หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 ผลลัพธ์

โครงการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ

#รายละเอียดเลขที่หนังสือฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Download
1โครงการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ 2562สำนักปลัด-35
2โครงการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ 2561สำนักปลัด-41


จัดตั้งใหม่เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : ถนนแจ้งสนิท หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208