หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 20 ผลลัพธ์

วาระการประชุม

#รายละเอียดเลขที่หนังสือฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Download
1รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 วันที่ 1 ธันวาคม 2563สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ18
2ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ18
3เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ18
4รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 /2563 วันที่ 3 สิงหาคม 2563สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ13
5รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 2 วันที่ 11 สิงหาคม 2563สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ22
6นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ19
7เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/ 2563สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ10
8รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 วันที่ 11 มิถุนายน 2563สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ18
9เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ13
10รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563 วันที่ 22 พ.ค.2563สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ14
11เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/ 2563สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ17
12รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน สมัยสามัญที่ 1 / 2563 14 กุมภาพันธ์ 2563สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ20
13เรียก ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/ 2563สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ18
14รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน สมัยสามัญที่ 4 / 2562 4 ธันวาคม 2562สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ169
15รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน สมัยวิสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 /2562 18 ตุลาคม 2562สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ202
16รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน สมัยวิสามัญที่ 3 / 2562 6 กันยายน 2562สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ178
17รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 / 2562 8 สิงหาคม 2562สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ170
18รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน สมัยสามัญที่ 3 / 2562 1 สิงหาคม 2562สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ198
19รายการการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน สมัยสามัญที่ 2/2562 14 มิถุนายน 2562สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ84
20รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน สมัยสามัญที่ 1 / 2562 14 กุมภาพันธ์ 2562สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ70


จัดตั้งใหม่เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208