สายตรงนายก อบต.

เชื่อมโยงเว็บไซต์

เชื่อมโยงเว็บไซต์


<<ธันวาคม 2560>>
พฤอา
    1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

จันทร์ ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2561
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
     
ออนไลน์
49
วันนี้
197
วานนี้
321


เริ่มนับ
     
    <<    2560   2561  2562    >>

     
 
 
     

เก็บขยะหน้าศูนยฺ์พัฒนาที่ดิน

ผู้ชม : 126    จำนวนภาพ : 2
อังคาร ที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2561
     
 
 
     

โครงการไทยนิยม ยั่งยืนม.11

ผู้ชม : 117    จำนวนภาพ : 6
อังคาร ที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2561
     
 
 
     

โครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ม.6

ผู้ชม : 93    จำนวนภาพ : 5
จันทร์ ที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2561
     
 
 
     

เข้าแถวเคารพธงชาติ

ผู้ชม : 117    จำนวนภาพ : 0
จันทร์ ที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2561
     
 
 
     

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ม.16

ผู้ชม : 100    จำนวนภาพ : 4
ศุกร์ ที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2561
     
 
 
     

โครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ม.7

ผู้ชม : 118    จำนวนภาพ : 18
พุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
     
 
 
     

สอบคัดเลือกผู้ช่วยงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ผู้ชม : 96    จำนวนภาพ : 1
จันทร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
     
 
 
     

เข้าแถวเคารพธงชาติ

ผู้ชม : 86    จำนวนภาพ : 4
จันทร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
     
 
 
     

สอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

ผู้ชม : 131    จำนวนภาพ : 3
จันทร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
     
 
 
     

เก็บขยะกองสาธารณสุข

ผู้ชม : 125    จำนวนภาพ : 5
พุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
     
 
 
     

ซ่อมแซมไฟฟ้า

ผู้ชม : 123    จำนวนภาพ : 5
อังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
     
 
 
     

โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ

ผู้ชม : 125    จำนวนภาพ : 21
พฤหัสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย