กิจกรรม

แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

###
#idกิจกรรมวันที่วันที่สิ้นสุดรายละเอียดวันที่ประกาศโดยดูกิจกรรม
1227อบต.ร่วมพิธี บรมราชาภิเษก2019-06-052019-06-05อบต.ร่วมพิธี บรมราชาภิเษก0000-00-00adminclick ดูกิจกรรม
2228โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันมหามงคล2019-06-052019-06-05ssss0000-00-00adminclick ดูกิจกรรม
3229โครงการอบรมการกำจัดขยะมุลฝอย ในชุมชน2019-06-052019-06-05โครงการอบรมการกำจัดขยะมุลฝอย ในชุมชน0000-00-00adminclick ดูกิจกรรม
4226เฉลิมพระชมน์พรรษา2019-06-032019-06-03เฉลิมพระชมน์พรรษา0000-00-00adminclick ดูกิจกรรม
5211โครงการอบรมรณรงค์การบริหารจัดการขยะในชุมชนหมู่บ้าน 2019-02-272019-02-27โครงการอบรมรณรงค์การบริหารจัดการขยะในชุมชนหมู่บ้าน ตำบลแก่งเลิงจาน ประจำปีงบประมาณ 25620000-00-00adminclick ดูกิจกรรม
6210โครงการอบรมรณรงค์การบริหารจัดการขยะในชุมชนหมู่บ้าน2019-02-262019-02-26โครงการอบรมรณรงค์การบริหารจัดการขยะในชุมชนหมู่บ้าน ตำบลแก่งเลิงจาน ประจำปีงบประมาณ 25620000-00-00adminclick ดูกิจกรรม
7212​องค์การ​บริหาร​ส่วน​ต​ำ​บล​แก่ง​เ​ลิง​จาน​งาน​ป้องกัน​และ​บรรเทา​สาธารณภัย​ได้นำรถน้ำพร้อมกู้ชีพเข้าดับไฟไหม้ป่ายูคาที่ทางดอนตูมมาบ้านเม่นใหญ่2019-02-262019-02-26วันที่​ 26​ กุมภาพันธ์​ 2562​องค์การ​บริหาร​ส่วน​ต​ำ​บล​แก่ง​เ​ลิง​จาน​งาน​ป้องกัน​และ​บรรเทา​สาธารณภัย​ได้นำรถน้ำพร้อมกู้ชีพเข้าดับไฟไหม้ป่ายูคาที่ทางดอนตูมมาบ้านเม่นใหญ่0000-00-00adminclick ดูกิจกรรม
8213องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดทำโครงการอบรบรณรงค์การบริหารจัดการขยะในชุมชนหมู่บ้าน ตำบลแก่งเลิงจาน. ม 6. 10. 15.2019-02-252019-02-25วันที่. 25. กุมภาพันธ์. 2562. องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดทำโครงการอบรบรณรงค์การบริหารจัดการขยะในชุมชนหมู่บ้าน ตำบลแก่งเลิงจาน. ม 6. 10. 15.0000-00-00adminclick ดูกิจกรรม
9214กองคลัง ออกหน่วยให้บริการรับชำระภาษีฯ ณ วัดสุวรรณาวาส บ้านหนองจิก2019-02-252019-02-25กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ออกหน่วยให้บริการรับชำระภาษีฯ ณ วัดสุวรรณาวาส บ้านหนองจิก0000-00-00adminclick ดูกิจกรรม
10215ลงพื้นที่ร่วมตรวจสอบการต่อใบอนุญาตโรงแรมแก้วทอแสงกับคณะกรรมการจังหวัด2019-02-252019-02-25องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน. มอบนิติกรและหัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคารลงพื้นที่ร่วมตรวจสอบการต่อใบอนุญาตโรงแรมแก้วทอแสงกับคณะกรรมการจังหวัด0000-00-00adminclick ดูกิจกรรม
11216​องค์การ​บริหาร​ส่วน​ต​ำ​บล​แก่ง​เ​ลิง​จาน​งานกองสาธาฯได้รับแจ้งด่วนว่ามีผู้ติดเชื้อไข้เลือดออกเกิดที่บ้านหนองใหญ่ ม.3 2019-02-152019-02-15​องค์การ​บริหาร​ส่วน​ต​ำ​บล​แก่ง​เ​ลิง​จาน​งานกองสาธาฯได้รับแจ้งด่วนว่ามีผู้ติดเชื้อไข้เลือดออกเกิดที่บ้านหนองใหญ่ ม.30000-00-00adminclick ดูกิจกรรม
12217ประชุมมอบหมายภารกิจในการจัดทำโครงการอบรมรณรงค์การบริหารจัดการขยะในชุมชนหมู่บ้านตำบลแก่งเลิงจาน ประจำปีงบประมาณ. 25622019-02-152019-02-15วันที่. 15. กุมภาพันธ์. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ประชุมมอบหมายภารกิจในการจัดทำโครงการอบรมรณรงค์การบริหารจัดการขยะในชุมชนหมู่บ้านตำบลแก่งเลิงจาน ประจำปีงบประมาณ. 25620000-00-00adminclick ดูกิจกรรม
13218งาน​ป้องกัน​และ​บรรเทา​สาธารณภัยเมื่อเวลา 15.30 นมีเหตุไฟไหม้ป่าบ้านหนองโนจึงขอความช่วยเหลือมาที่ อ บ ต แก่งเลิงให้เข้าช่วยดับไฟจึงนำรถน้ำพร้อมกู้ชีพเข้าช่วยเหลือครับตอนนี้ได้คุ่มไฟได้ระดับ 22019-02-142019-02-14วันที่​ 14​ กุมภาพันธ์​ 2562​องค์การ​บริหาร​ส่วน​ต​ำ​บล​แก่ง​เ​ลิง​จาน​งาน​ป้องกัน​และ​บรรเทา​สาธารณภัยเมื่อเวลา 15.30 นมีเหตุไฟไหม้ป่าบ้านหนองโนจึงขอความช่วยเหลือมาที่ อ บ ต แก่งเลิงให้เข้าช่วยดับไฟจึงนำรถน้ำพร้อมกู้ชีพเข้าช่วยเหลือครับตอนนี้ได้คุ่มไฟได้ระดับ 20000-00-00adminclick ดูกิจกรรม
14219กองช่างออกพื้นที่ซ่อมไฟแสงสว่าง ม 32019-02-142019-02-14วันที่. 14. กุมภาพันธ์. 2562. กองช่างออกพื้นที่ซ่อมไฟแสงสว่าง ม 30000-00-00adminclick ดูกิจกรรม
15221ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัย สามัญที่ 1/2562. ครั้งที่. 12019-02-142019-02-14วันที่. 14. กุมภาพันธ์. 2562. องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน. ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัย สามัญที่ 1/2562. ครั้งที่. 10000-00-00adminclick ดูกิจกรรม
16222 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ได้รับการเกียรติ จากสำนักงาน ป.ป.ช ประจำจังหวัดมหาสารคาม รายการกะเทาเปลือกคอร์รัปชั่น. ซึ่งเผยแพราทุกวันเสาร์. เวลา 22.30. - 23.30. น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย. NBT2019-02-132019-02-13วันที่. 13. กุมภาพันธ์. 2562. องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ได้รับการเกียรติ จากสำนักงาน ป.ป.ช ประจำจังหวัดมหาสารคาม รายการกะเทาเปลือกคอร์รัปชั่น. ซึ่งเผยแพราทุกวันเสาร์. เวลา 22.30. - 23.30. น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย. NBT0000-00-00adminclick ดูกิจกรรม
17223วันที่​ 11​ กุมภาพันธ์​ 2562​องค์การ​บริหาร​ส่วน​ต​ำ​บล​แก่ง​เ​ลิง​จาน​ออกพื้นที่ช่วยเหลือ​เกษตรกร​ทำนาปรัง2019-02-112019-02-11วันที่​ 11​ กุมภาพันธ์​ 2562​องค์การ​บริหาร​ส่วน​ต​ำ​บล​แก่ง​เ​ลิง​จาน​ออกพื้นที่ช่วยเหลือ​เกษตรกร​ทำนาปรัง0000-00-00adminclick ดูกิจกรรม
18224 เวลา​ 08.00​ น​ เข้าแถวสวดมนต์​เคารพธงชาติและนายกองค์การ​บริหาร​ส่วน​ต​ำ​บล​แก่ง​เ​ลิง​จาน​ มอบนโยบายการทำงาน2019-02-112019-02-11วันที่​ 11​ กุมภาพันธ์​ 2562​ องค์การ​บริหาร​ส่วน​ต​ำ​บล​แก่ง​เ​ลิง​จาน​ เวลา​ 08.00​ น​ เข้าแถวสวดมนต์​เคารพธงชาติและนายกองค์การ​บริหาร​ส่วน​ต​ำ​บล​แก่ง​เ​ลิง​จาน​ มอบนโยบายการทำงาน0000-00-00adminclick ดูกิจกรรม
19225องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ร่วมกันจัดสถานที่งานบุญเบิกฟ้า และงานกาชาด เพื่อเตรียมเวทีประกวด ณ. อำเภอเมืองมหาสารคาม2019-02-092019-02-09วันที่. 9. กุมภาพันธ์. 2562. องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ร่วมกันจัดสถานที่งานบุญเบิกฟ้า และงานกาชาด เพื่อเตรียมเวทีประกวด ณ. อำเภอเมืองมหาสารคาม0000-00-00adminclick ดูกิจกรรม


จัดตั้งใหม่เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : ถนนแจ้งสนิท หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208