1

หัวข้อกิจกรรมกิจกรรมถวายราชสักการะสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย
รายละเอียดของกิจกรรมวันที่ 18 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จัดกิจกรรมถวายราชสักการะสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลแห่งแรก นับเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ร่วมกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน / จิตอาสาตำบลแก่งเลิงจาน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)


จัดตั้งใหม่เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208