1

หัวข้อกิจกรรมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง วันที่ 10 พ.ย. 2564
รายละเอียดของกิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน นำโดยนางสาวทิพสุคนธ์ ปทุมพร ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน และพนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ในเขตพื้นที่ตำบล แก่งเลิงจาน
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)


จัดตั้ง เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208