ดูทั้งหมด..233

กิจกรรม !! News

กิจกรรม

ร่วมพิธีเปิดเวที “คนเมืองมหาสารคามประกาศปฏิญญาขับเคลื่อนสู่เมืองอัจฉริยะ”
....วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเก่งเลิงจาน นำโดยนายประเด็น พลเหลา นายกอบต. พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกอบต. ท่านปลัด รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการพนักงานใน.....
[โพสต์วันที่ : 2022-11-16 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
อบรมโครงการ “การพัฒนาระบบกลไกในการปฏิบัติงาน”
....วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน โดยนายประเด็น พลเหลา นายกอบต. ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธินี อัต.....
[โพสต์วันที่ : 2022-11-11 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
โครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2565 " ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสาน ประเพณีไทย สู่ความยั่งยืน ใส่ผ้าทอ สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป"
....วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน นำโดย นายประเด็น พลเหลา นายกอบต. พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกอบต. หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน / เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนต.....
[โพสต์วันที่ : 2022-11-09 โดย : ]
กิจกรรมสมุนไพรไทบ้านการแปรสมุนพรลูกประคบร่วมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรแก่งเลิงจาน
....วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน นำโดย นายประเด็น พลเหลา นายกอบต. พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร กองส่งเสริมการเกษตรกิจกรรมสมุนไพรไทบ้านการแปรสมุนพรลูกประคบ.....
[โพสต์วันที่ : 2022-11-05 โดย : ]
ร่วมกิจกรรมโครงการแสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมหาสารคาม
....วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 เวลา 05.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน นำโดย นายประเด็น พลเหลา นายกอบต. พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดอบต. หัวหน้าส่วน เจ้าหน้าที่ อปพร. และข้าราชกาพนักงา.....
[โพสต์วันที่ : 2022-10-30 โดย : ]
ทอดกฐินสามัคคี องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ประจำปี 2565
....วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน นำโดย นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง.....
[โพสต์วันที่ : 2022-10-28 โดย : ]
ช่วยเหลือประชาชนจากสาธารณภัยน้ำท่วม
....วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน นำโดยนายประเด็น พลเหลา นายกอบต. พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกอบต. ฝ่ายปกครอง และปลัดอบต. หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ในส.....
[โพสต์วันที่ : 2022-10-24 โดย : ]
กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565
....วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน มอบหมายให้ นายเกียงศักดิ์ พบศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้า.....
[โพสต์วันที่ : 2022-10-21 โดย : ]
ดำเนินการซ่อมแซมผนังกั้นน้ำและสะพานบ้านดอนตูม
....วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน นำโดยนายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ร่วมกับ กองกำลังพล ร.10 จังหวัดร้อยเอ็ดดำเนินการซ่อมแซมผนังก.....
[โพสต์วันที่ : 2022-10-21 โดย : ]
ร่วมประชาคมประชาพิจารณ์ ร่วมกับผู้นำชุมชนประชาชนบ้านกุดเป่ง กรณีการขออนุญาตร้านจำหน่ายแก๊สหุงต้ม พีที
....วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน นำโดยนายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและ งานนิติการ .....
[โพสต์วันที่ : 2022-10-20 โดย : ]
ดำเนินการ ออกสำรวจ สะพานบ้านดอนตูม ที่ชำรุดเสียหาย
....วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจานพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและ กองช่าง ดำเนินการ ออกสำรวจ สะพานบ้านดอนตูม ที่ชำรุดเสีย.....
[โพสต์วันที่ : 2022-10-19 โดย : ]
ปิดศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ น้ำท่วมฉับพลันกรณีฉุกเฉิน ประจำปี พ.ศ. 2565
....วันที่ 11 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ปิดศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ น้ำท่วมฉับพลันกรณีฉุกเฉิน ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ศาลา SME บ้านโนนหัวฝาย หมู่ 12 โดยมีศูนย.....
[โพสต์วันที่ : 2022-10-11 โดย : ]
ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหาย พร้อมมอบหมายภารกิจให้กับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยภัยน้ำท่วม
....วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน นำโดยนายประเด็น พลเหลา นายกอบต. พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำจุดศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ น้ำท่วมฉับพลันก.....
[โพสต์วันที่ : 2022-10-09 โดย : ]
บริจาคน้ำดื่ม และสิ่งของยังชีพให้ผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมในพื้นที่ตำบล แก่งเลิงจาน
....วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565 อาจารย์น๊อตตี้ อาจารย์บอล อาจารย์ยุธพล และสมาคมร่วมใจกาฬสินธุ์กุศลสงเคราะห์ บริจาคน้ำดื่ม และสิ่งของยังชีพให้ผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมในพื้นที่ตำบล แก่.....
[โพสต์วันที่ : 2022-10-08 โดย : ]
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 สนับสนุนชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์พร้อมกำลังพล
....กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 สนับสนุนชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์พร้อมกำลังพล 11 นาย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่ตำบลแก่งเลิงจานจนกว่าสถาน.....
[โพสต์วันที่ : 2022-10-06 โดย : ]
มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม
....วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 ท่านพระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปัญโญ เจ้าอาวาสวัดป่าวังน้ำเย็น จังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายอนุพงศ์ คำภูแก้ว ปลั.....
[โพสต์วันที่ : 2022-10-05 โดย : ]
ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทุกภัยน้ำท่วม เนื่องจากคอสะพานบ้านดอนตูมได้เกิดการพังทลายเนื่องจากต้านกระแสน้ำไม่ไหวทำให้ถนนทรุด
....วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 15.40 น.องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน นำโดยนายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ งานป้องกั.....
[โพสต์วันที่ : 2022-10-04 โดย : ]
กิจกรรมเคารพธงชาติและ ร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565
....วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ.....
[โพสต์วันที่ : 2022-09-28 โดย : ]
“ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา”
....วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานองค์การบริหาร.....
[โพสต์วันที่ : 2022-09-23 โดย : ]
ลงพื้นที่สำรวจและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรเบื้องต้น เกษตกรที่ได้ผลกระทบจากโรคระบาดในสัตว์โคลัมปี พื้
....วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กองส่งเสริมการเกษตรและสมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 ลงพื้นที่สำรวจและให้ความช่ว.....
[โพสต์วันที่ : 2022-09-20 โดย : ]
ดูทั้งหมด..233

กิจกรรม !! News

กิจกรรม

โครงการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดมหาสารคาม และโครงการรักษ์คลองสวย น้ำใส เพื่อชุมชนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ อ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน
....วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน นำโดยนายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดมหาสารคาม โดยดำเนิน.....
[โพสต์วันที่ : 2022-09-14 โดย : ]
โครงการฝึกอบรมความรู้ กฎหมายทั่วไปในชีวิตประจำวันของประชาชนในชุมชน ตำบลแก่งเลิงจาน
....วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 งานนิติการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จัดโครงการฝึกอบรมความรู้ กฎหมายทั่วไปในชีวิตประจำวันของประชาชนในชุมชน ตำบลแก่งเลิงจาน ประจำป.....
[โพสต์วันที่ : 2022-09-09 โดย : ]
ลงพื้นที่ดำเนินการตัดต้นไม้
....วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยกู้ชีพกู้ภัย ลงพื้นที่ดำเนินการตัดต้นไม้ หลังจากได้.....
[โพสต์วันที่ : 2022-09-09 โดย : ]
ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่.3
....วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 คณะกรรมาธิการธรรมาภิบาลจังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่.3 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ .....
[โพสต์วันที่ : 2022-08-31 โดย : ]
โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
....วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลปก่งเลิงจาน จัดวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลปก่งเลิงจาน.....
[โพสต์วันที่ : 2022-08-30 โดย : ]
ประชุมประจำเดือน สิงหาคม ครั้งที่ 8/ 2565
....วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยนางสาวทิพสุคนธ์ ปทุมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ พนั.....
[โพสต์วันที่ : 2022-08-29 โดย : ]
โครงการ "อสม.วิถีใหม่นำชุมชนห่างไกล ปลอดภัยโควิด -19 ประจำปีงบประมาณ 2565
....วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565 นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารสวนตำบลแก่งเลิงจาน / ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลแก่งเลิงจาน เป็นประธานเปิดโครงการ "อสม.วิถีใหม่นำชุมชนห่างไก.....
[โพสต์วันที่ : 2022-08-28 โดย : ]
โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
....วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนแก่งเลิงจาน / ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ คณะผู้บริหาร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคมะเร็.....
[โพสต์วันที่ : 2022-08-27 โดย : ]
ดำเนินการสูบน้ำท่วมขังบริเวณบ้านบ้านเรือนของประชาชนไปในเขตพื้นที่ตำบลแก่งเลิงจาน
....นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน มอบหมายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกองส่งเสริมการเกษตรดำเนินการสูบน้ำท่วมขังบริเวณบ้านบ้านเรือนของประชาชนไปในเ.....
[โพสต์วันที่ : 2022-08-26 โดย : ]
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2565
....วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ดำเนินการการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2565 เพื่อพิจารณาการใช้ที่ดินสาธารณะป.....
[โพสต์วันที่ : 2022-08-25 โดย : ]
ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ ประตูระบายน้ำท่าสองคอน และอ่างเก็บน้ำหนองกุดโดย
....วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายนันทวิทย์ นาคแสง นายอำเภอเมืองมหาสารคาม นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ ผู้แทนราษฎร์จังหวัดม.....
[โพสต์วันที่ : 2022-08-22 โดย : ]
ลงพื้นที่สำรวจความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ เพื่อดำเนินการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น
....นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายไมตรี สิทธิจันทร์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลใ.....
[โพสต์วันที่ : 2022-08-22 โดย : ]
กิจกรรมปลูกต้นไม้ที่กินได้ อย่างน้อยคนละ 1 ต้น ในพื้นที่ของตนเอง ตามโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
....วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน นำโดย นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่.....
[โพสต์วันที่ : 2022-08-12 โดย : ]
สำรวจตรวจเยี่ยมกลุ่มเปราะบางตามโครงการของศูนย์ช่วยเหลือชุมชนตำบลแก่งเลิงจาน
....วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 นายนันทวิทย์ นาคแสง นายอำเภอเมืองมหาสารคาม ดำเนินการออกสำรวจตรวจเยี่ยมกลุ่มเปราะบางตามโครงการของศูนย์ช่วยเหลือชุมชนตำบลแก่งเลิงจาน บ้านหนองจิก หมู่ที.....
[โพสต์วันที่ : 2022-08-05 โดย : ]
โครงการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
....วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เป็นประธานเปิด โครงการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่.....
[โพสต์วันที่ : 2022-08-05 โดย : ]
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 1
....วันที่ 3 สิงหาคม 2565 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 / 2565 .....
[โพสต์วันที่ : 2022-08-03 โดย : ]
ซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุกรีไซเคิล
....วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 คณะผู้บริหาร นำโดยท่านนายกประเด็น พลเหลา ท่านรองศักดิ์ณรงค์ โนนกอง ท่านรองเกียงศักดิ์ พบศิริ ท่านเลขานุการรัตนาพร เทียมวงศ์ พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก.....
[โพสต์วันที่ : 2022-07-11 โดย : ]
ลงพื้นที่หารือหาเเนวทางในการกำจัดขยะตกค้าง เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเเยกและเก็บขนขยะ
....วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกับ ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน บ้านดอนตู.....
[โพสต์วันที่ : 2022-06-28 โดย : ]
ดำเนินการซ่อมแซมถนนชำรุดเป็นหลุม เป็นบ่อ ภายในเขตพื้นที่ตำบลแก่งเลิงจาน ด้วยยางมะตอยสำเร็จรูป
....กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ดำเนินการซ่อมแซมถนนชำรุดเป็นหลุม เป็นบ่อ ภายในเขตพื้นที่ตำบลแก่งเลิงจาน ด้วยยางมะตอยสำเร็จรูป เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประช.....
[โพสต์วันที่ : 2022-06-28 โดย : ]
ต้อนรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.กำนัน/ผู้นำชุมชน อบต.หน้าพระลานเข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน และกลุ่มอาชีพการปลูกพืชสมุนไพร ณ วัดป่าบ้านท่าแร่
....วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน มอบหมายให้นายเกียงศักดิ์ พบศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน นายศักดิ์ณรงค์ โนนกอง รอ.....
[โพสต์วันที่ : 2022-06-22 โดย : ]


จัดตั้ง เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208