1

หัวข้อกิจกรรมดำเนินการสูบน้ำท่วมขังบริเวณบ้านบ้านเรือนของประชาชนไปในเขตพื้นที่ตำบลแก่งเลิงจาน
รายละเอียดของกิจกรรมนายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน มอบหมายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกองส่งเสริมการเกษตรดำเนินการสูบน้ำท่วมขังบริเวณบ้านบ้านเรือนของประชาชนไปในเขตพื้นที่ตำบลแก่งเลิงจานเนื่องจากฝนตกหนักพร้อมนำเรือท้องแบนให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่ได้รับความเดือดร้ินจากน้ำท่วมบ้านดอนโด หมู่ที่ 9
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)


จัดตั้ง เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208