กิจกรรม

แสดง 1 ถึง 20 จาก 25 ผลลัพธ์

###
#idกิจกรรมวันที่วันที่สิ้นสุดรายละเอียดวันที่ประกาศโดยดูกิจกรรม
1236ข่าวประชาสัมพันธ์2020-10-012022-02-28ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แก่งเลิงจาน ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 / 25640000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
2235ข่าวประชาสัมพันธ์ 2020-09-222024-02-29ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการป้องกันการทุจริตและการมีส่วนร่วมของประชาชน อบต.แก่งเลิงจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
3233ข่าวประชาสัมพันธ์2020-05-142021-02-28องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จัดโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ (กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563) ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ณ บริเวณที่สาธารณประโยชน์ บ้านเม่นใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
4234ข่าวประชาสัมพันธ์2020-05-132021-04-30โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม กรณีกักกันตัว ๑๔ วัน จำนวน 73 ราย 0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
5231การจัดกำลังเจ้าหน้าที่ / อปพร./ฝ่ายปกครอง/ชรบ./สมาชิกสภา อบต. แก่งเลิงจาน ประจำจุดตรวจฯ2020-04-202020-10-31องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จัดกำลังเจ้าหน้าที่ / อปพร./ฝ่ายปกครอง/ชรบ./สมาชิกสภา อบต. แก่งเลิงจาน ประจำจุดตรวจ จุดคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโร 2019 (COVID -19) และรักษาความสงบเรียบร้อยประจำจุดตรวจยานพาหนะ จุดตรวจคัดกรอง ณ ตู้ยามห้วยแอ่ง สภ.ท่าตูม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 16– 18 เมษายน 25630000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
6230ข่าวประชาสัมพันธ์2020-04-172020-04-30การดำเนินการติดตั้งป้ายรณรงค์และประชาสัมพันธ์มาตรการการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ในหมู่บ้านและชุมชน0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
7227อบต.ร่วมพิธี บรมราชาภิเษก2019-06-052019-06-05อบต.ร่วมพิธี บรมราชาภิเษก0000-00-00adminclick ดูกิจกรรม
8228โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันมหามงคล2019-06-052019-06-05ssss0000-00-00adminclick ดูกิจกรรม
9229โครงการอบรมการกำจัดขยะมุลฝอย ในชุมชน2019-06-052019-06-05โครงการอบรมการกำจัดขยะมุลฝอย ในชุมชน0000-00-00adminclick ดูกิจกรรม
10226เฉลิมพระชมน์พรรษา2019-06-032019-06-03เฉลิมพระชมน์พรรษา0000-00-00adminclick ดูกิจกรรม
11211โครงการอบรมรณรงค์การบริหารจัดการขยะในชุมชนหมู่บ้าน 2019-02-272019-02-27โครงการอบรมรณรงค์การบริหารจัดการขยะในชุมชนหมู่บ้าน ตำบลแก่งเลิงจาน ประจำปีงบประมาณ 25620000-00-00adminclick ดูกิจกรรม
12210โครงการอบรมรณรงค์การบริหารจัดการขยะในชุมชนหมู่บ้าน2019-02-262019-02-26โครงการอบรมรณรงค์การบริหารจัดการขยะในชุมชนหมู่บ้าน ตำบลแก่งเลิงจาน ประจำปีงบประมาณ 25620000-00-00adminclick ดูกิจกรรม
13212​องค์การ​บริหาร​ส่วน​ต​ำ​บล​แก่ง​เ​ลิง​จาน​งาน​ป้องกัน​และ​บรรเทา​สาธารณภัย​ได้นำรถน้ำพร้อมกู้ชีพเข้าดับไฟไหม้ป่ายูคาที่ทางดอนตูมมาบ้านเม่นใหญ่2019-02-262019-02-26วันที่​ 26​ กุมภาพันธ์​ 2562​องค์การ​บริหาร​ส่วน​ต​ำ​บล​แก่ง​เ​ลิง​จาน​งาน​ป้องกัน​และ​บรรเทา​สาธารณภัย​ได้นำรถน้ำพร้อมกู้ชีพเข้าดับไฟไหม้ป่ายูคาที่ทางดอนตูมมาบ้านเม่นใหญ่0000-00-00adminclick ดูกิจกรรม
14213องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดทำโครงการอบรบรณรงค์การบริหารจัดการขยะในชุมชนหมู่บ้าน ตำบลแก่งเลิงจาน. ม 6. 10. 15.2019-02-252019-02-25วันที่. 25. กุมภาพันธ์. 2562. องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดทำโครงการอบรบรณรงค์การบริหารจัดการขยะในชุมชนหมู่บ้าน ตำบลแก่งเลิงจาน. ม 6. 10. 15.0000-00-00adminclick ดูกิจกรรม
15214กองคลัง ออกหน่วยให้บริการรับชำระภาษีฯ ณ วัดสุวรรณาวาส บ้านหนองจิก2019-02-252019-02-25กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ออกหน่วยให้บริการรับชำระภาษีฯ ณ วัดสุวรรณาวาส บ้านหนองจิก0000-00-00adminclick ดูกิจกรรม
16215ลงพื้นที่ร่วมตรวจสอบการต่อใบอนุญาตโรงแรมแก้วทอแสงกับคณะกรรมการจังหวัด2019-02-252019-02-25องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน. มอบนิติกรและหัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคารลงพื้นที่ร่วมตรวจสอบการต่อใบอนุญาตโรงแรมแก้วทอแสงกับคณะกรรมการจังหวัด0000-00-00adminclick ดูกิจกรรม
17216​องค์การ​บริหาร​ส่วน​ต​ำ​บล​แก่ง​เ​ลิง​จาน​งานกองสาธาฯได้รับแจ้งด่วนว่ามีผู้ติดเชื้อไข้เลือดออกเกิดที่บ้านหนองใหญ่ ม.3 2019-02-152019-02-15​องค์การ​บริหาร​ส่วน​ต​ำ​บล​แก่ง​เ​ลิง​จาน​งานกองสาธาฯได้รับแจ้งด่วนว่ามีผู้ติดเชื้อไข้เลือดออกเกิดที่บ้านหนองใหญ่ ม.30000-00-00adminclick ดูกิจกรรม
18217ประชุมมอบหมายภารกิจในการจัดทำโครงการอบรมรณรงค์การบริหารจัดการขยะในชุมชนหมู่บ้านตำบลแก่งเลิงจาน ประจำปีงบประมาณ. 25622019-02-152019-02-15วันที่. 15. กุมภาพันธ์. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ประชุมมอบหมายภารกิจในการจัดทำโครงการอบรมรณรงค์การบริหารจัดการขยะในชุมชนหมู่บ้านตำบลแก่งเลิงจาน ประจำปีงบประมาณ. 25620000-00-00adminclick ดูกิจกรรม
19218งาน​ป้องกัน​และ​บรรเทา​สาธารณภัยเมื่อเวลา 15.30 นมีเหตุไฟไหม้ป่าบ้านหนองโนจึงขอความช่วยเหลือมาที่ อ บ ต แก่งเลิงให้เข้าช่วยดับไฟจึงนำรถน้ำพร้อมกู้ชีพเข้าช่วยเหลือครับตอนนี้ได้คุ่มไฟได้ระดับ 22019-02-142019-02-14วันที่​ 14​ กุมภาพันธ์​ 2562​องค์การ​บริหาร​ส่วน​ต​ำ​บล​แก่ง​เ​ลิง​จาน​งาน​ป้องกัน​และ​บรรเทา​สาธารณภัยเมื่อเวลา 15.30 นมีเหตุไฟไหม้ป่าบ้านหนองโนจึงขอความช่วยเหลือมาที่ อ บ ต แก่งเลิงให้เข้าช่วยดับไฟจึงนำรถน้ำพร้อมกู้ชีพเข้าช่วยเหลือครับตอนนี้ได้คุ่มไฟได้ระดับ 20000-00-00adminclick ดูกิจกรรม
20219กองช่างออกพื้นที่ซ่อมไฟแสงสว่าง ม 32019-02-142019-02-14วันที่. 14. กุมภาพันธ์. 2562. กองช่างออกพื้นที่ซ่อมไฟแสงสว่าง ม 30000-00-00adminclick ดูกิจกรรม


จัดตั้งใหม่เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : ถนนแจ้งสนิท หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208