หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

วาระการประชุม

#รายละเอียดเลขที่หนังสือฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Download
1รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน สมัยสามัญที่ 4 / 2562 4 ธันวาคม 2562สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ85
2รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน สมัยวิสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 /2562 18 ตุลาคม 2562สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ83
3รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน สมัยวิสามัญที่ 3 / 2562 6 กันยายน 2562สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ101
4รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 / 2562 8 สิงหาคม 2562สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ80
5รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน สมัยสามัญที่ 3 / 2562 1 สิงหาคม 2562สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ111
6รายการการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน สมัยสามัญที่ 2/2562 14 มิถุนายน 2562สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ32
7รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน สมัยสามัญที่ 1 / 2562 14 กุมภาพันธ์ 2562สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ16


จัดตั้งใหม่เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : ถนนแจ้งสนิท หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208