1

หัวข้อกิจกรรมรับมอบบริจาคช่วยเหลือผู้กักกันตัวศูนย์พักคอยตำบลแก่งเลิงจาน
รายละเอียดของกิจกรรมวันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 คณะครูอาจารย์โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ประกอบด้วย คุณครูพรทิพย์ พัชรพลอนันต์
คุณครูวนิดา สาพิมาน
คุณครูคัมภีร์ -พรสุข ลาดเสนา
รอง ผอ.กิติกานต์ สารมาคม
คุณครูมาลา ทองสุมาตย์
คุณครูมัทนา รัตนพลแสน
คุณครูอรอนงค์ รินทะลึก
คุณครูวีรสุดา ด้วงคำจันทร์
และโรงเรียนสารคามพิทยาคม นำโดย อาจารย์วนิดา สาพิมาน
บริจาคเครื่องอุปโภคช่วยเหลือผู้กักกันตัว ศูนย์พักคอยตำบลแก่งเลิงจาน รายการบริจาค จำนวน13 รายการ ดังนี้ 1บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจำนวน 8 ลัง 2.บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบแพ็ค 3 แพ็ค 3.กระดาษชำระ จำนวน 6 แพ็ค 4. ไข่ไก่ จำนวน 11 แผง 5. น้ำดื่ม จำนวน 18 แพ็ค 6.ปลากระป๋อง จำนวน 10 แพ็ค 7.น้ำปลา จำนวน 2 ขวด 11.น้ำมันพืช 2 แพ็ค 12.ยาสีฟัน จำนวน 1 โหล 13.นม 1 ลัง
และ ร้าน FF แอร์ & เซอร์วิส บริจาค น้ำดื่ม จำนวน 10 แพ็ค, ม่าม่าคัพ จำนวน 3 แพ็ค,นมเปรี้ยวดัชมิลล์ จำนวน 2 ลัง และซาลาเปาพร้อมทาน จำนวน 100 ลูก ให้กับศูนย์พักคอยฯ และผู้กักกันตัวที่บ้าน
ขอกราบขอบพระคุณและขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกโปรดได้อำนวยอวยพรให้แก่ท่าน ผู้บริจาคในครั้งนี้จงประสบแต่สิ่งเป็นมงคล สุขกาย สบายใจ สุขภาพร่ายกายแข็งแรงมีลาภ ยศ สรรเสริญ ปรารถนาสิ่งใดขอให้สัมฤทธิ์ผลเป็นของท่านและครอบครัวทุกเมื่อ เทอญ
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)


จัดตั้ง เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208