1

หัวข้อกิจกรรมร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณีร้องเรียนการดำเนินการโครงการโรงสูบน้ำขนาดใหญ่
รายละเอียดของกิจกรรมวันที่ 12 มกราคม 2564 คณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ร่วมกับงานกฎหมายและคดี กองช่าง ร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ร่วมกับ อำเภอเมืองมหาสารคาม และการประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาสารคาม กรณีร้องเรียนการดำเนินการโครงการโรงสูบน้ำขนาดใหญ่บริเวณอ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนหัวฝาย
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)


จัดตั้งใหม่เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208