หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 ผลลัพธ์

แบบฟอร์มและรายงาน

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Download
17.แบบฟอร์มและรายงานแบบคำร้องขอความอนุเคราะห์2019-06-20สำนักปลัด-59
27.แบบฟอร์มและรายงานซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ2019-06-20สำนักปลัด-53
37.แบบฟอร์มและรายงานขอความอนุเคราะห์จัดเก็บขยะมูลฝอย ร.2019-06-18ส่วนกองสวัสดิการสังคม-58
47.แบบฟอร์มและรายงานขอความอนุเคราะห์จัดเก็บขยะมูลฝอย จ2019-06-17ส่วนกองสวัสดิการสังคม-63
57.แบบฟอร์มและรายงานแบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์2019-06-06สำนักปลัด-75


จัดตั้งใหม่เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : ถนนแจ้งสนิท หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208