หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 38 ผลลัพธ์

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Download
112.แผนจัดซื้อจัดจ้างรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ปีงบ 2561.pdf2019-06-14กองคลัง-80
212.แผนจัดซื้อจัดจ้างรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ปีงบ 2562.pdf2019-06-14กองคลัง-72
312.แผนจัดซื้อจัดจ้างแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 25612019-06-14กองคลัง-69
412.แผนจัดซื้อจัดจ้างสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายนพ.ศ. 25572019-06-06กองคลังนางอุไรวรรณ อุดมวิเศษ68
512.แผนจัดซื้อจัดจ้างสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคมพ.ศ. 25562019-06-06กองคลังนางอุไรวรรณ อุดมวิเศษ61
612.แผนจัดซื้อจัดจ้างสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคมพ.ศ. 25562019-06-06กองคลังนางอุไรวรรณ อุดมวิเศษ55
712.แผนจัดซื้อจัดจ้างสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายนพ.ศ. 25572019-06-06กองคลังนางอุไรวรรณ อุดมวิเศษ54
812.แผนจัดซื้อจัดจ้างสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคมพ.ศ. 25572019-06-06กองคลัง-52
912.แผนจัดซื้อจัดจ้างสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคมพ.ศ. 25572019-06-06กองคลัง-66
1012.แผนจัดซื้อจัดจ้างสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายนพ.ศ. 25572019-06-06กองคลัง-58
1112.แผนจัดซื้อจัดจ้างสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคมพ.ศ. 25572019-06-06กองคลัง-30
1212.แผนจัดซื้อจัดจ้างสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคมพ.ศ. 25572019-06-06กองคลัง-29
1312.แผนจัดซื้อจัดจ้างสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์พ.ศ. 25572019-06-06กองคลัง-31
1412.แผนจัดซื้อจัดจ้างสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคมพ.ศ. 25572019-06-06กองคลัง-31
1512.แผนจัดซื้อจัดจ้างสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 25562019-06-06กองคลัง-26
1612.แผนจัดซื้อจัดจ้างสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายนพ.ศ. 25582019-06-06กองคลัง-30
1712.แผนจัดซื้อจัดจ้างสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคมพ.ศ. 25582019-06-06กองคลัง-25
1812.แผนจัดซื้อจัดจ้างสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคมพ.ศ. 25582019-06-06กองคลัง-25
1912.แผนจัดซื้อจัดจ้างสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายนพ.ศ. 25582019-06-06กองคลัง-25
2012.แผนจัดซื้อจัดจ้างสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคมพ.ศ. 25582019-06-06กองคลัง-23


จัดตั้งใหม่เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : ถนนแจ้งสนิท หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208