156แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามซอยมะนาวหวานไฟไม่ติด2016-03-17นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
192016-03-1516แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนายพุ่ม หมื่นเทพไฟไม่ติด2016-03-18นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
202016-03-245แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนายสายัณต์ นาคำติดไฟเพิ่มเติม2016-03-28นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
212016-03-245แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนายสุชาติ จันทจิตรติดไฟเพิ่มเติม2016-03-28นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
222016-03-245แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามบ้านนางจินตนา สุขจันทร์ติดไฟเพิ่มเติม2016-03-28นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
232016-03-292แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามจุดที่ 10 ไฟไม่ติด2016-03-31นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
242016-03-292แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามจุดที่ 16ไฟไม่ติด2016-03-31นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
252016-04-086แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนางผัน สิงขรเขตติดตลอด2016-04-08นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
262016-04-0816แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามสี่แยกบ้านพ่อพวง บุตรศาลาลมพัด2016-04-11นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
272016-04-0816แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามสายแยกสวนแม่ล้วน ชัยชมภูลมพัดฝนตก2016-04-11นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
282016-04-1111แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามบ้านนายวิฑูรย์ แก้วอรุณหักชำรุด2016-04-20นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
292016-04-1811แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนางไพรวรรณ วงศ์พิมพ์ไฟไม่ติด2016-04-20่นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
302016-04-1811แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามบ้านนางลิน สาพิมานไฟไม่ติด2016-04-20นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
312016-04-196แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนายทองจันทร์ จันทะคามไฟไม่ติด2016-04-19นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
322016-04-2612แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามบ้านนางวารุณี จิตระฆังหลอดไฟชำรุดไฟไม่ออก2016-04-28นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
332016-04-2612แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามบ้านนายเสรีย์ นันทะแสงไฟไม่ออก2016-04-28นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
342016-04-2617แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามบ้านนางวัชรี ตรีกุลไม่มีแสงสว่าง2016-04-27นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
352016-04-2617แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนายทองดี คลังพระศรีไม่มีแสงสว่าง2016-04-27นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
362016-04-2710แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้าน อ.ณรงค์ เสนาคำเปิดไม่ติด2016-04-27นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
372016-04-291แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามแยกทางไปบ้านดอนโด หน้าบ้านนางบัวผักไฟไม่ติด2016-05-02นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
382016-04-291แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านผู้ใหญ่อุทิศ ลัทธิธรรมหน้าบ้านนายสมหมาย งามเมืองไฟไม่ติด2016-05-02นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
392016-05-109แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนายลม ประเสริฐ ซอยบ้านอบต.ทองเลิศ โม้ตาไฟไม่ติด2016-05-12นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
402016-05-1114แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนายพิกุล อุทาแสนไฟดับ2016-05-13นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
412016-05-1114แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนายประสิทธิ์ สุกดีไฟดับ2016-05-13นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
422016-05-1114แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนางสาย เพชรไพฑูรย์ไฟดับ2016-05-13นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
432016-05-1114แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนางอำพร พิมพ์โพธิ์ไฟดับ2016-05-13นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
442016-05-1311แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคาม-บ้านนางไพรวรรณ วงศ์พิมพ์ไฟไม่ติด2016-05-16นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
452016-05-1311แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนางลิน สาพิมานไฟไม่ติด2016-05-16นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
462016-05-232แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนางเตียงคำ เตี้ยทีสายดับ2016-05-25นายชูชาติ แพ่งสองคอนอยู่ระหว่างการดำเนินการ
472016-05-2313แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามบริเวณหัวสะพานข้างร้านวัสดุตรงข้าม 99 รีสอร์ทไฟชำรุด2016-05-25นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
482016-05-3015แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนางดรุณี จูมแพงไฟอยู่สูงเกินไป2016-05-31นายชูชาติ แพ่งสองคอนอยู่ระหว่างการดำเนินการ
492016-05-3015แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านผู้ช่วยสดใส สุริยะไฟไม่ติด2016-05-31นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
502016-06-0710แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนายเทพพร ทาโยธีหลอดเสีย2016-06-07นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
512016-06-093แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนายบุญหลาย สานิพันธ์ชำรุดไม่สามารถใช้การได้2016-06-13นายชูชาติ แพ่งสองคอนอยู่ระหว่างการดำเนินการ
522016-06-093แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามศาลา SML (อาคารเอนกประสงค์)ไฟไม่ติด2016-06-10นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
532016-06-093แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามบ้านเลขที่ 136 นางคำผัน สีมันตะไฟติดแต่ไม่สว่าง ติด ๆ ดับ ๆ2016-06-13นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
542016-06-136แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามตั้งแต่บ้านนางเลียบ สมบัติถึงซอยบ้านเชวลิตไฟดับทั้งสาย2016-06-13นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
552016-06-149แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนายคำพูน พลเหลาไฟติดหลอดเดียว อีกหลอดติดแต่เป็นสีส้ม2016-06-16นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
562016-06-149แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามทางไปบ้านเม่นใหญ่ ม.4,14ไฟไม่ติด2016-06-16นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
572016-06-1716แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านสวนนายประเด็น พลเหลาลมพัดหลอดไฟหลุด2016-06-21นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
582016-06-276แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านคุณวรวุฒิ วรวิเศษไฟไม่ติด2016-06-28นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
592016-07-015แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามทั้งหมู่บ้านท่าแร่ไฟดับทั้งหมู่บ้าน2016-07-01นายชูชาติ แพ่งสองคอนอยู่ระหว่างการดำเนินการ
602016-07-072แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนายนิพน รักษาพลไฟไม่ติด2016-07-11นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
612016-07-072แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามทางเข้าหมู่บ้าน ไฟไม่ติด2016-07-11นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
622016-07-2516แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าวัดป่า (บ้านนางวันเพ็ญ)ไฟไม่ติด2016-07-27นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
632016-07-2516แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนายพวง บุตรศาลาไฟไม่ติด2016-07-27นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
642016-07-2515แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนางสำรอง ตมโคตรไฟไม่ติด2016-07-26นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
652016-08-042แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามไฟแสงสว่างหมายเลข 2/14ไฟไม่ติด2016-08-05นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
662016-08-042แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามไฟแสงสว่างหมายเลข 2/24ไฟไม่ติด2016-08-05นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
672016-08-052แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามไฟแสงสว่างหมายเลข 2/31ไฟไม่ติด2016-08-10นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
682016-08-052แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามไฟแสงสว่างหมายเลข 2/43ไฟไม่ติด2016-08-10นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
692016-08-0515แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนางบุญเหลือ อ่อนโพธาหรือบ้านนางระมัด สมบัติไฟติดตลอดทั้งวัน2016-08-05นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
702016-08-051แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนางละม้ายไฟไม่ติด2016-08-09นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
712016-08-051แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าศาลากลางหมู่บ้านไฟไม่ติด2016-08-09นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
722016-08-051แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนางกว้าง สิทธิธรรมไฟไม่ติด2016-08-09นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
732016-08-085แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามทั้งหมู่บ้านท่าแร่ไฟดับทั้งหมู่บ้าน2016-08-09นายชูชาติ แพ่งสองคอนอยู่ระหว่างการดำเนินการ
742016-08-0810แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านแม่ไว ทันพรมไฟไม่ติด2016-08-09นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
752016-08-172แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามไฟแสงสว่าง หมายเลข 2/8ไฟไม่ติด2016-08-19นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
762016-08-172แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามไฟแสงสว่างหมายเลข 2/9ไฟไม่ติด2016-08-19นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
772016-08-172แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามไฟแสงสว่างหมายเลข 2/19ไฟไม่ติด2016-08-19นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
782016-08-181แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามบริเวณหน้าบ้านนายคนอง สิทธิจันทร์ไฟไม่ติด2016-08-22นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
792016-08-226แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามบ้าน ผช.บัวผัน ดลปัดชาในซอยมะนาวหวานไฟไม่ติดมาหลายวัน2016-08-25นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
802016-08-242แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามไฟแสงสว่างหมายเลข 2/19ไฟไม่ติด2016-08-26นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
812016-08-243แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามบ้านหนองใหญ่ ม.3ไฟดับไม่สามารถใช้การได้2016-08-26นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
822016-08-269แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนายสมศรี จุฑาพันธ์ไฟไม่ติด2016-08-29นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
832016-08-269แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนายดำรงค์ ไชยประสิทธิ์ไฟไม่ติด2016-08-29นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
842016-08-269แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนายทวีศักดิ์ จันทร์เพ็งไฟไม่ติด2016-08-29นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
852016-08-269แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนางเรณู สงศิริ (ศาลาประชาคมหมู่บ้าน)ไฟไม่ติด2016-08-29นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
862016-08-269แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนายทองแดง ขันแก้ว ไฟไม่ติด2016-09-28นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
872016-08-302แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามไฟแสงสว่างหมายเลข 2/1ไฟไม่ติด2016-09-01นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
882016-08-302แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามไฟแสงสว่างหมายเลข 2/30ไฟไม่ติด2016-09-01นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
892016-08-307แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามจากปากทางบ้านท่าแร่ ม.17 ถึง บ้านเม่นน้อย จำนวน 5 จุดไฟไม่ติด2016-09-01นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
902016-08-3015แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าสหกรณ์ร้านค้าชุมชนหลอดดับ2016-09-02นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
912016-08-3015แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามภายในหมู่บ้านเปลี่ยนจากไฟฟ้าบุคคลมาเป็นสายดับ อบต.2016-09-02นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
922016-09-0517แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าร้านค้า หมู่ที่ 17ไฟไม่ติด2016-09-07นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
932016-09-0517แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามทางเข้าดอนปู่ตาบ้านท่าแร่ ม.17ไฟไม่ติด2016-09-07นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
942016-09-0517แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคาม ตรงข้ามร้านค้า หมู่ที่ 17 ทางเข้าบ้านเม่นน้อยไฟไม่ติด2016-09-07นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
952016-09-1310แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนายสำราญ สุริยะหลอดเสีย2016-09-15นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
962016-09-1310แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนายมงคล ศรีอารัญหลอดเสีย2016-09-15นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
972016-09-1310แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้ากองทุนหมู่บ้านหลอดเสีย2016-09-15นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
982016-09-3015แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามซอยเลี้ยวเข้าสหกรณ์ร้านค้าชุมชนไฟกระพริบ2016-10-03นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
992016-09-307แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนายสมศักดิ์ ใหม่คามิไฟไม่ติด2016-10-03นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
1002016-11-257แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามบ้านนายประจักษ์ แก้วคำใต้ไม่ติด2016-11-29นายชูชาติ แพ่งสองคอนอยู่ระหว่างการดำเนินการ
1012016-11-2513แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามถนนริมคลองแยกขึ้นโรงเรียนค้อน้อย (คุ้มทุ่งสวรรค์)ไม่ติด(ไม่ได้ตั้ง)นายชูชาติ แพ่งสองคอนอยู่ระหว่างการดำเนินการ
1022016-11-257แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าวัดบ้านเม่นน้อยไม่ติด2016-11-29นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
1032016-11-257แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามบ้านนายภาฆิณ คำคุมไม่ติด2016-11-29นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
1042016-11-257แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามเสาไฟหมายเลข 13/7ไม่ติด2016-11-29นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
1052016-11-257แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหมายเลข 17/7ไม่ติด2016-11-29นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
1062016-11-257แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหมายเลข 24/7ไม่ติด2016-11-29นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
1072016-12-162แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนายสำราญ นามบุดดีหลอดชำรุด(ไม่ได้ตั้ง)นายชูชาติ แพ่งสองคอนอยู่ระหว่างการดำเนินการ
1082017-01-0613แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหมู่บ้านพิบูลย์ธานีหลอดขาด2017-01-09นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
1092017-01-0613แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามซอยรัตน์โกสินทร์หลอดขาด2017-01-09นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
1102017-01-062แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าที่ทำการ ผญบ.ม.2ไฟไม่ติด2017-01-13นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
1112017-01-117แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามบ้านนางกว้าง จันทร์ต่อหลอดชำรุด2017-01-13นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
1122017-01-117แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านแม่ภู สิงห์วิเศษหลอดชำรุด2017-01-13นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
1132017-01-1616แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าร้านค้าชุมชนไฟไม่ติดๆ2017-01-18นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
1142017-01-1616แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนายสนั่น พลเหลาเปลี่ยนขาไฟพร้อมหลอดไฟ2017-01-18ชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
1152017-01-2716แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านรองณรงค์ จันทร์ลุนไฟไม่ติด 2017-01-27นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
1162017-01-2716แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนายสำราญ สีทองไฟไม่ติด2017-01-27นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
1172017-02-083แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามบ้านนางครั้ง อุ่นไฟไม่ติดและก้านหลอดไฟหัก2017-02-10นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
1182017-02-083แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนางหนู วรไวย์ไฟไม่ติด2017-02-10นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
1192017-02-166แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามในซอยมะนาวหวานหน้าบ้านนางเฟื้องฟ้าไม่ติด2017-02-20นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
1202017-02-166แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนางน้อย พลวงศรีไฟไม่ติด2017-03-20นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
1212017-02-279แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนางพิกุล แก้วสิงห์หลอดไฟไม่ติด2017-02-28นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
1222017-02-279แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนางมะลิ ศรีราชโคมไฟหักห้อยลง2017-02-28นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
1232017-02-287แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามบ้านนายเลิศ สาพิมานย้ายหลอดไฟออกจากหน้าบ้าน2017-03-02นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
1242017-02-287แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามเสาหมายเลข 2ไฟไม่ติด2017-03-02นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
1252017-03-017แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามเสาหมายเลข 11ไฟไม่ติด2017-03-02นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
1262017-03-035แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านแม่สุนา เวียงจันทร์ไฟไม่ติด2017-03-03นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
1272017-03-035แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าวัดบ้านท่าแร่ไฟไม่ติด2017-03-03นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
1282017-03-152แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหมดทั้งหมู่บ้านไฟไม่ติด2017-03-15นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
1292017-03-201แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามทางเข้าหมู่บ้านไฟไม่ติด 2017-03-21นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
1302017-03-201แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนายวิญญา จันทร์ลุนไฟไม่ติด2017-03-21นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
1312017-03-213แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนายบุญเส็ง ไชยแสนท้าวไฟไม่ติด2017-03-23นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
1322017-03-213แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนางเรียน ขันขวาไฟไม่ติด2017-03-23นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
1332017-03-213แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนายบุญเส็ง ไชยแสนท้าวไฟไม่ติด2017-03-23ชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
1342017-03-2714แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามม.4,ม.7,ม.17 รวม 7 จุดไม่มีแสงสว่าง2017-03-28นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
1352017-03-272แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหมดทั้งหมู่บ้านไฟไม่ดับ2017-03-27นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
1362017-03-2810แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนายสุรศักดิ์ พายุพัดหลอดเสียเปิดไม่ติด 2017-03-29นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
1372017-03-2810แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามทางเข้าเกาะลอยศรีหนองจิก 2 จุดหลอดเสียเปิดไม่ติด2017-03-29นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
1382017-04-052แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามเสาหมายเลข 08/02ไฟไม่ติด2017-04-05นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
1392017-04-052แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามเสาหมายเลข 40/02ไฟไม่ติด2017-04-05นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
1402017-04-182แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามไฟดับทั้งหมู่บ้านไฟดับ2017-04-20นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
1412017-04-1910แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามถนนทุกสายภายในหมู่บ้านไฟไม่ติดเนื่องจากหม้อแปลงระเบิด2017-04-19นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
1422017-04-2614แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามสายบ้านท่าแร่วัฒนาถึงบ้านเม่นใหญ่ไฟไม่ติด2017-04-26นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
1432017-04-2616แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านแม่วาสไฟติด ๆ ดับ2017-04-28นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
1442017-04-262แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหมดทั้งหมู่บ้านไฟไม่ติด2017-04-26นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
1452017-04-2812แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนางน้อย ทันบาลหลอดไฟชำรุดไฟไม่ติด2017-05-01นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
1462017-05-017แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามเสาหมายเลข 1ไฟไม่ติด2017-05-02นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
1472017-05-017แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามเสาหมายเลข 26ไฟไม่ติด2017-05-02นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
1482017-05-043แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามถนนหน้าบ้านนางมะลิ แสนตรีไฟไม่ติด2017-05-08ชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
1492017-05-043แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าวัดถึง ศาลา SMLไฟไม่ติด2017-05-08นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
1502018-01-056แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าโรงแรมชาญชลรีสอร์ทไฟไม่ติด2018-01-05นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
1512018-01-056แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านเลขที่ 30ไฟไม่ติด2018-01-05นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
1522018-01-109แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนายวิเชียร แกมนาโฮงไฟไม่ติด2018-01-11นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
1532018-01-167แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนายคำพันธ์ ขันแก้วไฟไม่ติด2018-01-18นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
1542018-01-167แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนางกว้าง จันทร์ต่อไฟไม่ติด2018-01-19นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
1552018-01-167แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้านไฟไม่ติด2018-01-19นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
1562018-01-167แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนายหยาด สมบัติไฟไม่ติด2018-01-19นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
1572018-01-1716แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามทางเข้าหมู่บ้านไฟไม่ติด2018-01-19นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
1582018-01-3115แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนางวงศ์เดือน เทพแพงไฟไม่ติด2018-02-01นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
1592018-01-3115แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนางแสงจันทร์ กองทองไฟไม่ติด2018-02-01นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
1602018-02-0917แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าแจ๊คการช่างไฟไม่ติด2018-02-09นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
1612018-02-1415แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนางวงศ์เดือน เทพแพงไฟไม่ติด2018-02-15นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
1622018-02-1415แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนางเสาวนีย์ ขจรไชยาไฟไม่ติด2018-02-15นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
1632018-02-145แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามจุดที่ 3,23,29,30,36,41,หน้าบ้านครูต้อยไฟไม่ติด2018-02-16นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
1642018-02-145แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามจุดที่ 3,23,29,30,36,41,หน้าบ้านครูต้อยไฟไม่ติด2018-02-16นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
1652018-02-204แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนางทุมมา ดาแก้วไฟไม่ติด2018-02-22นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
1662018-02-204แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนางลำใย สิงห์ปานไฟไม่ติด2018-02-22นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
1672018-02-204แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านอาจารย์ทรงรัตน์ไฟไม่ติด2018-02-22นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
1682018-02-266แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคาม6/12ไฟไม่ติด2018-02-27นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
1692018-02-266แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคาม6/13ไฟไม่ติด2018-02-27นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
1702018-03-0716แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าร้านค้าชุมชนไฟไม่ติด2018-03-09นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
1712018-03-072แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคาม2/30ไฟไม่ติด2018-03-08นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
1722018-03-072แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคาม2/32ไฟไม่ติด2018-03-08นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
1732018-03-203แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้าน น.ส.สุนันทา วิชาผาไฟไม่ติด2018-04-24นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
1742018-03-2212แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้าน สมาชิกอบต.ไฟไม่ติด2018-03-23นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
1752018-03-2212แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้านไฟไม่ติด2018-03-23นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
1762018-03-306แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามเสาหมายเลข 6/2ไฟไม่ติด2018-04-02นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
1772018-03-306แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามเสาหมายเลข 6/1ขาโคมไฟหัก2018-04-02นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
1782018-03-306แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามเสาหมายเลข 6/9ไฟไม่ติด2018-04-02นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
1792018-03-3015แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนางทองคำ เจริญศิริไฟไม่ติด2018-04-02นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
1802018-03-3015แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนางสมใจ แก้วหานามไฟไม่ติด2018-04-02นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
1812018-03-3015แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนายวิเวค เทียมวงศ์ติดตั้งใหม่2018-04-02นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
1822018-04-027แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามเสาหมายเลข 7/15ไฟไม่ติด2018-04-04นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
1832018-04-027แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามเสาหมายเลข 7/18ไฟไม่ติด2018-04-04นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
1842018-04-027แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามเสาหมายเลข 7/24ไฟไม่ติด2018-04-04นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
1852018-04-0413แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามคุ้มรัตนโกสินทร์ไฟไม่ติด2018-04-06นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
1862018-04-0912แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามแยกบ้านนายวิรัก อุปแสนหลอดไฟชำรุด2018-04-11นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
1872018-04-0912แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนางอำพร ลันสีไฟไม่ติด2018-04-11นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
1882018-04-203แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามปากทางเข้าหมู่บ้านไฟไม่ติด2018-04-24นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
1892018-04-203แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนางครั่ง อุ่นดาไฟไม่ติด2018-04-24นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
1902018-04-2314แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนางทองใบ โสภาไฟไม่ติด2018-04-25นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
1912018-04-2314แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนายถวิล ขันมณีไฟไม่ติด2018-04-25นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
1922018-04-2314แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามข้างบ้านนายพินยา อุปแสนไฟไม่ติด2018-04-25นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
1932018-04-257แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนางวิรัตน์ นะตะไฟไม่ติด2018-04-27นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
1942018-04-257แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนายยคำตา สระจันทร์ไฟไม่ติด2018-04-27นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
1952018-04-257แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามบ้านนางนิล ใหม่คามิไฟไม่ติด2018-04-27นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
1962018-04-2510แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้าน อ.กัลยาณี ราชคามไฟไม่ติด2018-04-27นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
1972018-04-2510แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านแม่ดุม กองทองไฟไม่ติด2018-04-27นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
1982018-04-2510แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามข้างกองทุนหมู่บ้านไฟไม่ติด2018-04-27นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
1992018-05-021แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนายโนรี ลันสีไฟไม่ติด2018-05-04นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
2002018-05-0213แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามร้านอุดมพันธ์ปลาไฟไม่ติด2018-05-04นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
2012018-05-152แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามเสาหมายเลข 2,10,13,23,30ไฟไม่ติด2018-05-17นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
2022018-05-152แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามเสาหมายเลข 7,9,10ไฟไม่ติด2018-05-17นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
2032018-05-156แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามเสาหน้าบ้านร้ายยายแหลมไฟไม่ติด2018-05-18นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
2042018-05-156แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามซอยศาลากลางบ้านหลอดที่ 1ไฟไม่ติด2018-05-18นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
2052018-05-184แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนายอภิชาติไฟไม่ติด2018-05-21นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
2062018-05-182แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามเสาหมายเลข 30ไฟไม่ติด2018-05-22นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
2072018-05-187แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามเสาหมายเลข 15ไฟไม่ติด2018-05-22นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
2082018-05-187แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามเสาหมายเลข 17ไฟไม่ติด2018-05-22นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
2092018-05-187แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามเสาหมายเลข 18ไฟไม่ติด2018-05-22นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
2102018-05-187แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามบ้านนางวิรัตน์ นะตะไฟไม่ติด2018-05-22นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
2112018-05-187แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนางทองคำ พิมพ์โพธิ์ไฟไม่ติด2018-05-22นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
2122018-05-187แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนายคำตา สระจันทร์ไฟไม่ติด2018-05-22นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
2132018-05-281แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนายสวาท เจริญพีรเพชรไฟไม่ติด2018-05-30นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
2142018-05-281แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนายบุญหล้า ทันบาลไฟไม่ติด2018-05-30นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
2152018-06-0415แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าร้านนางแขไข สานิพันธ์ไฟไม่ติด2018-06-05นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
2162018-06-0410แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามข้างกองทุน ไฟไม่ติด2018-06-06นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
2172018-06-0410แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนายบรรจง สุริยะ นางทวีพร พลเสนาไฟไม่ติด2018-06-06นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
2182018-06-0410แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้าน อ.กัญญาณี ราชคาม ,นายสุรศักดิ์ พายุพัดไฟไม่ติด2018-06-06นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
2192018-06-129แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนางเสงี่ยม ประเสริฐติดบ้าน ส.อบต.บุญเลิศ โม้ตาไฟไม่ติด2018-06-15นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
2202018-06-122แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามเสาหมายเลข 12ไฟไม่ติด2018-06-13นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
2212018-06-1413แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนางไพลิน หมวดนาไฟไม่ติด2018-06-15นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
2222018-06-1911แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามเสาหมายเลข 22ไฟไม่ติด2018-06-21นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
2232018-06-1911แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามเสาหมายเลข 17ไฟไม่ติด2018-06-21นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
2242018-06-1911แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามเสาหมายเลข 15ไฟไม่ติด2018-06-21นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
2252018-06-266แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามซอยศาลากลางหมู่บ้านไฟไม่ติด2018-06-28นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
2262018-06-266แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามซอยมะนาวหวานไฟไม่ติด2018-06-26นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
2272018-06-266แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามซอยบ้านนางสำเนียง พลอยพราวไฟไม่ติด2018-06-28นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
2282018-07-0413แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนางไพลิน หมวดนาไฟไม่ติด2018-07-06นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
2292018-07-0413แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามริมคลองคุ้มทุ่งสวรรค์ไฟไม่ติด2018-07-06นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
2302018-07-0413แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามซอยรัตนโกสินทร์ (หน้าบ้านนายประยูร)ไฟไม่ติด2018-07-06นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
2312018-07-0413แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนายประเวช (คุ้มทุ่งสวรรค์)ไฟไม่ติด2018-07-06นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
2322018-07-052แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามเสาหมายเลข 13ไฟไม่ติด2018-07-06นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
2332018-07-052แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามเสาหมายเลข 23ไฟไม่ติด2018-07-06นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
2342018-07-0512แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามแยกบ้านนายประสิทธิ ทองบัวร่วงไฟไม่ติด2018-07-09นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
2352018-07-0512แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนางวันเพ็ญ สิทธิจันทร์ไฟไม่ติด2018-07-09นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
2362018-07-107แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามเสาหมายเลข 15ไฟไม่ติด2018-07-13นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
2372018-07-107แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนางนิล ใหม่คามิไฟไม่ติด2018-07-13นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
2382018-07-107แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนางทองคำ พิมพ์โพธิ์ไฟไม่ติด2018-07-13นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
2392018-07-107แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนางวิรัตน์ นะตะไฟไม่ติด2018-07-13นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
2402018-07-107แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าวัดไฟไม่ติด2018-07-13นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
2412018-07-107แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนายคำตา สระจันทร์ไฟไม่ติด2018-07-13นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
2422018-07-169แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนางเสงี่ยม ประเสริฐไฟไม่ติด2018-07-17นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
2432018-07-2310แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามร้านอาหารบ้านแม่พิมไฟไม่ติด2018-07-24นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
2442018-07-2310แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามบ้าน อ.ถาวร เสนากิจไฟไม่ติด2018-07-24นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
2452018-07-2310แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้าน อ.กัลยาณี ราชคาม หน้าบ้านแม่ละม่อม เทพแดงไฟไม่ติด2018-07-24นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
2462018-07-2316แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามทางเข้าหมู่บ้านไฟไม่ติด2018-07-26นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
2472018-07-2316แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนางเพ็ญวดี ลันสีไฟไม่ติด2018-07-26นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
2482018-07-233แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามตั้งแต่ปากทางเข้าหมู่บ้าน จำนวน 3 จุดไฟไม่ติด2018-07-27นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
2492018-07-311แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนายเทียม ดาแก้วไฟไม่ติด2018-06-01นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
2502018-07-311แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดอนตูม 2 หลอดไฟไม่ติด2018-08-01นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
2512018-08-0215แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้านไฟไม่ติด2018-08-02นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
2522018-08-1012แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามแยกบ้านนายวิรัก อุปแสนไฟไม่ติด2018-08-14นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
2532018-08-1012แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนางวันเพ็ญ สิทธิจันทร์ไฟไม่ติด2018-08-14นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
2542018-08-142แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามเสาหมายเลข 22-30ไฟไม่ติด2018-08-15นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
2552018-08-1410แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านพ่อสำราญ สุริยะไฟไม่ติด2018-08-15นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
2562018-08-1410แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าวัดบ้านหนองจิกไฟไม่ติด2018-08-15นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
2572018-08-146แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามซอยมะนาวหวานไฟไม่ติด2018-08-15นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
2582018-08-146แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามร้านรับซื้อของเก่าไฟไม่ติด2018-08-15นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
2592018-08-1416แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามทางเข้าหมู่บ้าน 3 จุดไฟไม่ติด2018-08-17นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
2602018-08-1416แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามในหมู่บ้าน 3 จุดไฟไม่ติด2018-08-17นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
2612018-08-1511แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามเสาหมายเลข 13 หน้าบ้านนางแหล่ ตะนัยศรีไฟไม่ติด2018-08-16นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
2622018-08-1614แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามเสาหมายเลข 15-26ไฟไม่ติด2018-08-21นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
2632018-09-0315แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้าน ผญบ.ไฟไม่ติด2018-09-04นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
2642018-09-0315แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามร้านขายส้มตำ ทางออกไป ม.11ไฟไม่ติด2018-09-04นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
2652018-09-0515แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้านไฟไม่ติด2018-09-05นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
2662018-09-0515แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนางรำไพ พลเสนาไฟไม่ติด2018-09-05นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
2672018-09-0515แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนายสมนึก สานิพันธ์ไฟไม่ติด2018-09-05นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
2682018-09-101แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนายอำนวยไฟไม่ติด2018-09-12นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
2692018-09-101แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนางสมบูรณ์ ลัทธิธรรมไฟไม่ติด2018-09-12นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
2702018-09-101แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนายไพรี ลันสีไฟไม่ติด2018-09-12นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
2712018-09-122แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามเสาหมายเลข 34ไฟไม่ติด2018-09-14นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
2722018-09-122แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามเสาหมายเลข 7ไฟไม่ติด2018-09-14นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
2732018-09-122แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนายบุญ แดงไฟไม่ติด2018-09-14นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
2742018-09-186แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามซอยกลางบ้านหนองจิกไฟไม่ติด2018-09-18นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
2752018-09-186แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามคุ้มบ้านถ่านซอยแรกไฟไม่ติด2018-09-18นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
2762018-09-186แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าร้านสแตนเลตไฟไม่ติด2018-11-13นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
2772018-09-186แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าร้านสแตนเลตไฟไม่ติด2018-11-13นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
2782018-09-186แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าร้านสแตนเลตไฟไม่ติด2018-11-13นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
2792018-09-186แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าร้านสแตนเลตไฟไม่ติด2018-11-13นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
2802018-09-186แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าร้านสแตนเลตไฟไม่ติด2018-11-13นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
2812018-09-186แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าร้านสแตนเลตไฟไม่ติด2018-11-13นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
2822018-09-186แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหลังศูนย์เด็กเล็กไฟไม่ติด2018-11-13นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
2832018-09-217แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามเสาหมายเลข 15ไฟไม่ติด2018-09-24นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
2842018-09-217แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามเสาหมายเลข 19ไฟไม่ติด2018-09-24นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
2852018-09-217แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามเสาหมายเลข 24ไฟไม่ติด2018-09-24นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
2862018-09-217แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนายโจม พิมพ์โพธิ์ไฟไม่ติด2018-09-24นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
2872018-09-217แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนางเจน พิมพ์โพธิ์ไฟไม่ติด2018-09-24นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
2882018-09-217แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าวัดไฟไม่ติด2018-09-24นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
2892018-10-0417แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหลังศูนย์ประชุมแก่งเลิงจานเปลี่ยนหลอด2018-10-08นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
2902018-10-0715แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนางทรัพย์ พลเสนาเปลี่ยนหลอด2020-04-09นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
2912018-10-0716แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านผู้ช่วย นางนุสนี ทันบาลเปลี่ยนหลอด2018-10-10นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
2922018-10-0710แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามสายไฟดับขาด เนื่องจากมีกิ่งไม้ทับสายไฟขาด เสาหน้าหมู่บ้านเปลี่ยนหลอด2020-04-17นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
2932018-10-0813แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าร้านอาหารอิสาน เปลี่ยนหลอด2018-10-10นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
2942018-10-083แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนางเกลี้ยง ภูนิละมัยเปลี่ยนหลอด2018-10-11นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
2952018-10-155แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามในซอยเปลี่ยนหลอด2018-10-13นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
2962018-10-1817แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนส. ปาลีรัตน์ รักโคตร,ปากทางเข้าศูนย์ประชุมแก่งเลิงจาน ทางเข้าโรงแรมตลับทองเปลี่ยนหลอด 3 จุด2018-10-22นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
2972018-10-2116แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนางวาสนาไฟไม่ติด เปลี่ยนหลอด2018-10-22นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
2982018-10-2213แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนายจิตต์ หน้าหมู่บ้านพิบูลย์ธานี รอบหมู่บ้านเปลี่ยนหลอด 3จุด 2018-10-15นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
2992018-10-247แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามบ้านนางกว้าง จันทร์ต่อ นางเจน พิมพ์โพธฺ์ นายโจม พิมพ์โพธิ์เปลี่ยนหลอด 3 จุด2018-10-26นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
3002018-10-255แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามซอยในบ้านเปลี่ยนหลอด2018-10-29นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
3012018-10-251แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนางกองแพง นางสมบรูณ์เปลี่ยนหลอด 2018-10-29นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
3022018-10-298แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านเลขที่ 35 ไฟไม่ติด2018-11-13นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
3032018-10-298แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไฟไม่ติด2018-11-13นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
3042018-11-092แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหมายเลขเสา 04/02ไฟไมติด2018-11-16นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
3052018-11-092แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหมายเลขเสา 15/02ไฟไม่ติด2018-11-16นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
3062018-11-206แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามเสาติดศาลาหมู่ที่ 6 ศาลากลางหมุ่บ้านไฟไมติด2018-11-30นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
3072018-11-2817แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนายเจริญ สินแสนไฟไม่ติด2018-11-29นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
3082018-12-031แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามทางเข้าหมู่บ้านไฟไม่ติด2018-12-13นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
3092018-12-0310แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้ากองทุนหมุ่บ้าน หลอดเสีย2018-12-13นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
3102018-12-0310แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามข้างประปาหมู่บ้านหลอดเสีย2018-12-13นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
3112018-12-0316แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามในหมู่บ้าน หน้าร้านค้าชุมชน ม.16 ไฟไม่ติด2018-12-13นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
3122018-12-032แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านช่างสันติไฟไม่ติด2018-12-18นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
3132018-12-041แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าศาลากลางอเนกประสงค์ ม.1ไฟไม่ติด2018-12-20นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
3142018-12-071แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามทางเข้าบ้านดอนตูม เปลี่ยนหลอด2019-02-14นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
3152018-12-1010แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามสามแยกข้างแรงงานโคมไฟห้อยลงมาข้างล่าง2018-12-06นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
3162018-12-135แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านยายดาวหลอดไฟฟ้าดับ2018-12-20นายชูชาติ แพ่งสองคอนอยู่ระหว่างการดำเนินการ
3172018-12-135แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าวัดหลอดไฟดับ2018-12-20นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
3182018-12-135แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามบ้านยายทองมี ไฟฟ้าดับ2018-12-20นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
3192018-12-209แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนายสมศรี จุุฑาทานันท์ไฟไม่ติด2019-01-16นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
3202019-01-079แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามติดตัังไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้า 2019-01-10นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
3212019-01-209แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนายวิเชียร แถมนาโฮงไฟไม่ติด2019-01-16นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
3222019-01-237แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามบ้านเม่นน้อย - ถึงบ้านเม่นใหญ่ เปลี่ยนหลอด2019-01-25นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
3232019-01-303แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามไฟฟ้่สายดับตั้งแต่ปากทางเข้าบ้านหนองใหญ่ตลอดแนว 6 หลอดเปลี่ยนหลอด2019-02-14นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
3242019-01-309แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนายสุเทพ โคตรทุมเปลี่ย่นหลอด2019-02-14นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
3252019-01-309แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามกล่องสายไฟดับเสาไฟฟ้าหน้าบ้านนางมณีรัตน์ ขาวเรืองเปลี่ยนหลอด 2019-02-14นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
3262019-02-1316แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามทางเข้าหมู่บ้านดอนตูมเปลี่ยนหลอด2019-02-15นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
3272019-02-278แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนางนารี สอนทะมาตย์เปลี่ยนหลอด2019-02-28นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
3282019-02-277แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามตะวันตก ศู่นย์เด็กเล็กเปลี่ยนหลอด2019-02-28นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
3292019-02-279แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามสี่แยกวัด เปลี่ยนหลอด2019-03-01นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
3302019-03-058แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามเส้นทางข้างวัดและโรงเรียน 2 จุด เปลี่ยนหลอด2019-03-08นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
3312019-03-0512แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามแยกบ้านนายวิรัก อุปแสนเปลี่ยนหลอด2019-03-08นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
3322019-03-0513แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามติดตั้งโคมไฟติดตั้งโคมไฟ2019-03-10นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
3332019-03-0811แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนายสอน จิตเงินเปลี่ยนหลอด2019-03-10นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
3342019-03-088แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนางลำใย อัศพันธ์เปลี่ยนหลอด2019-03-13นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
3352019-03-084แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามถนนทางเข้าบ้านเม่นใหญ่เปลี่ยนหลอด2019-03-11นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
3362019-03-084แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามเสาหน้าบ้านนางทุมมา ดาแก้ว เสาหน้าบ้านนางจำปี นาคำ เปลี่ยนหลอด จำนวน 2 จุด2019-03-11นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
3372019-03-1115แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามบ้านนางทองบ่อ กาสิงห์เปลี่ยนหลอด2019-03-14นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
3382019-03-1310แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนายเทพกร ทาโยธีเปลี่ยนหลอด(ไม่ได้ตั้ง)นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
3392019-03-251แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนางคำนีง นันทแสนเปลี่ยนหลอด (ไม่ได้ตั้ง)นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
3402019-04-026แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามตรงข้ามหน้าเต้นท์รถ บ้านนางบุญ กุดราศรีเปลี่ยนหลอด2019-04-05นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
3412019-04-2517แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามปากทางเข้าบ้านท่าแร่ - เม่นน้อย ซอยตลาดน้อยมาทางบ้าน ผญญ.17 เปลี่ยนหลอด2019-04-29นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
3422019-04-259แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนายสงวนศักดิ์ นิมาลาเปลี่ยนหลอด2019-04-29นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
3432019-04-301แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามภายในหมู่บ้าน ทางไปวัดป่าแก่งเลิงจานเปลี่ยนหลอด2019-05-01นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
3442019-04-303แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนายสมลักษณ์ กิจสะคม เปลี่ยนหลอด2019-05-01นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
3452019-04-308แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนายแสวง สาพิมาน เปลี่ยนหลอด(ไม่ได้ตั้ง)ซ่อมเรียบร้อย
3462019-04-301แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามภายในหมู่บ้านดอนตูมเปลี่ยนหลอด2019-05-01นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
3472019-04-3016แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านดาบสมาน กุดวงษ์ เปลี่ยนหลอด2019-05-01นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
3482019-04-3012แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามแยกบ้านนายสมหวัง จันทร์ลุน เปลี่ยนหลอด2019-05-02นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
3492019-05-078แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามรอบบ้าน และเส้นทางข้างวัด ไปม.14เปลี่ยนหลอด2019-04-09นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
3502019-05-148แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้า่บ้านนายแสวง หน้าบ้านนางทองเย็น เปลี่ยนหลอด 2 จุด 2019-05-20นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
3512019-05-148แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้า่บ้านนายแสวง หน้าบ้านนางทองเย็น เปลี่ยนหลอด 2 จุด 2019-05-20นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
3522019-05-1416แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามติดตั้งไฟฟ้า และซ่อมไฟฟ้า ภายในหมู่บ้านติดตั้งไฟฟ้า2019-05-20นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
3532019-05-1410แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามข้างบ้านนางเสงี่ยม แก่นมะสังข์ เปลี่ยนหลอด (ไม่ได้ตั้ง)นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
3542019-05-147แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนายหาย ใหม่คามิเปลี่ยนหลอด2019-05-20นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
3552019-05-229แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามสี่แยกวัดบ้านดอนโด ไฟไม่ติด เปลี่ยนหลอด2019-05-27นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
3562019-05-296แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามติดตั้งไฟฟ้าติดตั้งไฟฟ้า2019-05-31นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
3572019-05-296แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามติดตั้งไฟฟ้าติดตั้งไฟฟ้า2019-05-31นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
3582019-05-2910แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าปากทางเข้าหมุ่บ้านหนองจิก - บ้านเม่นใหญ่เปลี่ยนหลอด2019-05-31นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
3592019-05-291แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนางละม่อม ดาแก้วเปลี่ยนหลอด2019-05-31นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
3602019-05-292แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามเสา 02/1 เสา02/01เปลี่ยหลอด 2 จุด(ไม่ได้ตั้ง)นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
3612019-05-292แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามเสา 02/1 เสา02/01เปลี่ยหลอด 2 จุด(ไม่ได้ตั้ง)นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
3622019-05-2915แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามขอเปลี่ยนหม้อไฟจากบ้านวงเดือน เทพแพง ใช้หม้อไฟบ้านบูญชู สีดงเปลี่ยนหม้อไฟ2019-05-31นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
3632019-05-2915แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนางบุดดี พินสีเปลี่ยนหลอด2019-05-31นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
3642019-05-3112แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนางอำพร ลันศรี หน้าบ้านนายไพโรจน์ แช่อึ่ง หน้าบ้านนางปราณี ทันบาบ เปลี่ยนหลอด 2019-05-31นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
3652019-06-113แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนายสมลักษณ์ กิจสคมเปลี่ยนหลอด2019-06-17นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
3662019-06-1111แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนางอำนวย แก้วอรุณเปลี่ยนหลอด2019-06-17นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
3672019-06-2117แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามทางเข้าหมู่บ้าน เปลี่ยนหลอด 2019-06-24นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
3682019-06-215แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านผญบ ไมตรี สิทธิจันทร์เปลี่ยนหลอด2019-06-24นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
3692019-06-215แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านผญบ ไมตรี สิทธิจันทร์เปลี่ยนหลอด2019-06-24นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
3702019-06-2613แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านเลขที่ 111 หน้าบ้าน เลขที่ 74 เปลี่ยนหลอด2019-06-28นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
3712019-06-269แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนางพิกุล เหล่าสมบัติเปลี่ยนหลอด2019-06-28นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
3722019-06-2616แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามทางเข้าบ้านดอนตูม เปลี่ยนหลอด2019-06-28ซ่อมเรียบร้อย
3732019-06-2616แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามทางเข้าบ้านดอนตูม เปลี่ยนหลอด2019-06-28ซ่อมเรียบร้อย
3742019-07-027แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนางเจน พิมพ์โพธิ์เปลี่ยนหลอด2019-07-04นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
3752019-07-023แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามสี่แยกกลางบ้าน หน้าบ้านนายมี สานิพันธ์ เปลี่ยนหลอด 2019-07-04นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
3762019-07-086แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามซอยศาลาอนกประสงค์เปลี่ยนหลอด2019-07-10นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
3772019-07-082แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามเสาหมายเลข 2เปลี่ยนหลอด2019-07-10นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
3782019-07-0810แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนางถวิล อันปัญญาเปลี่ยนหลอด2019-07-10นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
3792019-07-098แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามขอติดตั้งไฟฟ้าติดตั้งไฟฟ้า2019-07-11นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
3802019-07-0916แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนายธนากร เปลี่ยนหลอด 2019-07-11นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
3812019-07-3016แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามติดตั้งไฟฟ้าหน้าบ้านนางยอยใส สิทธิจันทร์ติดตั้งไฟฟ้า 2019-07-31นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
3822019-08-062แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามเสาที่ 10เปลี่ยนหลอด2019-08-09นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
3832019-08-0611แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนางแสงจันทร์ กุระดีเปลี่ยนหลอด2019-08-09นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
3842019-08-0611แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนางแสงจันทร์ กุระดีเปลี่ยนหลอด2019-08-09นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
3852019-08-0611แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนางแสงจันทร์ กุระดีเปลี่ยนหลอด2019-08-09นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
3862019-08-2011แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามบ้านนายนาค หามนตรีเปลี่ยนหลอด2019-08-26นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
3872019-08-261แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามทางเข้าหมุ่บ้านเปลี่ยนหลอด2019-08-29นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
3882019-09-0410แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านพ่อสำรอง สมบัติเปลี่ยนหลอด2019-09-05นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
3892019-09-1011แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้าน นส. สุภัทร วงค์พิมพ์เปลี่ยนหลอด2019-09-13นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
3902019-09-1115แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนางสมใจ แก้วหานามเปลี่ยนหลอด2019-09-13นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
3912019-09-171แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามทางไปบ้านเม่นใหญ่ หน้าบ้านนางยอยไฮ เปลี่ยนหลอด2019-09-20นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
3922019-09-1915แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านผญบ. เปลี่ยนหลอด2019-09-20นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
3932019-09-197แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามจากสามแยกบ้านเม่นน้อยไปบ้่านเม่นใหญ่ ม.4เปลี่ยนหลอด2019-09-20นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
3942019-09-235แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามทางเข้าหมู่บ้านตลอดสายเปลี่ยนหลอด2019-09-25นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
3952019-09-2312แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามแยกหน้าบ้านนายวิรัก อุปแสนเปลี่ยนหลอด2019-09-25นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
3962019-09-2317แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนส.ปารีรัตน์ รักโคตรเปลี่ยนหลอด2019-09-26นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
3972019-10-037แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน บ้านนางเจน พิมพ์โพธิ์ บ้านนายทองพูล เปลี่ยนหลอด2019-10-09นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
3982019-10-048แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามเสาที่่ 18 เปลี่ยนหลอด2019-10-08นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
3992019-10-0410แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามข้างบ้านนางทวีพร พลเสนาเปลี่ยนหลอด2019-10-08นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
4002019-10-0415แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนางอมร แสนคูนะเปลี่ยนหลอด2020-10-04นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
4012019-10-0715แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนางทรัพย์ พลเสนาเปลี่ยนหลอด2019-10-18นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
4022019-10-0716แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านผู้ช่วยนุสนี ทันบาลเปลี่ยนหลอด2019-10-11นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
4032019-10-0710แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามเส้นหน้ากองทุนหมู่ที่ 10 สายไฟสายดับขาด เนื่องจากมีกิ่งไม้ทับสายไฟขาดเปลี่ยนหลอด แก้ไขสายไฟ 2019-10-11นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
4042019-10-083แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามสายดับ จากปากทางไปในทางหมู่บ้าน เปลี่ยนหลอด2019-10-14นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
4052019-10-081แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหลอดไฟฟ้าข้างโรงน้ำหมู่บ้านทางแยกออกบ้านเปลี่ยนหลอด2019-10-14นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
4062019-10-113แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนายสถิตย์ สุระป้องเปลี่ยนหลอด2019-10-14นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
4072019-10-1215แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนางจันทร์ เทียมวงษ์เปลี่ยนหลอด2019-10-14นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
4082019-10-1313แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าร้านอาหารอิสาน เสาข้างร้านซ่อมมอเตอร์ไซด์ และ ไฟดับไม่ส่องสว่าง (ซอยรัตนโกสินทร์) เปลี่ยนหลอด2019-10-11นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
4092019-10-1615แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนางอ่อนสา สมสีดา เปลี่ยนหลอด2019-10-18นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
4102019-10-165แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามทางเข้าหมู่บ้านเปลี่ยนหลอด2019-10-18นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
4112019-10-1615แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามติดตั้งโคมไฟหน้าบ้าน สุภาพ วาทหงษ์ เปลี่ยนหลอด2019-10-17นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
4122019-10-1615แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามติดตั้งโคมไฟ หน้าบ้านนายธนะชัย ติดตั้งโคมไฟ2019-10-18นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
4132019-10-212แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามศาลากลางบ้านฟิวขาด2019-10-23นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
4142019-10-2118แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามศาลากลางบ้านฟิวขาด 2019-10-25นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
4152019-10-255แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามซอนในบ้านท่าแร่ ม.5 ไฟดับ 2019-10-29นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
4162019-10-2916แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนางไพรวัลย์ ม.16ติดตั้งไฟฟ้า2019-10-31นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
4172019-10-2912แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามซอยบ้านนายอุทิศ จันทร์ทะแคนเปลี่ยนหลอด2019-10-30นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
4182019-10-2910แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามติดตั้งไฟฟ้าหน้าบ้าน นางบัวลอย แดนประเสริฐติดตั้งไฟฟ้า2019-10-31นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
4192019-10-2916แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบ้านดอนตูม ม.16 หน้าบ้านนางไพรวัลย์ พลเหลาติดตั้งไฟฟ้า2019-10-31นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
4202019-10-301แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามทางโค้งตรงที่นานายบุญเหลือ ทันทา ไฟไม่ติด2019-11-04นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
4212019-11-0115แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนายบุญถม แพงสุ่ย หน้าบ้านนายสนิท สมสีดาเปลี่ยนหลอด 2019-11-05นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
4222019-11-011แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามทางโค้งที่นานายบุญเหลือ ขันขวาเปลี่ยนหลอด2019-10-05นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
4232019-11-022แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามทางเข้าหมู่บ้าน เปลี่ยนหลอด2019-11-15นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
4242019-11-0515แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนายสนิท สมสีดาเปลี่ยนหลอด2019-11-06นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
4252019-11-0515แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนายสนิท สมสีดาเปลี่ยนหลอด2019-11-07นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
4262019-11-066แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าร้านขายของชำ คุณโสภา ติดร้านแกแฟเปลี่ยนหลอด2019-11-08นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
4272019-11-085แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามทั้งหมู่บ้านเปลี่ยนหลอด2020-01-10นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
4282019-11-117แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามตลอดสายถึงบ้านเม่่นใหญ่ ไฟไม่ติด2019-11-12นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
4292019-11-117แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามตลอดสายถึงบ้านเม่นใหญ่เปลี่ยนหลอด2019-11-15นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
4302019-11-126แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนายนุกุล ลันสี ทางไปบ้านหนอโน เปลี่ยนหลอด2019-11-13นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
4312019-11-1211แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนายสมใจ ป้องสงครามเปลี่ยนหลอด2020-01-10นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
4322019-11-122แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามทางเข้าหมู่บ้านไฟไม่ติด2020-01-13ซ่อมเรียบร้อย
4332019-11-126แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านทางเข้าหมู่บ้าน ติดตั้งไฟฟ้า 2020-01-13นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
4342019-11-126แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนายนุกุล ลันสี เปลี่ยนหลอด2019-11-18นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
4352019-11-1211แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนายสมใจ ป้องสงครามเปลี่ยนหลอด2019-11-18นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
4362019-11-125แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามดับทั้งหมู่่บ้านเปลี่ยนหลอด2019-11-18นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
4372019-11-122แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามติดตั้งไฟฟ้า หน้าบ้านเลขที่ 7 ติดตั้งไฟฟ้า2019-11-15นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
4382019-11-136แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างติดตั้งไฟฟ้า2019-11-15นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
4392019-11-136แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามติดตั้งไฟฟ้าติดตั้งไฟฟ้า2019-11-15นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
4402019-11-155แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามสายดับในซอย ม.5เปลี่ยนหลอด2019-11-06นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
4412019-11-1510แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามติดตั้งไฟฟ้าหน้าบ้านเลขที่ 124 ม.10 ติดตั้งไฟฟ้า ม.102019-10-31นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
4422019-11-182แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามถนนเข้าหมู่บ้านตลอดสายเปลี่ยนหลอด2020-01-14นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
4432019-11-192แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามเสาหน้าบ้านเปลี่ยนหลอด2020-01-10นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
4442019-11-192แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามถนนเข้าสู่หมู่บ้านตลอดสายเปลี่ยนหลอด2019-11-20นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
4452019-11-195แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามติดตั้งไฟฟ้าติดตั้งไฟฟ้า2019-11-21นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
4462019-11-192แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามเส้นบ้านนางบัวจันทร์ รักษาพลเ่ปลี่ยนหลอด2019-11-21นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
4472019-11-2213แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามซ่อมไฟฟ้า 9 จุดไฟไม่ติด 2019-10-28นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
4482019-11-257แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามบ้านนางกว้าง จันทร์ต่อ บ้านนางเจน พิมพ์โพธิ์ไฟไม่ติด2019-10-28นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
4492019-12-021แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนายคำทอง สิทธิ์จันทร์ลุนเปลี่ยนหลอด2020-01-10นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
4502019-12-026แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามซอยศาลาเอนกประสงค์ไฟไม่ติด เปลี่ยนหลอด2020-01-13นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
4512019-12-0212แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามทางเข้าหมู่บ้านโคมไฟชำรุด2019-12-03นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
4522019-12-021แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนายคำทอง สิทธิ์จันทร์ เปลี่ยนหลอด2019-12-05นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
4532019-12-026แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามซอยศาลาอเนกประสงค์ เปลี่ยนหลอด2019-12-05นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
4542019-12-0310แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้ากองทุนหมู่บ้านเปลี่ยนหลอด2019-12-05นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
4552019-12-043แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามบ้านนางไพรวัลย์ แก้วหานามเปลี่ยนหลอด ไฟไม่ติด2019-12-11นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
4562019-12-0615แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าวัดหนองจิกเปลี่ยนหลอด2019-12-04นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
4572019-12-0916แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนางวาส เดชมนตรีเปลี่ยนหลอด2019-12-11นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
4582019-12-1211แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามทิศเหนือเสาที่ 2 ติดที่ของนายทนากร ทะไกรราช เปลี่ยนหลอด2019-12-13นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
4592019-12-171แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนายเจน นารีนนท์ เปลี่ยนหลอด2019-12-19ซ่อมเรียบร้อย
4602019-12-171แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนายเจน นารีนนท์ เปลี่ยนหลอด2019-12-19นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
4612019-12-171แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนายเจน นารีนนท์ เปลี่ยนหลอด2019-12-19นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
4622020-01-0712แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามแยกบ้านนางสี เพราะบุญโคมหลอดชำรุด2020-01-09นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
4632020-01-0712แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามแยกบ้านนางสี เพราะบุญโดมหลอดชำรุด2020-01-09นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
4642020-01-088แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามจุดที่ 1 ไฟฟ้าไม่ติด จุดที่ 2 ขอติดตั้งไฟส่องสว่างเปลี่ยนหลอด ติดตั้งไฟส่องสว่าง2020-01-13นาย ชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
4652020-01-152แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้าน ผญบ.ม.2เปลี่ยนหลอด2020-01-16นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
4662020-01-156แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามซอยมะนาวหวาน หลอดที่ 1เปลี่ยนหลอด2020-01-17นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
4672020-01-1516แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าโรงเลี้ยงไก่ (สี่แยก)เปลี่ยนหลอด2020-02-17นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
4682020-01-152แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหมายเลขเสา 3,8,14เปลี่ยนหลอด2020-01-17นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
4692020-01-153แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามขอติดตั้งไฟส่องสว่างติดตั้งไฟส่องสว่าง2020-01-17นาย ชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
4702020-01-1615แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามซอยบ้านนางวงเดือน เทพแพงเปลี่ยนหลอด2020-01-17นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
4712020-01-1715แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนายอ่อนสา สมสีดาเปลี่ยนหลอด2020-01-24นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
4722020-01-2111แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนายเฉลิมพันธ์ ศรีจันทร์เปลี่ยนหลอด2020-01-23นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
4732020-01-2311แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามบ้านนายเฉลิมพันธ์ ศรีจันทร์เปลี่ยนหลอด2020-01-24นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
4742020-02-063แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าฝายน้ำล้น เปลี่ยนหลอด2020-02-07นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
4752020-02-111แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนายบุญหลาย พลศรีเปลี่ยนหลอด2020-02-15นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
4762020-02-123แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าฝายน้ำล้น หน้าบ้านนายสถิตย์ ชันขวาเปลี่ยนหลอด2020-02-15นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
4772020-02-1211แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามทางเข้าบ้านนายเฉลิมพันธ์ ศรีจันทร์เปลี่ยนหลอด2020-02-14นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
4782020-02-1416แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนายพุ่ม หมื่นเทพเปลี่ยนหลอด2020-02-17นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
4792020-02-1715แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนายพรมมา กองทองเปลี่ยนหลอด2020-02-20นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
4802020-02-174แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนางนิด ลาจ้อยเปลียนหลอด2020-02-16นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
4812020-02-1814แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามทางเข้าหน้าบ้านพ่อนัน หม่อมกระโทกเปลี่ยนหลอด2020-02-20นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
4822020-02-1817แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนายพรมมา กองทองเปลี่ยนหลอด2020-08-19นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
4832020-02-215แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคาม ในซอยหมู่บ้านทุกหลอดเปลี่ยนหลอด2020-01-23นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
4842020-02-2510แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามบ้านพ่อคำมูล แก้วศรีจันทร์ บ้านนางวัชรี ลครศรี เปลี่ยนหลอด2020-02-28นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
4852020-02-2510แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามบ้านพ่อคำมูล แก้วศรีจันทร์ บ้านนางวัชรี ลครศรีเปลี่ยนหลอด2020-02-26นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
4862020-02-2616แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามทางเข้าหมู่บ้านเปลี่ยนหลอด2020-02-27นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
4872020-02-286แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านยายบุญ กุดราศรี เปลี่ยนหลอด2020-02-28นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
4882020-03-1010แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนางวัชรี ลครศรี หน้าบ้านนางวิกุล จันทร์บัวลาเปลี่ยนหลอด2020-03-11นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
4892020-03-1313แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามเสาต้นแรก ซอยตามี เสาร้านป้ายรัตนโกสินทร์ เสาข้างร้านป้ายเปลี่ยนหลอด2020-03-15นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
4902020-03-1313แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามเสาต้นแรก ซอยตามี เสาร้านป้ายรัตนโกสินทร์ เสาข้างร้านป้ายเปลี่ยนหลอด2020-03-15นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
4912020-03-1317แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหลังตลาดน้อย เส้นทางติดไปบ้านเม่นน้อยเปลี่ยนหลอด2020-03-14นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
4922020-03-1616แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามปากทางเข้าทางหมู่บ้าน ถึงคอสะพานเปลี่ยนหลอด2020-03-20นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
4932020-03-204แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนายประหยัด ศรีขวา หน้าบ้านนางบัวไข พลสมชัยเปลี่ยนหลอด2020-03-23นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
4942020-03-2016แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหอกระจายข่าง ตรงสี่แยกเปลี่ยนหลอด2020-03-23นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
4952020-03-207แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนายอภิชาติเปลี่ยนหลอด2020-03-23นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
4962020-03-258แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามข้างบ้านนางสมศรี ข้างกำแพงบ้านนายอาคมเปลี่ยนหลอด2020-03-26นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
4972020-03-3015แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนางสุกัญญา พลเสนาเปลี่ยนหลอด2020-03-30นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
4982020-03-319แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามไฟไม่ติดเปลี่ยนหลอด2021-04-05นาย ชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
4992020-04-013แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนายสถิตย์ ขันขวาเปลี่ยนหลอด2020-04-03นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
5002020-04-0713แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามข้างรั้วร้านทองอุเทน ตรงข้ามปั๊มแก๊ส lpgเปลี่ยนหลอด2020-04-09นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
5012020-04-073แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามติดตั้ง บริเวณบ้านนางสุนา แก้วหานาม เปลี่ยนหลอด2020-04-08นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
5022020-04-093แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หน้าบ้านนายประเสริฐ เปลี่ยนหลอด2020-04-10นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
5032020-04-093แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคาม ติดตั้งไฟฟ้า หน้าบ้านนายประเสริฐเปลี่ยนหลอด2020-04-10นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
5042020-04-097แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามเสาที่ 14 , 15, 16 17,18เปลี่ยนหลอด 5 จุด2020-04-13นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
5052020-04-1310แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนายธีระ ลครศรี เปลี่ยนหลอด2020-04-14นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
5062020-04-153แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามติดตั้งไฟฟ้า บ้านนางจารุณี อุ่นดาเปลี่ยนหลอด2020-04-16นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
5072020-04-1511แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนางนิสาชลเปลี่ยนหลอด2020-04-16นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
5082020-04-163แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านนางจารุณี อุ่นดาติดตั้งไฟฟ้า2020-04-20นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
5092020-04-163แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านนางจารุณี อุ่นดาติดตั้งไฟฟ้า2020-04-20นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
5102020-04-1611แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนายเฉลิมพันธ์ ศรีจันทร์ เปลี่ยนหลอด2020-04-20นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
5112020-04-2012แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าโรงสีข้าว สมพงษ์พัฒนาเปลียนหลอด2020-04-22นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
5122020-04-219แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามสายทาง หน้าบ้านส.อบตเปลี่ยนหลอด2020-02-22นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
5132020-04-293แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างติดตั้งไฟฟ้า2020-04-30นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
5142020-04-293แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างติดตั้งไฟฟ้า2020-04-30นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
5152020-05-0510แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามปากทางเข้าเกาะลอยเปลี่ยนหลอด2020-05-07นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
5162020-05-0716แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามสี่แยกร้านค้าชุมชนเปลี่ยนหลอด2020-05-09นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
5172020-05-073แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามติดตั้งไฟฟ้า หน้าบ้าน่นายสังคม ปีกสอนติดตั้งไฟฟ้า2020-05-09นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
5182020-05-1212แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนายสมหมาย สิทธิจันทร์เปลี่ยนหลอด2020-05-13นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
5192020-05-1212แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนายสมหมาย สิทธิจันทร์เปลี่ยนหลอด2020-05-13นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
5202020-05-1310แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามติดตั้งไฟฟ้า หน้าบ้านเลขที่ 200ติดตั้งไฟฟ้า (ไม่ได้ตั้ง)นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
5212020-05-135แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้าน พตท.สุรศักดิ์ เปลี่ยนหลอด2020-05-15นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
5222020-05-135แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้าน พตท.สุรศักดิ์ เปลี่ยนหลอด2020-05-15นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
5232020-05-131แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามคุ้มดอนป่า ทางไปวัดป่าแก่งเลิงจาน หน้าบ้านนางยอยใสขาไฟฟ้าส่องสว่างหักไฟไม่ติด2020-05-15นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
5242020-05-138แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนางส่วย สมบูรณ์เปลี่ยนหลอด2020-05-15นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
5252020-05-1312แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามไฟฟ้าดับ 7 จุด เนื่องจากลมพายุโคม และหลอดหัก2020-05-18นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
5262020-05-1917แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามทั้งหมด 8 จุด 1. หน้าบ้านนางสมร ศรีรัตน์ 2.บ้านนายนิตสวรรค์ เทพบุรีฃ 3.บ้านนางทองปน ราชมูลตรี 4.บ้านนางคำพอง ผิวผุย 5.บ้านนายสมฤทธิ์ ศรีรัตนฺ์ 6.บ้านนายพนาศักดิ์ ธีรศาสตร์ 7.บ้านนางอุไร เทพพิทักษ์ 8.บ้าน นางสาวปารีรัตน์ รักโคตร หลอดไฟไม่ติดทั้งหมด 8 จุด2020-05-22นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
5272020-05-196แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าร้านส้มตักเงินเปลี่ยนหลอด2020-05-20นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
5282020-05-1911แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนางบุญเคลื่อน สมสีดาเปลี่ยนหลอด2020-05-20นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
5292020-05-211แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนางสมบูรณ์ ก้านกันลอยหัก พร้อมหลอดไฟ2020-05-22นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
5302020-05-212แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามทางเข้าบ้าน เปลี่ยนหลอด2020-05-25นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
5312020-05-229แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนายทองเลิศ โมตาเปลี่ยนหลอด2020-05-25นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
5322020-05-253แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามนา ส.อบต. ชัชราภรณ์ เปลี่ยนหลอด2020-05-26นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
5332020-05-257แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามบ้านนางลออ กิจคมเปลี่ยนหลอด2020-05-28นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
5342020-06-087แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามย้ายเสาไฟฟ้ารแรงต่ำจากหน้าบ้านนางทองคำ ไปบ้านนายพรมมา ลมงามย้ายเสาไฟฟ้า2020-06-10นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
5352020-06-092แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามทางเข้าบ้าน เปลี่ยนขาหลอด2020-06-10นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
5362020-06-1016แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าร้านค้าชุมชนเปลี่ยนหลอด2020-06-12นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
5372020-06-116แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามคุ้มบ้านถ่าน ซ่อยประปาคุณอำนาจ สอนทะมาตย์ เปลี่ยนหลอด2020-06-15นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
5382020-06-113แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้า่นนางบังอร ภูนิจละมัย เปลี่ยนหลอด2020-06-15นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
5392020-06-113แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามติดตั้งไฟฟ้าบริเวณหน้าบ้านนายอำนาจ ทองอดติดตั้งไฟฟ้า2020-06-15นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
5402020-06-111แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนายบุญหลาย พลศรีเปลี่ยนหลอด2020-06-15นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
5412020-06-223แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามบ้านนางเกลี้ยง ภูวิละมัย เปลี่ยนหลอด2020-06-25นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
5422020-06-223แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามบ้านนางเกลี้ยง ภูวิละมัย เปลี่ยนหลอด2020-06-25นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
5432020-07-011แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนายประยุทธ สิทธิจันทร์ เปลี่ยนหลอด2020-07-03นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
5442020-07-028แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนางมุข ลมงามเปลี่ยนหลอด2020-07-03นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
5452020-07-039แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามสามแยกบ้านนางโฉมยงค์ ไชยประสิทธิเปลี่ยนหลอด(ไม่ได้ตั้ง)นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
5462020-07-039แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามสามแยกบ้านนางโฉมยงค์ ไชยประสิทธิ์เปลี่ยนหลอด2020-07-03นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
5472020-07-036แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนางโสภา ทองอดเปลี่ยนหลอด2020-07-03นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
5482020-07-055แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้านเปลี่ยนหลอด2020-07-08นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
5492020-07-062แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามทางเข้าหมุู่บ้านเปลี่ยนหลอด2020-07-08นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
5502020-07-0816แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามปากทางเข้าหมู่บ้าน เปลี่ยนหลอด2020-07-09นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
5512020-07-0810แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามบ้านนายพิบูลย์ ทาโยทีเปลี่ยนหลอด2020-07-09นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
5522020-07-0810แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามบ้านนายพิบูลย์ ทาโยทีเปลี่ยนหลอด2020-07-09นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
5532020-07-178แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนางละมัย ภูวนารถเปลี่ยนหลิด2020-07-20นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
5542020-07-178แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนางละมัย ภูวนารถเปลี่ยนหลิด2020-07-20นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
5552020-07-176แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามในซอยมะนาวหวาน ข้างบ้านยายทองหล่อเปลี่ยนหลอด2020-07-20นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
5562020-07-176แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามในซอยมะนาวหวาน ข้างบ้านยายทองหล่อเปลี่ยนหลอด2020-07-20นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
5572020-07-172แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านตำรวจ ธวัชชัย เดชยศดีเปลี่ยนหลอด2020-07-20นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
5582020-07-1710แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคาม1.หน้าบ้านนางปทิตา สุริยะ 2. หน้าบ้่านนางดุมเปลี่ยนหลอด2020-07-20นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
5592020-07-2017แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามเส้นทางท่าแร่ เม่นน้อย เปลี่ย่นหลอด2020-07-22นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
5602020-07-208แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้า่บ้านนางละมัย ภูวนารถเปลี่ยนหลอด2020-07-23นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
5612020-07-211แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนางนรี จันทร์ลุนเปลี่ยนหลอด2020-07-22นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
5622020-07-2310แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามสี่แยกบ้านนายจันทร์ ไชยแสนเท้าเปลี่ยนหลอด2020-07-27นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
5632020-07-2517แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามนายปั่น คงอินทร์เปลี่ยนหลอด2020-07-28นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
5642020-07-2517แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามนายปั่น คงอินทร์เปลี่ยนหลอด2020-07-28นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
5652020-07-2616แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าสวนนายสุปัน สิทธิจันทร์เปลี่ยนหลอด2020-07-28นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
5662020-07-2717แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามทางเข้าศูนย์ประชุมแก่งเลิงจานเปลี่ยนหลอด2020-07-30นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
5672020-07-3013แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าศูนย์ประชุมแก่งเลิงจานเปลี่ยนหลอด2020-07-30นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
5682020-07-3115แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามบ้านนางสนั่น สศรีสุปังเปลี่ยนหลอด2020-08-03นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
5692020-08-0315แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนายอ่อนสา สมสีดาเปลี่ยนหลอด2020-08-05นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
5702020-08-063แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนางเส็ง ไชแสนท้าวเปลี่ยนหลอด2020-08-10นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
5712020-08-0616แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าโรงเรียน ดอนตูมเปลี่ยนหลอด2020-08-07นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
5722020-08-091แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนายประยุทธ สิทธิจันทร์เปลี่ยนหลอด2020-08-12นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
5732020-08-1114แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคาม1.หน้าบ้านนายถวิล ขันมณี 2. หน้าบ้านนายสมชาย ขำผิวพรรณเปลี่ยนหลอด2020-08-13นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
5742020-08-1311แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนางบุญเคลื่อน สมสีดาเปลี่ยนหลอด2020-08-14นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
5752020-08-1316แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าสวนนายสุปัน สิทธิจันทร์ เปลี่ยนหลอด2020-08-14นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
5762020-08-134แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนางเครือทิพมนต์ เปลี่ยนหลอด2020-08-14นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
5772020-08-1413แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคาม1.เสาที่่11 2.หน้าบ้านนางกิ่งแก้ว นามมณี 3.หน้าบ้านนางจันทร์เพ็ญ ยศดา 4.หน้าบ้านนายผัน ศรีเดช 5. หน้าบ้านนายเทอดถิ่น ดีจันทร์ 6.ข้างบ้านนส.อรรนา วงค์ละครเปลี่ยนหลอด(ไม่ได้ตั้ง)นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
5782020-08-1416แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนางจ่อย จันทร์ลุนเปลี่ยนหลอด2020-08-18นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
5792020-08-1413แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคาม1.หน้าบ้านนายบุญเลิศ สุวรรณรัตน์ 2.หน้าบ้านนา.อรกนก วงค์ละคร 3.หน้าบ้านนางดุษฎี ดวงจำปา2020-08-18นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
5802020-08-1814แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนายทองใบ โสภาเปลี่ยนหลอด2020-08-20นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
5812020-08-2117แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนายนิตสวรรค์ เทพบุรีเปลี่ยนหลอด2020-08-25นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
5822020-08-228แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคาม1หน้าบ้านนายล้วน พลเสนา 2.หน้าบ้านนางอำนวยเปลี่ยนหลอด2020-08-24นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
5832020-08-222แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคาม1.หน้าบ้านนางบุญมี สีสังข์ 2.หน้าบ้านนายพลอย รัชสมบัติเปลี่ยนหลอด2020-08-23นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
5842020-08-2315แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนายพรมมา กองทองเปลี่ยนหลอด2020-08-25นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
5852020-09-121แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนายประยุทธ สิทธิจันทร์เปลี่ยนหลอด2020-09-14นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
5862020-09-121แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนายประยุทธ สิทธิจันทร์เปลี่ยนหลอด2020-09-14นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
5872020-09-1413แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคาม1.เสาที่ 11 2. หน้าบ้านนางกิ่งแก้ว 3.หน้าบ้านนางจันทร์เพ็ญ 4.หน่าบ้านนายผัน ศริเดช 5.หน้าบ้านนายเทอดถิ่น ดีจันทร์ 6.ข้างบ้าน น.ส.อรรนา วงค์ละครเปลี่ยนหลอด2020-09-15นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
5882020-09-1416แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนางจ่อย จันทร์ลุนเปลี่ยนหลอด2020-09-16นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
5892020-09-1414แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนา่ยถวิล ขันมณีเปลี่ยนหลอด2020-09-18นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
5902020-09-1416แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนางจ่อย จันทร์ลุนเปลี่ยนหลอด2020-09-16นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
5912020-09-1413แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนายบุญเลิศ 2. หน้่า่บ้่านนส.อรกนก วงค์ละคร 3. หน้าบ้านนางดุษฎี ดวงจำปาเปลี่ยนหลอด2020-09-16นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
5922020-09-1413แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนายบุญเลิศ 2. หน้่า่บ้่านนส.อรกนก วงค์ละคร 3. หน้าบ้านนางดุษฎี ดวงจำปาเปลี่ยนหลอด2020-09-16นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
5932020-09-2114แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนายทองใบ โสภาเปลี่ยนหลอด2020-09-22นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
5942020-09-2114แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนายทองใบ โสภาเปลี่ยนหลอด2020-09-22นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
5952020-09-2117แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้า่บ้านนายนิตสวรรค์ เทพบุรีเปลี่ยนหลอด2020-09-23นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
5962020-09-228แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคาม1. หน้าบ้านนายล้วน พลเสนา 2. หน้าบ้านนายอำนวย เปลี่ยนหลอด2020-09-23นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
5972020-09-228แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคาม1. หน้าบ้านนายล้วน พลเสนา 2. หน้าบ้านนายอำนวย เปลี่ยนหลอด2020-09-23นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
5982020-09-232แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคาม1. หน้าบ้านนางบุญมี สีสังข์ 2.หน้าบ้านนายพลอย รัชสมบัติ เปลี่ยนหลอด2020-09-25นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
5992020-09-232แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคาม1. หน้าบ้านนางบุญมี สีสังข์ 2.หน้าบ้านนายพลอย รัชสมบัติ เปลี่ยนหลอด2020-09-25นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
6002020-09-2315แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนายพรมมา กองทองเปลี่ยนหลอด2020-09-25นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
6012020-09-2517แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคาม1.หน้่าบ้านส.เสน อุ่นดา 2.หน้านางบัวยม เหล่าวงษาเปลี่ยนหลอด2020-09-28นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
6022020-09-2817แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้าน นส.เสน อุ่นดาเปลี่ยนหลอด2020-09-30นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
6032020-09-2817แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้าน นส.เสน อุ่นดาเปลี่ยนหลอด2020-09-30นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
6042020-10-0516แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนายพุ่ม หมื่นเทพ เปลี่ยนหลอด2020-10-08นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
6052020-10-053แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามบ้านนายสถิตย์ สุระป้อง เปลี่ยนหลอด2020-10-08นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
6062020-10-053แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามบ้านนายสถิตย์ สุระป้องเปลี่ยนหลอด2020-10-08นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
6072020-10-0713แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคาม1.หน้าคุ้มพิบูยล์ธานี 2.เสาหมายเลข 1 3.เสาหมายเลข 19 4. หน้าบ้านอ.เดือนเพ็ญ 5.หน้าบ้าน อ.ดถษฎี เปลี่ยนหลอด2020-10-12นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
6082020-10-1511แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามข้างบ้านนายนิพนธ์ สวนนอกเปลี่ยนหลอด2020-10-16นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
6092020-10-1911แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามข้างบ้านนายนิพนธ์ สงบนอกเปลี่ยนหลอด2020-10-21นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
6102020-10-1910แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนายพิบูลย์ ทาโยธีเปลี่ยนหลอด2020-10-21นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
6112020-11-039แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามขอติดตั้งไฟส่องสว่างติดตั้งไฟส่องสว่าง2020-11-05นาย ชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
6122020-11-047แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามจุดที่1 ไฟฟ้าไม่ติด จุดที่2 ไฟฟ้าไม่ติด จุดที่3 ไฟฟ้าไม่ติด จุดที่ 4ไฟฟ้าไม่ติด จุดที่5 ไฟฟ้าไม่ติดเปลี่ยนหลอด2020-11-05นาย ชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
6132020-11-0414แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามขอติดตั้งไฟส่องสว่างติดตั้งไฟส่องสว่าง2020-11-09นาย ชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
6142020-11-0514แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามไฟฟ้าไม่ติดเปลี่ยนหลอด2020-11-10นาย ชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
6152020-11-0514แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามจุดที่ 1 ไฟฟ้าไม่ติด จุดที่ 2 ไฟฟ้าไม่ติด จุดที่ 3 ไฟฟ้าไม่ติดเปลี่ยนหลอด2020-11-09นาย ชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
6162020-11-059แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามขอติดตั้งไฟส่องาสว่างติดตั้งไฟส่องสว่าง2020-11-09นาย ชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
6172020-11-066แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าร้านขายของชำ คุณโสภา เปลี่ยนหลอด2020-11-06นายชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
6182020-11-0910แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามจุดที่1 ไฟฟ้าไม่ติด จุดที่2 ไฟฟ้าติดตลอดเวลาเปลี่ยนหลอด2020-11-12นาย ชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
6192020-11-113แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามไฟกระพริบเปลี่ยนหลอด 2020-11-13นาย ชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
6202020-11-1215แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามขอติดตั้งไฟส่องสว่างติดตั้งไฟส่องสว่าง2020-11-13นาย ชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
6212020-12-0112แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามไฟฟ้าไม่ติดเปลี่ยนหลอด2020-12-03นาย ชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
6222020-12-0111แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามไฟฟ้าไม่ติดเปลี่ยนหลอด2020-12-04นาย ชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
6232020-12-0717แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามไฟฟ้าไม่ติดเปลี่ยนหลอด2020-12-10นาย ชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
6242020-12-0910แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามไฟฟ้าไม่ติดเปลี่ยนหลอด2020-12-23นาย ชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
6252020-12-1417แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหลังตลาดชุมชนหมู่17เปลี่ยนหลอด2020-12-16นาย ชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
6262020-12-163แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามไฟฟ้าไม่ติดเปลี่ยนหลอด2020-12-20นาย ชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
6272020-12-1616แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามไฟฟ้าไม่ติดเปลี่ยนหลอด2019-12-19นาย ชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
6282020-12-1613แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามไฟฟ้าไม่ติดตลอดสายทางเปลี่ยนหลอด2020-12-18นาย ชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
6292020-12-252แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามจุดที่ 1 ไฟฟ้าไม่ติด จุดที่ 2 ไฟฟ้าไม่ติดเปลี่ยนหลอด2020-12-30นาย ชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
6302021-01-025แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามไฟฟ้าดับเปลี่ยนหลอด2021-01-04นาย ชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
6312021-01-1214แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามจุดที่ 1 .ไฟฟ้าส่องสว่างดับ จุดที่ 2 .ไฟฟ้าส่องสว่างดับ จุดที่ 3 .ไฟฟ้าส่องสว่างดับเปลี่ยนหลอด2021-01-14นาย ชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
6322021-01-122แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคาม จุดที่1 โคมหลอดไฟชำรุดไฟไม่ออก จุดที่ 2 ไฟส่องสว่างไม่ติด เปลี่ยนหลอดไฟ เปลีย่นโคมไฟ2021-01-15นาย ชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
6332021-01-216แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามไฟฟ้าส่องสว่างไม่ติดเปลี่ยนหลอด2021-01-29นาย ชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
6342021-01-254แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามไฟส่องสว่างดไม่ติดเปลี่ยนหลอด2021-01-28นาย ชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
6352021-02-011แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามไฟฟ้าส่องสว่างไม่ติด 2 หลอดเปลี่ยนหลอด2012-02-03นาย ชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
6362021-02-0916แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหลอดไฟส่องสว่างไม่ติด เปลี่ยนหลอด2021-02-09นาย ชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
6372021-02-101แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามไฟฟ้าส่องสว่างไม่ติดตลอดสาย,ขาไฟหักเปลี่นนหลอดไฟ2021-02-15นาย ชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
6382021-02-1013แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามไฟฟ้าส่องสว่างไม่ติดเปลี่ยนหลอด2021-02-15นาย ชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
6392021-02-151แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามไฟส่องสว่างไม่ติด 5 จุดเปลี่ยนหลอด2021-02-17นาย ชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
6402021-02-166แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามไฟส่องสว่างไม่ติดเปลี่ยนหลอด2021-02-17นาย ชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
6412021-02-237แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามไฟฟ้าส่องสว่างไม่ติดเปลี่ยนหลอด2021-02-24นาย ชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
6422021-02-2313แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามไฟฟ้าส่องสว่างไม่ติดเปลี่ยนหลอด2021-02-24นาย ชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
6432021-02-284แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามต้นไม้ล้มทับสายไฟตัดต้นไม้,ต่อสายไฟ2021-03-01นาย ชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
6442021-03-0115แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามไฟส่องสว่างไม่ติดเปลี่ยนหลอด2021-03-05นาย ชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
6452021-03-0112แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามจุดที่1 โคมหลอดชำรุดเปลี่ยนรโคมไฟ2021-03-05นาย ชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
6462021-03-0216แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามไฟส่องสว่างไม่ติดเปลี่ยนหลอดไฟ2021-03-03นาย ชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
6472021-03-081แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามจุดที่ 1 ไฟส่องสว่างไม่ติด จุดที่ 2 ไฟส่องสว่างไม่ติดเปลี่ยนหลอดไฟ2021-03-09นาย ชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
6482021-03-1110แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามไฟส่องสว่างไม่ติดเปลี่ยนหลอดไฟ2021-03-16นาย ชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
6492021-03-1913แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามไฟส่องสว่างไม่ติดเปลี่ยนหลอดไฟ2021-03-24นาย ชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
6502021-03-229แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามชุดโคมเสียรูปเกิดจากวาตภัยเปลี่ยนชุดโคมหลอดไฟ2021-03-24นาย ชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
6512021-03-237แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามไฟไม่ติดตลอดสายขยับปลั๊กฟิว2021-03-26นาย ชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
6522021-03-293แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามไฟไม่ติดเปลี่ยนหลอดไฟ2021-04-01นาย ชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
6532021-03-316แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามไฟไม่ติดเปลี่ยนหลอด2021-04-04นาย ชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
6542021-04-011แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามไฟไม่ติดเปลี่ยนหลอด,เปลี่ยนสตาร์ทเตอร์2021-04-04นาย ชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
6552021-04-0116แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามไฟไม่ติดเปลี่ยนหลอด,เปลี่ยนสตาร์ทเตอร์2021-04-06นาย ชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
6562021-04-0512แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามโคมหลอดชำรุดซ่อมโครงหลอด2021-04-07นาย ชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
6572021-04-095แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามไฟไม่ติดเปลี่ยนหลอด,เปลี่ยนสตาร์ทเตอร์2021-04-12นาย ชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
6582021-04-1912แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้าน นาย ธีระศักดิ์ ดาแก้ว หน้าบ้าน นาง อำพร ลันศรี ไฟไม่ติด เปลี่ยนหลอด2021-04-22นาย ชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
6592021-04-206แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้าน นาย วรวุฒิ วรวิเศษไฟไม่ติด เปลี่ยนหลอด2021-04-22นาย ชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
6602021-04-2111แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านนาย บุญถิ่น ขันมณีเปลี่ยนหลอด2021-04-28นาย ชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
6612021-04-223แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน หน้าโรงเรียนบ้านหนองใหญ่เปลี่ยนหลอด2021-04-28นาย ชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
6622021-04-273แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้าน นาย มนัส นาคสุท หน้าบ้าน นาง คำผล กุญชะโมรินทร์เปลี่ยนหลอด2021-04-29นาย ชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
6632021-04-279แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามศาลากลางหมู่บ้าน หน้าบ้าน นางสาว ชาญยุทธ เหล่าไทย หน้าบ้าน นาง มะลิ ศรีกร หน้าบ้าน นาย คำพูล พลเหลาไฟไม่ติด เปลี่ยนหลอด2021-04-29นาย ชูชาติ แพ่งสองคอนซ่อมเรียบร้อย
6642021-05-0513แก่งเลิงจานเมืองมหาสารคามหน้าบ้านเลขที่ 67 บ้าน นาย พจนาถ ขันธวุธไฟไม่ติด เปลี่ยนหลอด2021-04-29ซ่อมเรียบร้อย