สายตรงนายก อบต.

เชื่อมโยงเว็บไซต์

เชื่อมโยงเว็บไซต์


<<สิงหาคม 2561>>
พฤอา
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

อังคาร ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2561
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
     
ออนไลน์
23
วันนี้
276
วานนี้
1101


เริ่มนับ
     
หมวดหมู่ :


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ ขนาด 12V ไม่น้อยกว่า 70Ah จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
อังคาร ที่ 24 เมษายน พ.ศ.2561 ผู้ชม 46
ไฟล์เอกสารประกอบ :
    ไฟล์เอกสาร 1 : ประกาศฯ  ดาวน์โหลดไฟล์


ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
จันทร์ ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2561
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
จันทร์ ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2561
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานบริการจัดหาอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ จำนวน 1 มื้อ อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อ แก่ผู้เข้าร่วมโครงการรณรงค์สิ่งแวดล้อมคัดแยกขยะในครัวเรือนตำบลแก่งเลิงจาน ปี พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
พฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2561
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานจัดทำและติดตั้งบอร์ดประชาสัมพันธ์ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
อังคาร ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2561
 
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง คนงานด้านบันทึกข้อมูลและงานเอกสาร จำนวน 1 ราย
พุธ ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2561
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ FUJI XEROX CT201918 จำนวน 3 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
พฤหัสบดี ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2561
 

ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย