หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์

รายงานการการติดตามการใช้งบประมาณ

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Download
116.รายงานการการติดตามการใช้งบประมาณรายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ2019-03-29กองคลังนางอุไรวรรณ อุดมวิเศษ29


จัดตั้งใหม่เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : ถนนแจ้งสนิท หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208