หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 ผลลัพธ์

34.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

#รายละเอียดเลขที่หนังสือฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Download
1ประกาศ นโยบายงดรับของขวัญของกำนัสหรือประโยชน์อื่นในในช่วงเทศกาลต่าง ๆ สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ117
2ประกาศนโยบายบริหารความเสี่ยงโดยดำเนินการมาตรการควบคุมภาย 2564สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ106
3ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริตสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ145


จัดตั้ง เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208