สายตรงนายก อบต.

เชื่อมโยงเว็บไซต์

เชื่อมโยงเว็บไซต์


<<ธันวาคม 2560>>
พฤอา
    1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

พฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2561
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
     
ออนไลน์
79
วันนี้
809
วานนี้
1235


เริ่มนับ
     
    <<    2560   2561  2562    >>

     
 
 
     

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ม.2

ผู้ชม : 63    จำนวนภาพ : 10
พฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2561
     
 
 
     

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ม.1

ผู้ชม : 55    จำนวนภาพ : 6
พุธ ที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2561
     
 
 
     

โครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ม.4

ผู้ชม : 38    จำนวนภาพ : 3
อังคาร ที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2561
     
 
 
     

เก็บขยะหน้าศูนยฺ์พัฒนาที่ดิน

ผู้ชม : 47    จำนวนภาพ : 2
อังคาร ที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2561
     
 
 
     

โครงการไทยนิยม ยั่งยืนม.11

ผู้ชม : 35    จำนวนภาพ : 6
อังคาร ที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2561
     
 
 
     

โครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ม.6

ผู้ชม : 40    จำนวนภาพ : 5
จันทร์ ที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2561
     
 
 
     

เข้าแถวเคารพธงชาติ

ผู้ชม : 44    จำนวนภาพ : 0
จันทร์ ที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2561
     
 
 
     

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ม.16

ผู้ชม : 28    จำนวนภาพ : 4
ศุกร์ ที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2561
     
 
 
     

โครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ม.7

ผู้ชม : 43    จำนวนภาพ : 18
พุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
     
 
 
     

สอบคัดเลือกผู้ช่วยงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ผู้ชม : 41    จำนวนภาพ : 1
จันทร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
     
 
 
     

เข้าแถวเคารพธงชาติ

ผู้ชม : 34    จำนวนภาพ : 4
จันทร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
     
 
 
     

สอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

ผู้ชม : 55    จำนวนภาพ : 3
จันทร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย