สายตรงนายก อบต.

เชื่อมโยงเว็บไซต์

เชื่อมโยงเว็บไซต์


<<พฤษภาคม 2560>>
พฤอา
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

พุธ ที่ 23 มกราคม พ.ศ.2562
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
     
ออนไลน์
125
วันนี้
811
วานนี้
1139


เริ่มนับ
     
    <<    2559   2560  2561    >>

     
 
 
     

โครงการอาสาสมัครเตือนภุัยและรายงานสาธารณภัยขั้นต้น

ผู้ชม : 215    จำนวนภาพ : 14
พฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2560
     
 
 
     

ประชุมแนวเขตระหว่างอบต.และ รพ.สต.หนองจิก

ผู้ชม : 199    จำนวนภาพ : 11
พุธ ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2560
     
 
 
     

ประกวดราคารถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์

ผู้ชม : 198    จำนวนภาพ : 17
พุธ ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2560
     
 
 
     

ออกตรวจสอบเนวเขตที่ดิน บ้านหนองใหญ่ หมุ่ที่ 3

ผู้ชม : 249    จำนวนภาพ : 6
อังคาร ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2560
     
 
 
     

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย

ผู้ชม : 244    จำนวนภาพ : 6
อังคาร ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2560
     
 
 
     

โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2560

ผู้ชม : 216    จำนวนภาพ : 8
ศุกร์ ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2560

ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย