1

หัวข้อกิจกรรมกิจกรรมล้างตลาดเกษตรมหาสารคามเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อร้ายแรง Covid 19
รายละเอียดของกิจกรรมวันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564 อบต.แก่งเลิงจาน นำโดยนายทรงเกียรติ วรรณจันทร์ นายก อบต.พร้อมคณะผู้บริหาร นายมงคล ศรีอารัญ ประธานสภา พร้อมคณะสมาชิก อบต. นางสาวทิพสุคนธ์ ปทุมพร ปลัด อบต.พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หน่วย EMS ออกปฏิบัติหน้าที่ล้างตลาดเกษตรมหาสารคามเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อร้ายแรง Covid 19 ซึ่งเป็นตลาดในพื้นที่ตามประกาศกระทรวงกำหนดพื้นที่ในเขตตำบลที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดีในการดำเนินการกิจกรรม

1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)


จัดตั้งใหม่เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208