ผู้บริหาร | สมาชิกสภา | หัวหน้าส่วนราชการ

สำนักปลัด | กองคลัง | กองช่าง | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | กองส่งเสริมการเกษตร |

ผู้บริหารนายประเด็น พลเหลา
นายก อบต.แก่งเลิงจาน
เบอร์โทร 084-0343144


นายเกียงศักดิ์ พบศิริ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน
เบอร์โทร : 092-2951198

นายศักดิ์ณรงค์ โนนกอง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน
เบอร์โทร : 088-5622873


นางรัตนาพร เทียมวงศ์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน
เบอร์โทร : 081-2626929


หัวหน้าส่วนราชการ

- อยู่ระหว่างปรับปรุง -
จัดตั้ง เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208