หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 ผลลัพธ์

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Download
115.แผนการใช้จ่ายงบประมาณแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 25612019-06-13กองคลังนางอุไรวรรณ อุดมวิเศษ23
215.แผนการใช้จ่ายงบประมาณแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 25622019-06-13กองคลังนางอุไรวรรณ อุดมวิเศษ27


จัดตั้งใหม่เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : ถนนแจ้งสนิท หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208