สายตรงนายก อบต.

เชื่อมโยงเว็บไซต์

เชื่อมโยงเว็บไซต์


<<มิถุนายน 2561>>
พฤอา
    1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

จันทร์ ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2561
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
     
ออนไลน์
103
วันนี้
551
วานนี้
895


เริ่มนับ
     

ออกพื้นที่รังวัดม.10 เกาะลอยวิวหนองจิก

วันอังคาร ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2561 ผู้ชม 4
รูปภาพประกอบ

สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 ภาพกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องนายกมอบรถวิลแชร์ให้แก่คนพิการ ม.8 
พุธ ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2561
 
ออกพื้นที่รังวัดม.10 เกาะลอยวิวหนองจิก 
อังคาร ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2561
 
ฉีดพีนสารเคมีป้องกันยุงลาย 
อังคาร ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2561
 
โครงการฝึกอบรมความรู้กฏหมายเบื้องต้นและการปกครองระบบประชาธิปไตย 
อังคาร ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2561
 
ประเพณีบุญซำฮะประจำปี 2561
เสาร์ ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2561
 
ประชุมประจำเดือน มิย.
อังคาร ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2561
 


ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย