สายตรงนายก อบต.

เชื่อมโยงเว็บไซต์

เชื่อมโยงเว็บไซต์


<<มกราคม 2561>>
พฤอา
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

เสาร์ ที่ 20 มกราคม พ.ศ.2561
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
     
ออนไลน์
99
วันนี้
592
วานนี้
1139


เริ่มนับ
     
หมวดหมู่ :


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าเหลือง จำนวน 4 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จันทร์ ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2560 ผู้ชม 16
ไฟล์เอกสารประกอบ :
    ไฟล์เอกสาร 1 : ประกาศฯ  ดาวน์โหลดไฟล์


ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
จันทร์ ที่ 15 มกราคม พ.ศ.2561
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานประดับตกแต่งสถานที่โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
อังคาร ที่ 9 มกราคม พ.ศ.2561
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานแสดงนิทรรศการ “ตามรอยพ่อ อย่างพอเพียง” และ “ค่านิยม 12 ประการ” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
อังคาร ที่ 9 มกราคม พ.ศ.2561
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานจัดแสดงกิจกรรมด้านประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
อังคาร ที่ 9 มกราคม พ.ศ.2561
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานจัดอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มมื้อเช้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
อังคาร ที่ 9 มกราคม พ.ศ.2561
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานจัดทำป้ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
อังคาร ที่ 9 มกราคม พ.ศ.2561
 

ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย