2

หัวข้อกิจกรรมจดหมายข่าว ฉบับที่ 17 /2565 ประจำเดือน เมษายน 2565
รายละเอียดของกิจกรรม วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 นายนันทวิทย์ นาคแสง นายอำเภอเมืองมหาสารคาม เป็นประธาน เปิด ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และจุดบริการประชาชน อบต.แก่งเลิงจาน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 โดยมีนายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก่งเลิงจาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต. สมาชิก อปพร. อสม. และพนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.แก่งเลิงจาน ให้การต้อนรับ วัตถุประสงค์เพื่อให้บริการประชาชนที่สัญจรไปมา และเพื่อแก้ปัญหาทางถนนที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)


จัดตั้ง เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208