สายตรงนายก อบต.

ส่วนราชการ

เชื่อมโยงเว็บไซต์

เชื่อมโยงเว็บไซต์


<<ธันวาคม 2560>>
พฤอา
    1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

อังคาร ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
     
ออนไลน์
120
วันนี้
1405
วานนี้
1571


เริ่มนับ
     
    <<    2560   2561  2562    >>

     
 
 
     

ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่่งชาติ

ผู้ชม : 103    จำนวนภาพ : 3
อาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2561
     
 
 
     

โครงการจิตอาสาร รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน

ผู้ชม : 111    จำนวนภาพ : 11
พฤหัสบดี ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2561
     
 
 
     

คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวัน (ศพด.)

ผู้ชม : 113    จำนวนภาพ : 6
อังคาร ที่ 17 กรกฏาคม พ.ศ.2561
     
 
 
     

คณะกรรมการออกตรวจถนนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1,16 ,4,14

ผู้ชม : 114    จำนวนภาพ : 18
อังคาร ที่ 17 กรกฏาคม พ.ศ.2561
     
 
 
     

ประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2561

ผู้ชม : 123    จำนวนภาพ : 5
จันทร์ ที่ 16 กรกฏาคม พ.ศ.2561
     
 
 
     
     
 
 
     

5 ส.

ผู้ชม : 138    จำนวนภาพ : 10
ศุกร์ ที่ 6 กรกฏาคม พ.ศ.2561
     
 
 
     

ตรวจLPA ประจำปี 2561

ผู้ชม : 139    จำนวนภาพ : 18
พฤหัสบดี ที่ 5 กรกฏาคม พ.ศ.2561
     
 
 
     

ประชาคมแผนบูรณาการ ม.10, 15

ผู้ชม : 137    จำนวนภาพ : 22
พฤหัสบดี ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2561
     
 
 
     

ฉีดพ่นหมอกควันป้องกันยุงลายรร.บ้านเม่นใหญ่

ผู้ชม : 118    จำนวนภาพ : 17
อังคาร ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2561
     
 
 
     

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย หมู่9

ผู้ชม : 122    จำนวนภาพ : 3
อังคาร ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2561
     
 
 
     

ประชาคมจัดทำแผนชุมชนบูรณาการ ม.1,16

ผู้ชม : 121    จำนวนภาพ : 4
อังคาร ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2561

ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย