สายตรงนายก อบต.

ส่วนราชการ

เชื่อมโยงเว็บไซต์

เชื่อมโยงเว็บไซต์


<<กุมภาพันธ์ 2562>>
พฤอา
    1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
   

อังคาร ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
     
ออนไลน์
50
วันนี้
1333
วานนี้
1571


เริ่มนับ
     
หมวดหมู่ :

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พุธ ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2561
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างเสาธงองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ตามแบบก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมป้ายโครงการขนาด 1.20x2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ศุกร์ ที่ 28 กันยายน พ.ศ.2561
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานบริการจัดทำสติกเกอร์ติดรถกู้ชีพรอบคัน จำนวน 1 คัน จัดทำสติกเกอร์แบบซีทรูติดภายในสำนักงาน จำนวน 17 จุด และจัดทำสติกเกอร์แบบโฟมบอร์ดติดภายในสำนักงาน จำนวน 6 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ศุกร์ ที่ 28 กันยายน พ.ศ.2561
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหนองจิก หมู่ที่ 10 บ้านหนองจิกร่วมใจหมู่ที่ 15 และบ้านท่าแร่วัฒนา หมู่ที่ 17 จำนวน 4 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ศุกร์ ที่ 28 กันยายน พ.ศ.2561
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดเป่ง หมู่ที่ 2 จำนวน 1 สาย บ้านกลาง หมู่ที่ 8 จำนวน 1 สาย บ้านดอนโด หมู่ที่ 9 จำนวน 2 สาย และบ้านหัวช้าง หมู่ที่ 11 จำนวน 2 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ศุกร์ ที่ 28 กันยายน พ.ศ.2561
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดลอกร่องน้ำระบายน้ำ บ้านเม่นใหญ่ หมู่ที่ 4 จำนวน 1 จุด ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 140 เมตร และวางท่อคอนกรีตบ้านเม่นใหญ่ลำห้วยหนองเสียว จำนวน 1 แห่ง ท่อคอนกรีตเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 9 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจ
พฤหัสบดี ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2561
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเม่นใหญ่ หมู่ที่ 4 จำนวน 1 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
พฤหัสบดี ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2561
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเม่นใหญ่ หมู่ที่ 4 จำนวน 1 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
พฤหัสบดี ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2561
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 3 และบ้านหนองจิกร่วมใจ หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
พุธ ที่ 26 กันยายน พ.ศ.2561
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างประตู เข้า-ออก รั้ว ภูมิทัศน์ และเคลื่อนย้ายปรับปรุงป้ายสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ตามแบบก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมป้ายโครงการขนาด 1.20x2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
พุธ ที่ 26 กันยายน พ.ศ.2561
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
พุธ ที่ 26 กันยายน พ.ศ.2561
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงจอดรถ (เดิม) ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 25 เมตร พร้อมป้ายโครงการ ขนาด 1.20x2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย และก่อสร้างโรงจอดรถโครงสร้างเหล็ก ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 30 เมตร พร้อมป้ายโครงการ ขนาด 1.20x2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย ตามแบ
พุธ ที่ 26 กันยายน พ.ศ.2561
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
อังคาร ที่ 25 กันยายน พ.ศ.2561
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
อังคาร ที่ 25 กันยายน พ.ศ.2561
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ BROTHER LC-3617 จำนวน 8 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
อังคาร ที่ 25 กันยายน พ.ศ.2561
 
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
จันทร์ ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2561
งานขุดลอกร่องน้ำระบายน้ำ บ้านเม่นใหญ่ หมู่ที่ 4 จำนวน 1 จุด ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 140 เมตร และวางท่อคอนกรีตบ้านเม่นใหญ่ลำห้วยหนองเสียว จำนวน 1 แห่ง ท่อคอนกรีตเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 9 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานบริการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ รหัสครุภัณฑ์ 024/48/0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จันทร์ ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2561
 
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
จันทร์ ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2561
งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 280 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 151.20 ลูกบาศก์เมตร และปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองจิกร่วมใจ หมู่ที่ 15 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร ห
 
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
จันทร์ ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2561
งานก่อสร้างประตู เข้า-ออก รั้ว ภูมิทัศน์ และเคลื่อนย้ายปรับปรุงป้ายสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ตามแบบก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมป้ายโครงการขนาด 1.20x2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
จันทร์ ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2561
งานก่อสร้างเสาธงองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ตามแบบก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมป้ายโครงการขนาด 1.20x2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย