1

หัวข้อกิจกรรมพิธีรับมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภททั่วไป รางวัลชมเชย
รายละเอียดของกิจกรรมพิธีรับมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภททั่วไป รางวัลชมเชย นวัตกรรม "การพัฒนานวัตกรรมนโยบายด้วยกระบวนการ 4D : การขับเคลื่อนชุมชนเพื่อส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร อบต.แก่งเลิงจาน” โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน วันที่ 23 กันยายน 2563 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวชั่น กรุงเทพมหานคร โดยมีท่านนายกทรงเกียรติ วรรณจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เป็นผู้รับมอบ
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)


จัดตั้งใหม่เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208