กิจกรรม

แสดง 121 ถึง 140 จาก 254 ผลลัพธ์

###
#idกิจกรรมวันที่วันที่สิ้นสุดรายละเอียดวันที่ประกาศโดยดูกิจกรรม
121364ส่งอาหารและของบริจาคให้กับผู้ที่กักกันตัว ในรูปแบบ community isolation และ Home isolation เขตพื้นที่ตำบลแก่งเลิงจาน ประจำเดือน สิงหาคม 25642021-09-012021-09-01องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ดำเนินการส่งอาหารและของบริจาคให้กับผู้ที่กักกันตัว ในรูปแบบ community isolation และ Home isolation เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการกักกัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ในพื้นที่ตำบลแก่งเลิงจาน จำนวน 3 มื้อ ประจำเดือน สิงหาคม 2564 รวมทั้งสิ้นจำนวน 36 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564)0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
122360รับมอบบริจาคช่วยเหลือผู้กักกันตัวศูนย์พักคอยและกักกันตัวที่บ้าน ตำบลแก่งเลิงจาน2021-08-312021-08-31วันที่ 31 สิงหาคม 2564 "กลุ่มเพื่อน 2510" นำโดยพี่วัชรี ลครศรี (พี่อร) บริจาค น้ำดื่ม จำนวน 35 แพ็ค ชุด PPE จำนวน 10 ชุด ผ้าห่ม จำนวน 10 ผืน หมอน จำนวน 12 ใบ ผ้าขนหนู จำนวน 12 ผื่น บะหมี่สำเร็จรูป (ยำยำ) จำนวน 4 กล่อง นมไวตามิ์ลค์ จำนวน 1 ลัง ขนมยูโรเค็ก จำนวน 3 กล่้อง ผลไม้จำนวน 20 กิโลกรัม - คุณรัตติยา นามบุดดี ร้าน 3 ส.รุ่งเรือง บ้านหนองจิก หมู่ที่ 15 บริจาค บะหมี่สำเร็จรูป (ยำยำ) จำนวน 4 กล่อง น้ำดื่ม จำนวน 11 แพ็ค ข้าวเกรียบ จำนวน 1 โหล และลูกอมจำนวน 3 ถึง - คุณ ศิริรักษ์ สุภี มอบมุ้งกาง จำนวน 4 หลัง ให้กับศูนย์พักคอย และผู้กักกันตัวที่บ้าน ขอกราบขอบพระคุณและขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกโปรดได้อำนวยอวยพรให้แก่ท่าน ผู้บริจาคในครั้งนี้จงประสบแต่สิ่งเป็นมงคล สุขกาย สบายใจ สุขภาพร่ายกายแข็งแรงมีลาภ ยศ สรรเสริญ ปรารถนาสิ่งใดขอให้สัมฤทธิ์ผลเป็นของท่านและครอบครัวทุกเมื่อ เทอญ0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
123366ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 /2564 ประจำปี พ.ศ.25642021-08-302021-08-30วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จัดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2564 วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน การประชุมดำเนินการตามมาตรฐานการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
124361สนับสนุนยานพาหนะ รับ - ส่ง ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตำบลแก่งเลิงจาน2021-08-262021-08-26วันพุธที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก่งเลิงจาน และท่านสำลี รักสุทธี สส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ร่วมสนับสนุนยานพาหนะรับ-ส่ง พร้อมทั้งบริการอาหารและน้ำดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่และประชาชนเข้ารับ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-19)ตำบลแก่งเลิงจาน จำนวน ๓๖๐ ราย ณ. วัดบ้านหนองจิก ม.๑๐ ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
125356รับมอบบริจาคช่วยเหลือผู้กักกันตัวศูนย์พักคอยตำบลแก่งเลิงจาน2021-08-242021-08-24วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 พระครูประโชติธรรมะสุนทร์ เจ้าคณะตำบลแก่งเลิงจาน เขต 1 เจ้าอาวาสวัดบ้านเม่นใหญ่ บริจาค เงินจำนวน 3,850.- บาท หมอนขิด จำนวน 36 ใบ, เสื่อพับ จำนวน 3 ผื่น ,เสื่อ จำนวน 2 ผื่น,กระติกน้ำ จำนวน 1 ใบ, พัดลม จำนวน 2 ตัว ให้กับศูนย์พักคอยฯ และผู้กักกันตัวที่บ้าน ศูนย์พักคอยตำบลแก่งเลิงจาน ขอกราบอนุโมทนาบุญในความเมตตาของพระครูประโชติธรรมะสุนทร เจ้าคณะตำบลแก่งเลิงจาน เขต 1 เจ้าอาวาสวัดบ้านเม่นใหญ่ในครั้งนี้0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
126357รับมอบบริจาคช่วยเหลือผู้กักกันตัวศูนย์พักคอยตำบลแก่งเลิงจาน2021-08-242021-08-24ท่าน สจ.ธนวัฒน์ แสนโกษา สมาชิกสภาจังหวัดมหาสารคาม บริจาค น้ำดื่ม จำนวน 22 แพ็ค น้ำอัดลม จำนวน 6 แพ็ค ขนมจำนวน 1 ปิ๊บ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 4 กล่อง และปลากระป๋องจำนวน 60 กระป๋อง ให้กับศูนย์พักคอยฯ และผู้กักกันตัวที่บ้านขอกราบขอบพระคุณและขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกโปรดได้อำนวยอวยพรให้แก่ท่าน ผู้บริจาคในครั้งนี้จงประสบแต่สิ่งเป็นมงคล สุขกาย สบายใจ สุขภาพร่ายกายแข็งแรงมีลาภ ยศ สรรเสริญ ปรารถนาสิ่งใดขอให้สัมฤทธิ์ผลเป็นของท่านและครอบครัวทุกเมื่อ เทอญ0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
127358รับมอบบริจาคเครื่องอุปโภค - บริโภค ศูนย์พักคอยตำบลแก่งเลิงจาน และผู้กักกันตัวที่บ้าน2021-08-242021-08-24วันที่ 24 สิงหาคม 2564 คุณปรานอม นาคาซาว่า ร่วมกับ หจก.วงศ์เจ้าเจริญพาณิชย์ บริจาค พัดลมจำนวน 5 ตัว กาต้มน้ำร้อน จำนวน 5 ตัว และน้ำดื่มจำนวน 10 แพ็ค มุ้งจำนวน 5 หลัง และเตียงไม้ไผ่จำนวน 3 เตียง และนางสาวเนตรจิตรา จันทพัฒน์ บ้านดอนตูม หมู่ที่ 1 พร้อมครอบครัวบริจาค น้ำดื่มขวดเล็ก จำนวน 9 แพ็ค,.สปอนเซอร์ จำนวน 1 ลัง ,.โอวัลติน จำนวน 2 ถุง ,กาแฟ จำนวน 2 ถุง, น้ำดื่มขวดใหญ่ จำนวน 1 แพ็ค ให้กับศูนย์พักคอยฯ และผู้กักกันตัวที่บ้าน ขอกราบขอบพระคุณและขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกโปรดได้อำนวยอวยพรให้แก่ท่าน ผู้บริจาคในครั้งนี้จงประสบแต่สิ่งเป็นมงคล สุขกาย สบายใจ สุขภาพร่ายกายแข็งแรงมีลาภ ยศ สรรเสริญ ปรารถนาสิ่งใดขอให้สัมฤทธิ์ผลเป็นของท่านและครอบครัวทุกเมื่อ เทอญ0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
128359ขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธามอบสิ่งของบริจาคช่วยเหลือผู้กักกันตัวศูนย์พักคอยตำบลแก่งเลิงจานและกักกันตัวที่บ้าน2021-08-242021-08-24 ขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธามอบสิ่งของบริจาคช่วยเหลือผู้กักกันตัวศูนย์พักคอยตำบลแก่งเลิงจานและกักกันตัวที่บ้านประจำเดือนสิงหาคม 25640000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
129355การดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ2021-08-232021-08-23 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณหมู่บ้านและที่อยู่อาศัย และศูนย์พักคอยตำบลแก่งเลิงจาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ป้องกันการติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19 ) พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตของพี่น้องประชาชน 0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
130354รับมอบบริจาคช่วยเหลือผู้กักกันตัวศูนย์พักคอยตำบลแก่งเลิงจาน2021-08-182021-08-18วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 คณะครูอาจารย์โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ประกอบด้วย คุณครูพรทิพย์ พัชรพลอนันต์ คุณครูวนิดา สาพิมาน คุณครูคัมภีร์ -พรสุข ลาดเสนา รอง ผอ.กิติกานต์ สารมาคม คุณครูมาลา ทองสุมาตย์ คุณครูมัทนา รัตนพลแสน คุณครูอรอนงค์ รินทะลึก คุณครูวีรสุดา ด้วงคำจันทร์ และโรงเรียนสารคามพิทยาคม นำโดย อาจารย์วนิดา สาพิมาน บริจาคเครื่องอุปโภคช่วยเหลือผู้กักกันตัว ศูนย์พักคอยตำบลแก่งเลิงจาน รายการบริจาค จำนวน13 รายการ ดังนี้ 1บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจำนวน 8 ลัง 2.บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบแพ็ค 3 แพ็ค 3.กระดาษชำระ จำนวน 6 แพ็ค 4. ไข่ไก่ จำนวน 11 แผง 5. น้ำดื่ม จำนวน 18 แพ็ค 6.ปลากระป๋อง จำนวน 10 แพ็ค 7.น้ำปลา จำนวน 2 ขวด 11.น้ำมันพืช 2 แพ็ค 12.ยาสีฟัน จำนวน 1 โหล 13.นม 1 ลัง และ ร้าน FF แอร์ & เซอร์วิส บริจาค น้ำดื่ม จำนวน 10 แพ็ค, ม่าม่าคัพ จำนวน 3 แพ็ค,นมเปรี้ยวดัชมิลล์ จำนวน 2 ลัง และซาลาเปาพร้อมทาน จำนวน 100 ลูก ให้กับศูนย์พักคอยฯ และผู้กักกันตัวที่บ้าน ขอกราบขอบพระคุณและขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกโปรดได้อำนวยอวยพรให้แก่ท่าน ผู้บริจาคในครั้งนี้จงประสบแต่สิ่งเป็นมงคล สุขกาย สบายใจ สุขภาพร่ายกายแข็งแรงมีลาภ ยศ สรรเสริญ ปรารถนาสิ่งใดขอให้สัมฤทธิ์ผลเป็นของท่านและครอบครัวทุกเมื่อ เทอญ 0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
131352รับมอบบริจาคน้ำดื่มศูนย์พักคอยตำบลแก่งเลิงจาน2021-08-162021-08-16วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 ห้างหุ้นส่วนจำกัดวัชระวัสดุก่อสร้างและร้านบะหมี่เยาวราช จังหวัดมหาสารคาม มอบเงินบริจาคจำนวน 5,000 บาท และน้ำดื่มจำนวน 100 แพ็ค ให้กับศูนย์พักคอยตำบลแก่งเลิงจาน โดยมีนายทรงเกียรติ วรรณจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ศูนย์พักคอยตำบลแก่งเลิงจาน ขอกราบขอบพระคุณและขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกโปรดได้อำนวยอวยพรให้แก่ท่าน ผู้บริจาคในครั้งนี้จงประสบแต่สิ่งเป็นมงคล สุขกาย สบายใจ สุขภาพร่ายกายแข็งแรงมีลาภ ยศ สรรเสริญ ปรารถนาสิ่งใดขอให้สัมฤทธิ์ผลเป็นของท่านและครอบครัวทุกเมื่อ เทอญ0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
132345ตรวจเยี่ยม พบปะและให้กำลังใจศูนย์พักคอยตำบลแก่งเลิงจาน 2021-08-132021-08-13วันศุกร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ อำเภอเมืองมหาสารคาม นำโดย นายคึกฤทธิ์ เรกะลาภ ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองมหาสารคาม เมืองมหาสารคามตรวจเยี่ยม พบปะและให้กำลังใจศูนย์พักคอยตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมทั้งรับมอบสิ่งของสนับสนุนศูนย์ ศูนย์พักคอยตำบลแก่งเลิงจาน โดยมีนายทรงเกียรติ วรรณจันทร์ นายก.อบต.แก่งเลิงจาน นายวิรัก อุปแสน กำนัน แก่งเลิงจาน นายมงคล สีอารัญ ประธานสภา อบต.แก่งเลิงจาน สมาชิกสภา อบต.แก่งเลิงจาน นางสาวทิพสุคนธ์ ปทุมพร ปลัด อบต.แก่งเลิงจาน และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศูนย์พักคอยให้การต้อนรับ 0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
133346กิจกรรมล้างตลาดเกษตรและความสะอาดฉีดพ่นฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19)2021-08-132021-08-13วันศุกร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ร่วมกับ ผู้ประกอบการตลาดเกษตร และพนักงานตลาดเกษตร ดำเนินการกิจกรรมล้างตลาดเกษตรและความสะอาดฉีดพ่นฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้มาใช้บริการในพื้นที่ตลาดเกษตรให้มีความปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัส 2019 (covid-19) เป็นประจำทุกวันศุกร์ จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ 0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
134347โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔2021-08-132021-08-13วันศุกร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จัดโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและสนองพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ปลูกป่า ปลูกหญ้าแฝก บริเวณริมห้วยคะคาง สาธารณประโยชน์บ้านท่าแร่วัฒนา หมู่ที่ ๑๗ ตำบลแก่งเลิงจาน อำเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
135348โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ 2021-08-132021-08-13วันศุกร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จัดโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและสนองพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ปลูกป่า ปลูกหญ้าแฝก บริเวณริมห้วยคะคาง สาธารณประโยชน์บ้านท่าแร่วัฒนา หมู่ที่ ๑๗ ตำบลแก่งเลิงจาน อำเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
136349อำเภอเมืองมหาสารคาม ตรวจเยี่ยม พบปะและให้กำลังใจศูนย์พักคอยตำบลแก่งเลิงจาน2021-08-132021-08-13วันศุกร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ อำเภอเมืองมหาสารคาม นำโดย นายคึกฤทธิ์ เรกะลาภ ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองมหาสารคาม เมืองมหาสารคามตรวจเยี่ยม พบปะและให้กำลังใจศูนย์พักคอยตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมทั้งรับมอบสิ่งของสนับสนุนศูนย์ ศูนย์พักคอยตำบลแก่งเลิงจาน โดยมีนายทรงเกียรติ วรรณจันทร์ นายก.อบต.แก่งเลิงจาน นายวิรัก อุปแสน กำนัน แก่งเลิงจาน นายมงคล สีอารัญ ประธานสภา อบต.แก่งเลิงจาน สมาชิกสภา อบต.แก่งเลิงจาน นางสาวทิพสุคนธ์ ปทุมพร ปลัด อบต.แก่งเลิงจาน และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศูนย์พักคอยให้การต้อนรับ 1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น) 0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
137350กิจกรรมล้างตลาดเกษตรและความสะอาดฉีดพ่นฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19)2021-08-132021-08-13วันศุกร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ร่วมกับ ผู้ประกอบการตลาดเกษตร และพนักงานตลาดเกษตร ดำเนินการกิจกรรมล้างตลาดเกษตรและความสะอาดฉีดพ่นฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้มาใช้บริการในพื้นที่ตลาดเกษตรให้มีความปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัส 2019 (covid-19) เป็นประจำทุกวันศุกร์ จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
138351ส่งอาหารและของบริจาคให้กับผู้ที่กักกันตัว ในรูปแบบ community isolation และ Home isolation เขตพื้นที่ตำบลแก่งเลิงจาน2021-08-132021-08-13องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ดำเนินการส่งอาหารและของบริจาคให้กับผู้ที่กักกันตัว ในรูปแบบ community isolation และ Home isolation เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการกักกัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ในพื้นที่ตำบลแก่งเลิงจาน จำนวน 3 มื้อ รวมทั้งสิ้นจำนวน 47 ราย0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
139344รับมอบบริจาคเครื่องอุปโภค - บริโภค ศูนย์พักคอยตำบลแก่งเลิงจาน2021-08-112021-08-11วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 คุณคำผิว สีมันตะ จากประเทศฮ่องกง ผู้ใหญ่สมลักษณ์ กิจสคม ผู้ใหญ่บ้านหนองใหญ่ หมุู่ที่ 3 คุณคำผัน สีมันตะ สมาชิก สภา อบต.หมู่ที่ 3 และคุณถวิล กิจสคม มอบพัดลมใหญ่ 1 ตัว เครื่องอุปโภค - บริโภค และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับผู้ป่วยกักกันตัว และบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์พักคอยตำบลแก่งเลิงจาน ,นายอนุชาติ สมบัติบริจาคในนาม บ้านท่าแร่วัฒนาหมู่ที่ 17 และคุณวัชรี ลครศรีและกลุ่มเพื่อนน้ำดื่มวอเตอร์ มอบชุด PPE จำนวน 25 ชุด โดยมีนายทรงเกียรติ วรรณจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เป็นผู้รับมอบ ทั้งศูนย์พักคอยตำบลแก่งเลิงจาน ขอกราบขอบพระคุณและขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดได้อำนวยอวยพรให้แก่ท่าน ผู้บริจาคในครั้งนี้ จงประสบแต่สิ่งเป็นมงคล สุขกาย สบายใจ สุขภาพร่ายกายแข็งแรง มีลาภ ยศ สรรเสริญ ปรารถนาสิ่งใดขอให้สัมฤทธิ์ผลเป็นของท่านและครอบครัวทุกเมื่อ เทอญ0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
140342กิจกรรมการเปิดศูนย์พักคอยตำบลแก่งเลิงจาน (Community lsolation : CI)2021-08-092021-08-09วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก่งเลิงจาน อสม/อปพร.ตำบลแก่งเลิงจาน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ดำเนินการเปิดศูนย์พักคอยตำบลแก่งเลิงจาน (Community lsolation : CI) รองรับผู้ป่วยกักกันตัวเพื่อป้องกันไม่ให้มีการแพร่่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในชุมชน จำนวน 10 เตียง และเตียงสำรอง จำนวน 10 ชุด รวมจำนวนเตียงที่สามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวน 20 เตียง ประกอบกับทางศูนย์ได้มีบริการอินเตอร์เน็ต wifi และเคเบิ้ลทีวีให้บริการผู้ป่วยเพื่อผ่อนคลาย ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองจิกท่าแร่ ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม


จัดตั้ง เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208