1

หัวข้อกิจกรรมฉีดพ่นฆ่าเชื้อและทำความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อาคารสำนักงาน
รายละเอียดของกิจกรรมวันที่ 14 มีนาคม 2565 นายประเด็น พลเหลานายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน กำหนดมาตรการงดให้บริการที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจานเป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 14 - 15 มีนาคม 2565 เพิ่อทำความสะอาด พร้อมสั่งการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยกู้ชีพ องค์การบริหารบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ดำเนินการฉีดพ่น ฆ่าเชื้อ เพื่อยับยั้งและจำกัดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายในอาคารสำนักงาน ทั้งนี้การผู้ปฏิบัติหน้าที่ นอกสถานที่ ยังคงปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติแต่ละส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จะยังคงปฏิบัติหน้าที่ให้บริการแก่ประชาชนผู้รับบริการเต็มกำลังความสามารถ โดยรับเรื่องและให้บริการผ่านช่องทางเว็ปไซต์ , กลุ่มไลน์ “อบต.แก่งเลิงจาน” หรือ “ปกครองแก่งเลิงจาน”
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)


จัดตั้ง เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208