คำถาม : ขอทราบละเอียดการลงทะเบียนผู้สูงอายุครับ

รายละเอียด :


แสดงความคิดเห็น 1 (ชือผู้ตอบ Admin)
นำบัตรประชาชนตัวจริง ติดต่อลงทะเบียน ได้ที่กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ไ้ด้เลยค่ะ

 

สร้างเมื่อ : 2020-06-10 10:21:27 ip : 61.7.186.164
แสดงความคิดเห็น

+ =