หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 48 ผลลัพธ์

ประชาสัมพันธ์

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Download
11.ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.25632020-02-04สำนักปลัดนางอุไรวรรณ อุดมวิเศษ3
21.ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 12020-02-04สำนักปลัดนางอุไรวรรณ อุดมวิเศษ9
31.ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมฟังการประชุมสภา อบต.แก่งเลิงจาน และข้อกำหนดการรักษาความสงบเรียบร้อยในการประชุมสภาฯ2020-02-04สำนักปลัดนางอุไรวรรณ อุดมวิเศษ3
41.ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน2020-01-27สำนักปลัดนางอุไรวรรณ อุดมวิเศษ18
51.ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ2020-01-08สำนักปลัดนางอุไรวรรณ อุดมวิเศษ18
61.ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25632020-01-08กองคลังนางอุไรวรรณ อุดมวิเศษ7
71.ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ2020-01-06สำนักปลัดนางอุไรวรรณ อุดมวิเศษ23
81.ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศ รับสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ2019-12-16สำนักปลัดนางอุไรวรรณ อุดมวิเศษ17
91.ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ลงทะเบียนขอรับเบี้ยผู้สูงอายุ2019-12-02ส่วนกองสวัสดิการสังคมนางอุไรวรรณ อุดมวิเศษ20
101.ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน สมัยสามัญ สมัยที่ 42019-11-27สำนักปลัดนางอุไรวรรณ อุดมวิเศษ21
111.ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 42019-11-27สำนักปลัดนางอุไรวรรณ อุดมวิเศษ31
121.ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมฟังการประชุมสภา อบต.แก่งเลิงจาน และข้อกำหนดการรักษาความสงบเรียบร้อยในการประชุมสภาฯ2019-11-27สำนักปลัดนางอุไรวรรณ อุดมวิเศษ18
131.ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ2019-11-26สำนักปลัดนางอุไรวรรณ อุดมวิเศษ18
141.ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศ รับสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ2019-11-06สำนักปลัด-27
151.ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒2019-10-17กองคลัง-26
161.ข่าวประชาสัมพันธ์แจ้งประชาสัมพันธ์การคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนระดับเทศบาล/ตำบล/แทนตำแหน่งที่ว่าง2019-10-08ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม-24
171.ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศ รายชื่อผู้สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์2019-10-03สำนักปลัด-35
181.ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์2019-10-01สำนักปลัด-32
191.ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง นโยบายบริหารความเสี่ยงโดยดำเนินการมาตรการควบคุมภายใน2019-10-01สำนักปลัด-22
201.ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร Enterprise Risk Management policy ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน72019-10-01สำนักปลัด-13


จัดตั้งใหม่เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : ถนนแจ้งสนิท หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208