สายตรงนายก อบต.

ส่วนราชการ

เชื่อมโยงเว็บไซต์

เชื่อมโยงเว็บไซต์


<<ธันวาคม 2560>>
พฤอา
    1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

อังคาร ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
     
ออนไลน์
35
วันนี้
1317
วานนี้
1571


เริ่มนับ
     
    <<    2560   2561  2562    >>

     
 
 
     

นายกออกพื้นที่ สำรวจความเสียหายบ้านเรือนที่ประสบอุทกภัย

ผู้ชม : 129    จำนวนภาพ : 6
จันทร์ ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2561
     
 
 
     

ล้างท่อระบายน้ำบ้านเม่นใหญ่ หมู่ที่ 4

ผู้ชม : 143    จำนวนภาพ : 32
พฤหัสบดี ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2561
     
 
 
     

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 2-2561

ผู้ชม : 142    จำนวนภาพ : 20
พุธ ที่ 25 เมษายน พ.ศ.2561
     
 
 
     

กิจกรรมผู้สูงอายุ ประจำปี 2561

ผู้ชม : 171    จำนวนภาพ : 69
พุธ ที่ 11 เมษายน พ.ศ.2561
     
 
 
     

โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ หมู่ที่ 6 10 15 (เก็บตามเส้นทางถนน)

ผู้ชม : 165    จำนวนภาพ : 1
พฤหัสบดี ที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2561
     
 
 
     

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน บ้านหนองจิก

ผู้ชม : 185    จำนวนภาพ : 8
จันทร์ ที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2561
     
 
 
     

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน บ้านหนองใหญ่ ม.3

ผู้ชม : 185    จำนวนภาพ : 5
ศุกร์ ที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2561
     
 
 
     

เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงม.13

ผู้ชม : 170    จำนวนภาพ : 6
ศุกร์ ที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2561
     
 
 
     

โครงการอบรมให้ความรุ้แก่อาสาสมัครปศุสัตว์ประจำหมุ่บ้าน

ผู้ชม : 185    จำนวนภาพ : 8
ศุกร์ ที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2561
     
 
 
     

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ม.2

ผู้ชม : 179    จำนวนภาพ : 10
พฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2561
     
 
 
     

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ม.1

ผู้ชม : 173    จำนวนภาพ : 6
พุธ ที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2561
     
 
 
     

โครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ม.4

ผู้ชม : 154    จำนวนภาพ : 3
อังคาร ที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2561

ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย