1

หัวข้อกิจกรรมแจกจ่ายถุงยังชีพสำนักงานสภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัยในพื้นที่ตำบลแก่งเลิงจาน
รายละเอียดของกิจกรรมวันที่ 12 มีนาคม 2564 องค์การบริหารตำบลแก่งเลิงจาน แจกจ่ายถุงยังชีพสำนักงานสภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัยในพื้นที่ตำบลแก่งเลิงจาน จำนวน 7 ครัวเรือน โดย นายธนวัฒน์ แสนโกษา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม และนายทรงเกียรติ วรรณจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน และนายมงคล สีอารัญ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เป็นตัวแทนแจกจ่ายถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบวาตภัย ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)


จัดตั้งใหม่เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208