หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์

วาระการประชุม

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Download
13.ประชุมประจำเดือนรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน สมัยสามัญที่ 4 / 2562 4 ธันวาคม 25622019-12-13สำนักปลัดนางอุไรวรรณ อุดมวิเศษ10
23.ประชุมประจำเดือนรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน สมัยวิสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 /2562 18 ตุลาคม 25622019-10-25สำนักปลัดนางอุไรวรรณ อุดมวิเศษ10
33.ประชุมประจำเดือนรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน สมัยวิสามัญที่ 3 / 2562 6 กันยายน 25622019-09-13สำนักปลัดนางอุไรวรรณ อุดมวิเศษ18
43.ประชุมประจำเดือนรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 / 2562 8 สิงหาคม 25622019-08-16สำนักปลัดนางอุไรวรรณ อุดมวิเศษ11
53.ประชุมประจำเดือนรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน สมัยสามัญที่ 3 / 2562 1 สิงหาคม 25622019-08-06สำนักปลัดนางอุไรวรรณ อุดมวิเศษ19
63.ประชุมประจำเดือนรายการการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน สมัยสามัญที่ 2/2562 14 มิถุนายน 25622019-06-28สำนักปลัดนางอุไรวรรณ อุดมวิเศษ6


จัดตั้งใหม่เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : ถนนแจ้งสนิท หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208