1

หัวข้อกิจกรรมกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณที่สาธารณประโยชน์ในเขตตำบลแก่งเลิงจานและกิจกรรมทำความสะอาดสำนักงาน อบต.แก่งเลิงจาน
รายละเอียดของกิจกรรมวันที่ 18 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณที่สาธารณประโยชน์ในเขตตำบลแก่งเลิงจานและทำความสะอาดสำนักงาน อบต.แก่งเลิงจานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและยับยั้งโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เนื่องในวันท้องถิ่นไทย
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)


จัดตั้งใหม่เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208