หัวข้อกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์
รายละเอียดของกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แก่งเลิงจาน ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 / 2564
เริ่มวันที่1 ต.ค. 2020
สิ้นสุดวันที่28 ก.พ. 2022
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)


จัดตั้งใหม่เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : ถนนแจ้งสนิท หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208