1

หัวข้อกิจกรรมอำเภอเมืองมหาสารคาม ตรวจเยี่ยม พบปะและให้กำลังใจศูนย์พักคอยตำบลแก่งเลิงจาน
รายละเอียดของกิจกรรมวันศุกร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ อำเภอเมืองมหาสารคาม นำโดย นายคึกฤทธิ์ เรกะลาภ ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองมหาสารคาม
เมืองมหาสารคามตรวจเยี่ยม พบปะและให้กำลังใจศูนย์พักคอยตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมทั้งรับมอบสิ่งของสนับสนุนศูนย์
ศูนย์พักคอยตำบลแก่งเลิงจาน โดยมีนายทรงเกียรติ วรรณจันทร์ นายก.อบต.แก่งเลิงจาน นายวิรัก อุปแสน กำนัน
แก่งเลิงจาน นายมงคล สีอารัญ ประธานสภา อบต.แก่งเลิงจาน สมาชิกสภา อบต.แก่งเลิงจาน นางสาวทิพสุคนธ์ ปทุมพร
ปลัด อบต.แก่งเลิงจาน และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศูนย์พักคอยให้การต้อนรับ
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)


จัดตั้ง เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208