องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน
นายก
นายทรงเกียรติ วรรณจันทร์
นายก อบต.แก่งเลิงจาน
ปลัด
นางสาวทิพสุคนธ์ ปทุมพร
ปลัด อบต.แก่งเลิงจาน
ร้องทุกข์ร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียน
logo logo logo
(QR-CODE อบต.แก่งฯ) logo logo logo logo logo logo logo logo logo

แก่งเลิงจานธารสวยใส เสื่อกกไหลใจงามล้ำ ฮีตครองธรรมสืบอีสาน ราษฎร์สำราญด้วยวิถีที่พอเพียง

ดูทั้งหมด..53

News !! News

ประชาสัมพันธ์

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง ขยายเวลาประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2563
    [] [วันที่ : 2020-04-03 ,อ่าน : ,โดย : ผู้ดูแลระบบ ]
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง ขยายเวลาประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2563
    [] [วันที่ : 2020-04-03 ,อ่าน : 1 ,โดย : ผู้ดูแลระบบ ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน
    [] [วันที่ : 2020-03-20 ,อ่าน : 35 ,โดย : ผู้ดูแลระบบ ]
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน
    [] [วันที่ : 2020-03-18 ,อ่าน : 25 ,โดย : ผู้ดูแลระบบ ]
ประกาศ รับสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน
    [] [วันที่ : 2020-03-02 ,อ่าน : 51 ,โดย : ผู้ดูแลระบบ ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563
    [] [วันที่ : 2020-02-04 ,อ่าน : 18 ,โดย : ผู้ดูแลระบบ ]
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 1
    [] [วันที่ : 2020-02-04 ,อ่าน : 26 ,โดย : ผู้ดูแลระบบ ]
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมฟังการประชุมสภา อบต.แก่งเลิงจาน และข้อกำหนดการรักษาความสงบเรียบร้อยในการประชุมสภาฯ
    [] [วันที่ : 2020-02-04 ,อ่าน : 22 ,โดย : ผู้ดูแลระบบ ]
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน
    [] [วันที่ : 2020-01-27 ,อ่าน : 30 ,โดย : ผู้ดูแลระบบ ]
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ
    [] [วันที่ : 2020-01-08 ,อ่าน : 33 ,โดย : ผู้ดูแลระบบ ]
ดูทั้งหมด..6

Seminar !! News

วาระการประชุม

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน สมัยสามัญที่ 4 / 2562 4 ธันวาคม 2562
    [] [วันที่ : 2019-12-13 ,อ่าน : 18 ,โดย : ผู้ดูแลระบบ ]
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน สมัยวิสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 /2562 18 ตุลาคม 2562
    [] [วันที่ : 2019-10-25 ,อ่าน : 22 ,โดย : ผู้ดูแลระบบ ]
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน สมัยวิสามัญที่ 3 / 2562 6 กันยายน 2562
    [] [วันที่ : 2019-09-13 ,อ่าน : 35 ,โดย : ผู้ดูแลระบบ ]
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 / 2562 8 สิงหาคม 2562
    [] [วันที่ : 2019-08-16 ,อ่าน : 20 ,โดย : ผู้ดูแลระบบ ]
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน สมัยสามัญที่ 3 / 2562 1 สิงหาคม 2562
    [] [วันที่ : 2019-08-06 ,อ่าน : 34 ,โดย : ผู้ดูแลระบบ ]
ดูทั้งหมด..7

My logo

   https://www.youtube.com/watch?v=E4_Wnbw-b54&feature=youtu.be          
ดูทั้งหมด..1

My logo


  1 . [15) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  2 . [P0) จ้างเหมารถบัสปรับอากาศสองชั้น จำนวน 1 คัน รองรับผู้โดยสาร จำนวน 44 คน เดืนทางไปจังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกน้อยหน่าปลอดสารพิษฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  3 . [B0) จ้างเครื่องเสียง ระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562 (โดยแบ่งออกเป็น 13 สัปดาห์ ๆ ละ 2 วัน คือวันพุธ และวันพฤหัสบดี รวม 25 ครั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  4 . [15) จ้างผลิตสื่อโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  5 . [P0) จ้างก่อสร้างห้องน้ำสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ บ้านหัวช้าง หมู่ที่ จำนวน 1 หลัง ขนาดอาคาร กว้าง 1.80 เมตร ยาว 1.80 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  6 . [15) จ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ บ้านหนองจิกร่วมใจ หมู่ที่ 15 จำนวน 1 จุด วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ศ.ก. 0.60 เมตร จำนวน 6 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  7 . [P0) จ้างก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ำ บ้านเม่นน้อย หมู่ที่ 7 วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 89 ท่อน พร้อมบ่อพัก 4 บ่อ ขนาด 1.30x1.30x1.40 เมตร พร้อมฝาปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  8 . [B0) จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจิก หมู่ที่ 10 จำนวน 1 สาย ขนาดผิวจราจรกว้าง 1.40 เมตร ยาว 6.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  9 . [15) จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. 0.40 เมตร จำนวน 42 ท่อน ณ บ้านดอนโด หมู่ที่ 9 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  10 . [P0) จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเม่นน้อย หมู่ที่ 7 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 6.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไม่ลงลูกรังไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 26.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
แสดงผล 10 รายการล่าสุด คลิกที่นี่ >> ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด..7

Collect income !! News

งานจัดเก็บรายได้

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และค่าธรรมเนียม
    [] [วันที่ : 2019-08-20 ,อ่าน : 43 ,โดย : ผู้ดูแลระบบ ]
แบบแสดงรายการภาษีป้าย ภป.1
    [] [วันที่ : 2019-06-14 ,อ่าน : 69 ,โดย : นายมนูญ คงอินทร์ ]
แบบอุทธรณ์ภาษีป้าย ภป.4
    [] [วันที่ : 2019-06-14 ,อ่าน : 69 ,โดย : นายมนูญ คงอินทร์ ]
แบบอุทธรณ์ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภรด 9
    [] [วันที่ : 2019-06-14 ,อ่าน : 76 ,โดย : นายมนูญ คงอินทร์ ]
แบบแสดงรายการภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภรด 2
    [] [วันที่ : 2019-06-14 ,อ่าน : 80 ,โดย : นายมนูญ คงอินทร์ ]
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ปี พ.ศ.2560
    [] [วันที่ : 2019-06-14 ,อ่าน : 89 ,โดย : นายมนูญ คงอินทร์ ]
ประกาศ การแบ่งทำเลเพื่อกำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลาง พ.ศ.2550
    [] [วันที่ : 2019-06-14 ,อ่าน : 58 ,โดย : นายมนูญ คงอินทร์ ]
ดูทั้งหมด..38

News !! News

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ปีงบ 2561.pdf
    [] [วันที่ : 2019-06-14 ,อ่าน : 96 ,โดย : ผู้ดูแลระบบ ]
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ปีงบ 2562.pdf
    [] [วันที่ : 2019-06-14 ,อ่าน : 87 ,โดย : ผู้ดูแลระบบ ]
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
    [] [วันที่ : 2019-06-14 ,อ่าน : 88 ,โดย : ผู้ดูแลระบบ ]
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายนพ.ศ. 2557
    [] [วันที่ : 2019-06-06 ,อ่าน : 90 ,โดย : ผู้ดูแลระบบ ]
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคมพ.ศ. 2556
    [] [วันที่ : 2019-06-06 ,อ่าน : 79 ,โดย : ผู้ดูแลระบบ ]
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคมพ.ศ. 2556
    [] [วันที่ : 2019-06-06 ,อ่าน : 70 ,โดย : ผู้ดูแลระบบ ]
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายนพ.ศ. 2557
    [] [วันที่ : 2019-06-06 ,อ่าน : 78 ,โดย : ผู้ดูแลระบบ ]
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคมพ.ศ. 2557
    [] [วันที่ : 2019-06-06 ,อ่าน : 64 ,โดย : ผู้ดูแลระบบ ]
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคมพ.ศ. 2557
    [] [วันที่ : 2019-06-06 ,อ่าน : 83 ,โดย : ผู้ดูแลระบบ ]
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายนพ.ศ. 2557
    [] [วันที่ : 2019-06-06 ,อ่าน : 80 ,โดย : ผู้ดูแลระบบ ]
ดูทั้งหมด..19

One Page !! News

One Page

อบต.ร่วมพิธี บรมราชาภิเษก
....อบต.ร่วมพิธี บรมราชาภิเษก.....
[โพสต์วันที่ : 2019-06-05 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันมหามงคล
....ssss.....
[โพสต์วันที่ : 2019-06-05 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
โครงการอบรมการกำจัดขยะมุลฝอย ในชุมชน
....โครงการอบรมการกำจัดขยะมุลฝอย ในชุมชน.....
[โพสต์วันที่ : 2019-06-05 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
เฉลิมพระชมน์พรรษา
....เฉลิมพระชมน์พรรษา.....
[โพสต์วันที่ : 2019-06-03 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
โครงการอบรมรณรงค์การบริหารจัดการขยะในชุมชนหมู่บ้าน
....โครงการอบรมรณรงค์การบริหารจัดการขยะในชุมชนหมู่บ้าน ตำบลแก่งเลิงจาน ประจำปีงบประมาณ 2562.....
[โพสต์วันที่ : 2019-02-27 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
ดูทั้งหมด..19

One Page !! News

One Page

โครงการอบรมรณรงค์การบริหารจัดการขยะในชุมชนหมู่บ้าน
....โครงการอบรมรณรงค์การบริหารจัดการขยะในชุมชนหมู่บ้าน ตำบลแก่งเลิงจาน ประจำปีงบประมาณ 2562.....
[โพสต์วันที่ : 2019-02-26 โดย : ผู้ดูแลระบบ ]
​องค์การ​บริหาร​ส่วน​ต​ำ​บล​แก่ง​เ​ลิง​จาน​งาน​ป้องกัน​และ​บรรเทา​สาธารณภัย​ได้นำรถน้ำพร้อมกู้ชีพเข้าดับไฟไหม้ป่ายูคาที่ทางดอนตูมมาบ้านเม่นใหญ่
....วันที่​ 26​ กุมภาพันธ์​ 2562​องค์การ​บริหาร​ส่วน​ต​ำ​บล​แก่ง​เ​ลิง​จาน​งาน​ป้องกัน​และ​บรรเทา​สาธารณภัย​ได้นำรถน้ำพร้อมกู้ชีพเข้าดับไฟไหม้ป่ายูคาที่ทางดอนตูมมาบ้านเม่นใหญ่.....
[โพสต์วันที่ : 2019-02-26 โดย : ผู้ดูแลระบบ ]
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดทำโครงการอบรบรณรงค์การบริหารจัดการขยะในชุมชนหมู่บ้าน ตำบลแก่งเลิงจาน. ม 6. 10. 15.
....วันที่. 25. กุมภาพันธ์. 2562. องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดทำโครงการอบรบรณรงค์การบริหารจัดการขยะในชุมชนหมู่บ้าน ตำบลแก่งเลิงจาน. ม 6. 10. 15......
[โพสต์วันที่ : 2019-02-25 โดย : ผู้ดูแลระบบ ]
กองคลัง ออกหน่วยให้บริการรับชำระภาษีฯ ณ วัดสุวรรณาวาส บ้านหนองจิก
....กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ออกหน่วยให้บริการรับชำระภาษีฯ ณ วัดสุวรรณาวาส บ้านหนองจิก.....
[โพสต์วันที่ : 2019-02-25 โดย : ผู้ดูแลระบบ ]
ลงพื้นที่ร่วมตรวจสอบการต่อใบอนุญาตโรงแรมแก้วทอแสงกับคณะกรรมการจังหวัด
....องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน. มอบนิติกรและหัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคารลงพื้นที่ร่วมตรวจสอบการต่อใบอนุญาตโรงแรมแก้วทอแสงกับคณะกรรมการจังหวัด.....
[โพสต์วันที่ : 2019-02-25 โดย : ผู้ดูแลระบบ ]
My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo


จัดตั้งใหม่เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : ถนนแจ้งสนิท หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208

KaengLoengJan Subdistrict Administrative Organization ©2020

DesignBy:admin@ksao.go.th