หนังสือทังหมด

ทั้งหมด 4 ผลลัพธ์

12.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

#รายละเอียดเลขที่หนังสือฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Download
1รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ34
2รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ191
3รายงานผลการดำเนินงานประจำปีสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ211
4รายงานผลการดำเนินงานประจำปีสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ192


จัดตั้ง เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208