สายตรงนายก อบต.

เชื่อมโยงเว็บไซต์

เชื่อมโยงเว็บไซต์


<<เมษายน 2561>>
พฤอา
      1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      

ศุกร์ ที่ 27 เมษายน พ.ศ.2561
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
     
ออนไลน์
68
วันนี้
807
วานนี้
1024


เริ่มนับ
     
หมวดหมู่ :

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
อังคาร ที่ 24 เมษายน พ.ศ.2561
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ ขนาด 12V ไม่น้อยกว่า 70Ah จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
อังคาร ที่ 24 เมษายน พ.ศ.2561
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างวางท่อข้ามถนน บ้านหนองจิก หมู่ที่ 6 จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
อังคาร ที่ 24 เมษายน พ.ศ.2561
 
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
จันทร์ ที่ 23 เมษายน พ.ศ.2561
งานก่อสร้างวางท่อข้ามถนน บ้านหนองจิก หมู่ที่ 6 จำนวน 2 จุด
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
พุธ ที่ 18 เมษายน พ.ศ.2561
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็นแบบตั้งพื้น จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
พุธ ที่ 18 เมษายน พ.ศ.2561
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็นแบบตั้งพื้น จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
พุธ ที่ 18 เมษายน พ.ศ.2561
 
ประกาศขายทอดตลาดอาคารสำนักงานหลังเก่าและห้องน้ำ (ครั้งที่ 2)
พุธ ที่ 18 เมษายน พ.ศ.2561
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานจัดทำป้ายโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุป้องกันอุบัติภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
อังคาร ที่ 10 เมษายน พ.ศ.2561
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานประดับตกแต่งสถานที่ พร้อมวัสดุและอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
อังคาร ที่ 10 เมษายน พ.ศ.2561
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานติดตั้งเต็นท์แบบโดม ขนาดพื้นที่ 30x10 เมตร จำนวน 1 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
อังคาร ที่ 10 เมษายน พ.ศ.2561
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานติดตั้งเวที ขนาด 3x10 ตารางเมตร และควบคุมเครื่องเสียง จำนวน 1 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
อังคาร ที่ 10 เมษายน พ.ศ.2561
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานจัดอาหารกลางวัน พร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่มมื้อเช้าและมื้อบ่าย โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จำนวน 300 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
อังคาร ที่ 10 เมษายน พ.ศ.2561
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้ช่วยงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ศุกร์ ที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2561
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประกอบด้วย วัคซีน เข็มฉีด สลิง เหรียญ และใบรับรองการฉีด จำนวน 300 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ศุกร์ ที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2561
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานยานพาหนะรถปรับอากาศสองชั้น จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ศุกร์ ที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2561
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดกล้องวงจรปิดภายนอกอาคารแบบ Full HD 1080P จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ศุกร์ ที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2561
 
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
พฤหัสบดี ที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2561
 
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
พฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2561
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายเลข มค.ถ28-001 สายบ้านดอนโด หมู่ที่ 9 เชื่อมบ้านเม่นใหญ่ หมู่ที่ 4, 14 จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จันทร์ ที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2561
 ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย