องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน
นายก
นายทรงเกียรติ วรรณจันทร์
นายก อบต.แก่งเลิงจาน
เบอร์โทร 0868641744
ปลัด
นางสาวทิพสุคนธ์ ปทุมพร
ปลัด อบต.แก่งเลิงจาน
เบอร์โทร : 0818725686

แก่งเลิงจานธารสวยใส เสื่อกกไหลใจงามล้ำ ฮีตครองธรรมสืบอีสาน ราษฎร์สำราญด้วยวิถีที่พอเพียง

ดูทั้งหมด..115

News !! News

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ ตารางการออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
    [] [วันที่ : 2021-05-07 ,อ่าน : 13 ]
ขอเชิญร่วมกิจกรรมและลงนามถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔
    [] [วันที่ : 2021-05-04 ,อ่าน : 27 ]
ประกาศ เรื่อง ปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
    [] [วันที่ : 2021-04-30 ,อ่าน : 10 ]
ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2564
    [] [วันที่ : 2021-04-28 ,อ่าน : 11 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง ปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) กรณีเหตุพิเศษ
    [] [วันที่ : 2021-04-26 ,อ่าน : 19 ]
ดูทั้งหมด..20

NEWs !! News

งานกิจสภา

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 วันที่ 1 ธันวาคม 2563
    [] [วันที่ : 2020-12-18 ,อ่าน : 21 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564
    [] [วันที่ : 2020-12-01 ,อ่าน : 19 ]
เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563
    [] [วันที่ : 2020-11-25 ,อ่าน : 25 ]
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 /2563 วันที่ 3 สิงหาคม 2563
    [] [วันที่ : 2020-08-21 ,อ่าน : 14 ]
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 2 วันที่ 11 สิงหาคม 2563
    [] [วันที่ : 2020-08-21 ,อ่าน : 24 ]
ดูทั้งหมด..6

News !! News

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 )
    [] [วันที่ : 2021-04-21 ,อ่าน : 33 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564
    [] [วันที่ : 2021-04-01 ,อ่าน : 42 ]
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน ธันวาคม 2563
    [] [วันที่ : 2020-12-16 ,อ่าน : 38 ]
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน ตุลาคม 2563
    [] [วันที่ : 2020-10-12 ,อ่าน : 45 ]
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน ตุลาคม 2563
    [] [วันที่ : 2020-10-07 ,อ่าน : 53 ]
ดูทั้งหมด..26

News !! News

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ขนาด กว้าง 5.40 เมตร ยาว 22.50 เมตร จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    [] [วันที่ : 2021-04-29 ,อ่าน : 15 ]
ประกวด ราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.28-008 สายบ้านแก่งเลิงจาน หมู่ที่ 13
    [] [วันที่ : 2021-03-18 ,อ่าน : 39 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไฟสัญญาณฉุกเฉินแสงวับวาบ และไฟส่องสว่าง-ไฟสปอร์ตไลน์
    [] [วันที่ : 2021-03-09 ,อ่าน : 43 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องติดรถยนต์
    [] [วันที่ : 2021-03-08 ,อ่าน : 47 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)
    [] [วันที่ : 2021-03-02 ,อ่าน : 38 ]
ดูทั้งหมด..1

My logo


  1 . [P0) จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุป้องกันอุบัติภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จำนวน ๗ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  2 . [15) ซื้อไม้ดอกไม้ประดับและวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  3 . [P0) ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ได้แก่ นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง จำนวน 32,860 ถุง และนม ยูเอชที ชนิดกล่อง จำนวน 8,060 กล่อง จำนวน 132 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  4 . [P0) จ้างซ่อมแซมรถกระเช้า รหัสครุภัณฑ์ 012/58/0001 ดังนี้ เปลี่ยนกระทะล้อ หรือยาง 4 ล้อ , เช็ก และ/หรือปรับตั้งศูนย์ล้อ , รายการอัดจาระบีเครนทุกจุด , ยางรถยนต์ 215/70R15C T/L , จุ๊บวาล์ว (65 PSI) , จาระบีสายไหม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  5 . [15) จ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  6 . [P0) ซื้อยางมะตอย ขนาดบรรจุถุงละ 20 กิโลกรัม จำนวน 2,000 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  7 . [B0) จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจิก หมู่ที่ 10 จำนวน 1 สาย ขนาดผิวจราจรกว้าง 1.40 เมตร ยาว 6.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  8 . [15) จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. 0.40 เมตร จำนวน 42 ท่อน ณ บ้านดอนโด หมู่ที่ 9 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  9 . [P0) จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเม่นน้อย หมู่ที่ 7 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 6.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไม่ลงลูกรังไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 26.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  10 . [P0) จ้างก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ำ บ้านเม่นน้อย หมู่ที่ 7 วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 89 ท่อน พร้อมบ่อพัก 4 บ่อ ขนาด 1.30x1.30x1.40 เมตร พร้อมฝาปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
แสดงผล 10 รายการล่าสุด คลิกที่นี่ >> ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด..50

กิจกรรม !! News

กิจกรรม

สำรวจความเสียหายจากวาตภัยในเขตพื้นที่ตำบลแก่งเลิงจาน
....คณะผู้บริหาร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ดำเนินการออกสำรวจความเสียหายจากวาตภัย เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน พร้อมให้ขวัญและก.....
[โพสต์วันที่ : 2021-05-06 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
กิจกรรม 5 ส. “Big Cleaning Day " ความสะอาดสำนักงาน พื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
....วันที่ 30 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จัดกิจกรรม 5 ส. “Big Cleaning Day " ทำความสะอาดสำนักงาน เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นประจำทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ ละเพิ.....
[โพสต์วันที่ : 2021-04-30 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
กิจกรรมล้างตลาดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) และ 5 ส. Big Cleaning Day
....วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับผู้ประกอบการตลาดเกษตรและพนักงานตลาดเกษตร จัดกิจกรรมล้างตลาดเพื่อป้องกันก.....
[โพสต์วันที่ : 2021-04-30 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
ประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 / 2564
....วันที่ 29 เมษายน 2564 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จัดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ดำเนินการประชุมตามมาตรการป้.....
[โพสต์วันที่ : 2021-04-29 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
กิจกรรมดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิ แบบปูพรมเต็มพื้นที่ตำบลแก่งเลิงจาน จำนวน ๑๗ หมู่บ้าน เพื่อคัดกรองสกัดโควิด - 19
....องค์การบริหารส่วนแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม บูรณาการความร่วมมือ ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลแก่งเลิงจาน อาสาสมัครสาธารณสุขประ.....
[โพสต์วันที่ : 2021-04-28 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
กิจกรรม "ล้างตลาดเกษตร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 และ 5 ส. Big Cleaning day"
....วันที่ 23 เมษายน 2564 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ นายธรรมนูญ แก้วคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ปลัดจังหวัดมหาสารคาม .....
[โพสต์วันที่ : 2021-04-23 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
กิจกรรมเปิด “ตู้ปันสุข คลายทุกข์ให้กับผู้เดือดร้อน โควิด – 19” องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน
....วันที่ 21 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ดำเนินการเปิด “ตู้ปันสุข คลายทุกข์ให้กับผู้เดือดร้อน โควิด – 19” องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เพื่อให้ผู้ได้รับความเดื.....
[โพสต์วันที่ : 2021-04-21 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนน้ำท่วมถนน
....วันที่ 17 เมษายน 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการสูบน้ำท่วมถนน บ้านหนอกจิก หมูู่ที 10 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนหลังจากฝนตกทำให้น้ำท่วมขับถนนประชาชนได้รับ.....
[โพสต์วันที่ : 2021-04-17 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
งานซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในตำบล
....กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในตำบล เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจรไปมายามค่ำคืน.....
[โพสต์วันที่ : 2021-04-15 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
กิจกรรมล้างตลาดเกษตรมหาสารคามเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อร้ายแรง Covid 19
....วันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564 อบต.แก่งเลิงจาน นำโดยนายทรงเกียรติ วรรณจันทร์ นายก อบต.พร้อมคณะผู้บริหาร นายมงคล ศรีอารัญ ประธานสภา พร้อมคณะสมาชิก อบต. นางสาวทิพสุคนธ์ ปทุมพร ปลัด อบต.พร้อ.....
[โพสต์วันที่ : 2021-04-12 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
รายงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและจุดบริการประชาชน อบต.แก่งเลิงจาน
....วันที่ 10 เมษายน 2563 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมหาสารคาม ตรวจเยี่ยมและมอบเครื่องดื่มเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฎิบั.....
[โพสต์วันที่ : 2021-04-10 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุป้องกันอุบัติภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2564
....วันที่ 8 เมษายน 2563 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธิเปิดโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุป้องกันอุบัติภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และเปิดศูนย์ปฏิบ.....
[โพสต์วันที่ : 2021-04-08 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ สร้างความรักสามัคคี เพื่อความปรองดองของคนในชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
....วันที่ 31 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จัดโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ สร้างความรักสามัคคี เพื่อความปรองดองของคนในชาติ องค์การบ.....
[โพสต์วันที่ : 2021-04-01 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
โครงการอบต.เคลื่อนที่บริการ พบปะประชาชนชุมชนอย่างยั่งยืน และการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น ตำบลแก่งเลิงจาน ประจำปี พ.ศ.2566-2570
....1 เมษายน 2564 อบต.แก่งเลิงจาน จัดโครงการอบต.เคลื่อนที่บริการ พบปะประชาชนชุมชนอย่างยั่งยืน และการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น ตำบลแก่งเลิงจาน ประ.....
[โพสต์วันที่ : 2021-04-01 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
กิจกรรมถวายราชสักการะสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย
....วันที่ 18 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จัดกิจกรรมถวายราชสักการะสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ท.....
[โพสต์วันที่ : 2021-03-19 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณที่สาธารณประโยชน์ในเขตตำบลแก่งเลิงจานและกิจกรรมทำความสะอาดสำนักงาน อบต.แก่งเลิงจาน
....วันที่ 18 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณที่สาธารณประโยชน์ในเขตตำบลแก่งเลิงจานและทำความสะอาดสำนักงาน อบต.แก่งเลิงจานเพื่อป้องกันการแพร่ระ.....
[โพสต์วันที่ : 2021-03-18 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
โครงการยกย่องผู้ปฎิบัติงานที่มีความซื่อสัตย์สุจริตบริการประชาชนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564
....วันที่ 15 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จัดโครงการยกย่องผู้ปฎิบัติงานที่มีความซื่อสัตย์สุจริตบริการประชาชนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อยกย่องบุคคลต้นแบบด้านจริยธรรม.....
[โพสต์วันที่ : 2021-03-15 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
แจกจ่ายถุงยังชีพสำนักงานสภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัยในพื้นที่ตำบลแก่งเลิงจาน
....วันที่ 12 มีนาคม 2564 องค์การบริหารตำบลแก่งเลิงจาน แจกจ่ายถุงยังชีพสำนักงานสภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัยในพื้นที่ตำบลแก่งเลิงจาน จำนวน 7 ครัวเรือน โดย นายธนวัฒน์ แส.....
[โพสต์วันที่ : 2021-03-12 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
ประชุมชี้แจงการใช้เงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
....วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้าน พระสงฆ์ ชาวบ้านท่าแร่ หมู่ที.....
[โพสต์วันที่ : 2021-03-10 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่นแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน “องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ร่วม ต้าน ทุจริต ZERO TOLERANCE ”
....วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 นายทรงเกียรติ วรรณจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมด้วย พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้.....
[โพสต์วันที่ : 2021-03-06 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
ดูทั้งหมด..50

กิจกรรม !! News

กิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
....ประชาสัมพันธ์ งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน.....
[โพสต์วันที่ : 2021-02-09 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
ข่าวประชาสัมพันธ์
....ประชาสัมพันธ์ข่าวงานกฎหมายและคดี สำนักปลัด อบต.แก่งเลิงจาน.....
[โพสต์วันที่ : 2021-02-05 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
....ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565).....
[โพสต์วันที่ : 2021-01-29 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
ร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณีร้องเรียนการดำเนินการโครงการโรงสูบน้ำขนาดใหญ่
....วันที่ 12 มกราคม 2564 คณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ร่วมกับงานกฎหมายและคดี กองช่าง ร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ร่วมกับ อำเภอเมืองมหาสารคาม และการประปาส่วนภูมิภาค สา.....
[โพสต์วันที่ : 2021-01-13 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
กิจกรรม 5 ส "Big Cleaning Day" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
....เพื่อ เป็นพื้นฐานในการพัฒนาการปฏิบัติงานและเป็นแนวทางไปสู่การประกันการทำงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งกิจกรรม 5 ส ได้แก่ สะสาง สะด.....
[โพสต์วันที่ : 2021-01-07 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
....โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาอบต.พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่ว.....
[โพสต์วันที่ : 2020-11-30 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
กิจกรรมเข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ รับมอบนโยบายจากผู้บริหาร
....องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จัดกิจกรรมเข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ รับมอบนโยบายจากผู้บริหาร และแนวทางการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรค์ในการทำงาน ถือปฏิบัติเป็นประจ.....
[โพสต์วันที่ : 2020-10-05 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
พิธีรับมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภททั่วไป รางวัลชมเชย
....พิธีรับมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภททั่วไป รางวัลชมเชย นวัตกรรม "การพัฒนานวัตกรรมนโยบายด้วยกระบวนการ 4D : การขับเคลื่อนชุ.....
[โพสต์วันที่ : 2020-09-24 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
ข่าวประชาสัมพันธ์
....ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการป้องกันการทุจริตและการมีส่วนร่วมของประชาชน อบต.แก่งเลิงจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแก่.....
[โพสต์วันที่ : 2020-09-22 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
ข่าวประชาสัมพันธ์
....องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จัดโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ (กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563) ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้าน.....
[โพสต์วันที่ : 2020-05-14 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
ข่าวประชาสัมพันธ์
....โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัด.....
[โพสต์วันที่ : 2020-05-13 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
การจัดกำลังเจ้าหน้าที่ / อปพร./ฝ่ายปกครอง/ชรบ./สมาชิกสภา อบต. แก่งเลิงจาน ประจำจุดตรวจฯ
....องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จัดกำลังเจ้าหน้าที่ / อปพร./ฝ่ายปกครอง/ชรบ./สมาชิกสภา อบต. แก่งเลิงจาน ประจำจุดตรวจ จุดคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค.....
[โพสต์วันที่ : 2020-04-20 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
ข่าวประชาสัมพันธ์
....การดำเนินการติดตั้งป้ายรณรงค์และประชาสัมพันธ์มาตรการการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ใ.....
[โพสต์วันที่ : 2020-04-17 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
อบต.ร่วมพิธี บรมราชาภิเษก
....อบต.ร่วมพิธี บรมราชาภิเษก.....
[โพสต์วันที่ : 2019-06-05 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันมหามงคล
....ssss.....
[โพสต์วันที่ : 2019-06-05 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
โครงการอบรมการกำจัดขยะมุลฝอย ในชุมชน
....โครงการอบรมการกำจัดขยะมุลฝอย ในชุมชน.....
[โพสต์วันที่ : 2019-06-05 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
เฉลิมพระชมน์พรรษา
....เฉลิมพระชมน์พรรษา.....
[โพสต์วันที่ : 2019-06-03 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
โครงการอบรมรณรงค์การบริหารจัดการขยะในชุมชนหมู่บ้าน
....โครงการอบรมรณรงค์การบริหารจัดการขยะในชุมชนหมู่บ้าน ตำบลแก่งเลิงจาน ประจำปีงบประมาณ 2562.....
[โพสต์วันที่ : 2019-02-27 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
โครงการอบรมรณรงค์การบริหารจัดการขยะในชุมชนหมู่บ้าน
....โครงการอบรมรณรงค์การบริหารจัดการขยะในชุมชนหมู่บ้าน ตำบลแก่งเลิงจาน ประจำปีงบประมาณ 2562.....
[โพสต์วันที่ : 2019-02-26 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
กองคลัง ออกหน่วยให้บริการรับชำระภาษีฯ ณ วัดสุวรรณาวาส บ้านหนองจิก
....กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ออกหน่วยให้บริการรับชำระภาษีฯ ณ วัดสุวรรณาวาส บ้านหนองจิก.....
[โพสต์วันที่ : 2019-02-25 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
logo
logo
logo

logo
E-OFFICE

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo logo logo
(QR-CODE อบต.แก่งฯ)
   https://www.youtube.com/watch?v=E4_Wnbw-b54&feature=youtu.be          
My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo

จัดตั้งใหม่เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208

KaengLoengJan Subdistrict Administrative Organization ©2021

DesignBy:admin@ksao.go.th