หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 20 ผลลัพธ์

23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

#รายละเอียดเลขที่หนังสือฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Download
1สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2565กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ26
2สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ40
3สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2565กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ16
4สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ17
5สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ18
6สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ11
7สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ30
8สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ31
9สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ27
10สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ26
11สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ157
12สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ138
13สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ155
14สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ27
15สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ232
16สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2564กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ197
17สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ179
18สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ168
19สรุปผลผลการดำเนินการจัดซื้อจ้ดจ้างประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ178
20สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ183


จัดตั้ง เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208