สายตรงผู้บริหาร


นายประเด็น พลเหลา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน
เบอร์โทร : 0840343144


นางสาวทิพสุคนธ์ ปทุมพร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 081-8725686


จัดตั้ง เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208