1

หัวข้อกิจกรรมรับมอบบริจาคช่วยเหลือผู้กักกันตัวศูนย์พักคอยและกักกันตัวที่บ้าน ตำบลแก่งเลิงจาน
รายละเอียดของกิจกรรมวันที่ 31 สิงหาคม 2564 "กลุ่มเพื่อน 2510" นำโดยพี่วัชรี ลครศรี (พี่อร) บริจาค น้ำดื่ม จำนวน 35 แพ็ค ชุด PPE จำนวน 10 ชุด ผ้าห่ม จำนวน 10 ผืน หมอน จำนวน 12 ใบ ผ้าขนหนู จำนวน 12 ผื่น บะหมี่สำเร็จรูป (ยำยำ) จำนวน 4 กล่อง นมไวตามิ์ลค์ จำนวน 1 ลัง ขนมยูโรเค็ก จำนวน 3 กล่้อง ผลไม้จำนวน 20 กิโลกรัม
- คุณรัตติยา นามบุดดี ร้าน 3 ส.รุ่งเรือง บ้านหนองจิก หมู่ที่ 15 บริจาค บะหมี่สำเร็จรูป (ยำยำ) จำนวน 4 กล่อง น้ำดื่ม จำนวน 11 แพ็ค ข้าวเกรียบ จำนวน 1 โหล และลูกอมจำนวน 3 ถึง

- คุณ ศิริรักษ์ สุภี มอบมุ้งกาง จำนวน 4 หลัง ให้กับศูนย์พักคอย และผู้กักกันตัวที่บ้าน ขอกราบขอบพระคุณและขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกโปรดได้อำนวยอวยพรให้แก่ท่าน ผู้บริจาคในครั้งนี้จงประสบแต่สิ่งเป็นมงคล สุขกาย สบายใจ สุขภาพร่ายกายแข็งแรงมีลาภ ยศ สรรเสริญ ปรารถนาสิ่งใดขอให้สัมฤทธิ์ผลเป็นของท่านและครอบครัวทุกเมื่อ เทอญ
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)


จัดตั้ง เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208