สายตรงนายก อบต.

เชื่อมโยงเว็บไซต์

เชื่อมโยงเว็บไซต์


<<มิถุนายน 2561>>
พฤอา
    1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

จันทร์ ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2561
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
     
ออนไลน์
44
วันนี้
487
วานนี้
895


เริ่มนับ
     

โครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ม.6

วันจันทร์ ที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2561 ผู้ชม 35
รูปภาพประกอบ

สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 ภาพกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องนายกมอบรถวิลแชร์ให้แก่คนพิการ ม.8 
พุธ ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2561
 
ออกพื้นที่รังวัดม.10 เกาะลอยวิวหนองจิก 
อังคาร ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2561
 
ฉีดพีนสารเคมีป้องกันยุงลาย 
อังคาร ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2561
 
โครงการฝึกอบรมความรู้กฏหมายเบื้องต้นและการปกครองระบบประชาธิปไตย 
อังคาร ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2561
 
ประเพณีบุญซำฮะประจำปี 2561
เสาร์ ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2561
 
ประชุมประจำเดือน มิย.
อังคาร ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2561
 


ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย