1

หัวข้อกิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมวันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 น . นางพรศรี ตรงศิริ เหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม เยี่ยมและมอบสิ่งของ-ถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย เมื่อวันที่ 21 ต.ค.64 ณ บ้านของนายปัญญา โสโพธิ์ บ้านเลขที่ 245 บ้านท่าแร่ หมู่ที่ 5 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายคึกฤทธิ์ เรกะลาภ ปลัดอำเภอ รักษาราชแทนนายอำเภอเมืองมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ และ นางสาวทิพสุคนธ์ ปทุมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน นายวิรัก อุปแสน กำนันตำบลแก่งเลิงจาน และหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจานให้การต้อนรับ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประสบอัคคีภัย
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)


จัดตั้ง เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208