สายตรงนายก อบต.

เชื่อมโยงเว็บไซต์

เชื่อมโยงเว็บไซต์


<<ธันวาคม 2560>>
พฤอา
    1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ศุกร์ ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
     
ออนไลน์
54
วันนี้
145
วานนี้
655


เริ่มนับ
     
    <<    2560   2561  2562    >>

     
 
 
     
     
 
 
     

โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กรักษ์ฟันสวย ศพด.บ้านดอนตูม

ผู้ชม : 25    จำนวนภาพ : 5
จันทร์ ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2561
     
 
 
     

โครงการคุณธรรมจริยธรรม

ผู้ชม : 42    จำนวนภาพ : 40
ศุกร์ ที่ 21 กันยายน พ.ศ.2561
     
 
 
     

โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ

ผู้ชม : 47    จำนวนภาพ : 27
พฤหัสบดี ที่ 13 กันยายน พ.ศ.2561
     
 
 
     

โครงการอบรมผู้สุงอายุเรียนรุ้พัฒนคุณภาพชีวิต

ผู้ชม : 42    จำนวนภาพ : 4
พฤหัสบดี ที่ 6 กันยายน พ.ศ.2561
     
 
 
     

โครงการส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกการป้องกันการทุจริตในองค์กร

ผู้ชม : 35    จำนวนภาพ : 5
พฤหัสบดี ที่ 6 กันยายน พ.ศ.2561
     
 
 
     

โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ผู้ชม : 39    จำนวนภาพ : 18
ศุกร์ ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2561
     
 
 
     

ประชุมสภาสมัยสามัญ3/2561

ผู้ชม : 58    จำนวนภาพ : 14
อังคาร ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2561
     
 
 
     

ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่่งชาติ

ผู้ชม : 58    จำนวนภาพ : 3
อาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2561
     
 
 
     

โครงการจิตอาสาร รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน

ผู้ชม : 59    จำนวนภาพ : 11
พฤหัสบดี ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2561
     
 
 
     

คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวัน (ศพด.)

ผู้ชม : 65    จำนวนภาพ : 6
อังคาร ที่ 17 กรกฏาคม พ.ศ.2561
     
 
 
     

คณะกรรมการออกตรวจถนนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1,16 ,4,14

ผู้ชม : 63    จำนวนภาพ : 18
อังคาร ที่ 17 กรกฏาคม พ.ศ.2561

ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย