หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 ผลลัพธ์

โครง�ารสำรวจความพึงพอใจใน�ารให้บริ�าร

#รายละเอียดเลขที่หนังสือฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Download
1การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ อบต.แก่งเลิงจาน ประจำปี พ.ศ.2563สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ56
2โครงการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ 2562สำนักปลัด-93
3โครงการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ 2561สำนักปลัด-104


จัดตั้งใหม่เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208