สายตรงนายก อบต.

เชื่อมโยงเว็บไซต์

เชื่อมโยงเว็บไซต์


<<มกราคม 2562>>
พฤอา
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

พุธ ที่ 23 มกราคม พ.ศ.2562
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
     
ออนไลน์
79
วันนี้
764
วานนี้
1139


เริ่มนับ
     

โครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ม.4

วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2561 ผู้ชม 132
รูปภาพประกอบ

สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 ภาพกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือประชาชนขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พฤหัสบดี ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
 
่ช่วยเหลือเกิดเหตุไหมป่า ม.13 โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.แก่งเลิงจาน
พฤหัสบดี ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจานจัดทำโครงการรักษ์คลองสวยน้ำใส เพื่อชุมชนท้องถิ่น.
พุธ ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจานจัด. ทำโครงการ. จิตอาสา. เราทำความดีด้วยหัวใจ. กิจกรรม. ทำความสะอาดอ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกำจัดผักตบชวา.
พุธ ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
 
ปฏิบัติงานช่วยเหลือดับเพลิงไฟไหม้รถยนต์
พฤหัสบดี ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
 
ตัดกิ่งไม้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนตูม
พุธ ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
 


ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย