หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 ผลลัพธ์

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Download
117.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25622019-07-08กองคลัง-20
217.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 25612019-06-13กองคลังนางอุไรวรรณ อุดมวิเศษ25


จัดตั้งใหม่เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : ถนนแจ้งสนิท หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208