สายตรงนายก อบต.

เชื่อมโยงเว็บไซต์

เชื่อมโยงเว็บไซต์


<<ตุลาคม 2560>>
พฤอา
      1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     

ศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2560
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
     
ออนไลน์
28
วันนี้
924
วานนี้
1078


เริ่มนับ
     
หมวดหมู่ :

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเต็นท์ขนาด 4x8 เมตร จำนวน 6 หลัง และเก้าอี้ จำนวน 167 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
พฤหัสบดี ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2560
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
พุธ ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2560
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าขาว 240 หลา และผ้าดำ 240 หลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
พุธ ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2560
 
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
จันทร์ ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2560
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานซ่อมแซมความเสียหายเนื่องจากอุทกภัยในตำบลแก่งเลิงจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
จันทร์ ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2560
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานทำป้ายไวนิล ขนาด 1x2.50 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
จันทร์ ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2560
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานรถบรรทุกลากจูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
พฤหัสบดี ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2560
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานจัดหาอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
พฤหัสบดี ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2560
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานขับรถกู้ชีพ จำนวน 2 ราย และงานกู้ชีพ จำนวน 4 ราย
ศุกร์ ที่ 29 กันยายน พ.ศ.2560
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ศุกร์ ที่ 29 กันยายน พ.ศ.2560
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 ราย
ศุกร์ ที่ 29 กันยายน พ.ศ.2560
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างคนงานดูแลควบคุมสถานีสูบน้ำบ้านเม่นน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ศุกร์ ที่ 29 กันยายน พ.ศ.2560
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตกแต่งภายในอาคารสำนักงานหลังใหม่
ศุกร์ ที่ 29 กันยายน พ.ศ.2560
 
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
พฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน พ.ศ.2560
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
พฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน พ.ศ.2560
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์ภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
พุธ ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2560
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งเหล็กดัดอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
อังคาร ที่ 26 กันยายน พ.ศ.2560
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ศุกร์ ที่ 22 กันยายน พ.ศ.2560
 
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
พุธ ที่ 20 กันยายน พ.ศ.2560
งานติดตั้งเหล็กดัดอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน
 
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
อังคาร ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2560
งานก่อสร้างรางระบายน้ำในบ้านท่าแร่ หมู่ที่ 5 และบ้านหนองจิก หมู่ที่ 10
 ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย