หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์

สถานที่ติดต่อ ม.7(3)

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Download
160.สถานที่ติดต่อ ม.7(3)สถานที่ติดต่อ2019-07-29สำนักปลัด-23


จัดตั้งใหม่เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : ถนนแจ้งสนิท หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208